חשמל ומגנטיות

 

לחשמל יש מקום חשוב מאוד בחיי היומיום שלנו, וקשה לדמיין חיים בלעדיו, שכן הוא משמש לאינספור טכנולוגיות שמקיפות אותנו כל הזמן.

באצעות ניסויים והדגמות, אנחנו משתדלים להראות את האספקטים התיאורטיים וגם המעשיים של תחום ידע זה.

ניסויים בחשמל ומגנטיות:

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il