חשמל ומגנטיות

 

נושא החשמל נתפס בעיני תלמידים רבים, ובצדק, כחשוב מבחינת האפליקציות המעשיות והטכניות שלו. באצעות ניסוים והדגמות, אנחנו משתדלים להראות את האספקטיםהתייאורטיים וגם המעשיים של תחום ידע זה. הניסויים בחשמל מיועדים בעיקר לתלמידי כתה יב' כליווי ללמידה וכניסויים לבגרות במעבדה.  אנו משתמשים בכלים הניסויים ( סוללה, נורה, חוטי חשמל, מדי זרם ומתח ועוד) של מעבדת החשמל, גם כדי לחשוף תלמידי כתות ט' לתופעות חשמליות ולשיטה הנסיונית המדעית. 

 

ניסויים בחשמל ומגנטיות:

חוק אוהם - אופייני התנגדות של נורה ונגד

  • התנגדות של תייל מוליך - ניסוי זה מהווה בסיס להבנה של התנגדות חשמלית. ניתן באנאלוגיה אליו להבין טוב יותר מעגלים מקביליים וטוריים והוא הופך את מושג ההתנגדות והנגד לאינטואיטיבי ומוחשי.

 התנגדות של תייל מוליך

  • כא"מ ומתח הדקים - בניסוי זה ימדדו התלמידים את ההתנגדות הפנימית של סוללה באמצעות מעגל זרם ישר תוך שימוש בנגד משתנה ובחוק אוהם.

כא"מ ומתח הדקים

  • חוקי כירכהוף - נלמד להכיר את חוקי כירכהוף תוך שימוש בהדמיה של מעגל חשמלי.

חוקי כירכהוף

מדידת הספק מקסימלי

טעינה ופריקה של קבל

מדידת יחס מטען / מסה של אלקטרון

  • גלוונומטר טנגנטי - באמצעות שימוש באלקטרומגנט, נמדוד את הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ

גלוונומטר טנגנטי

  • מאזני זרם - נמדוד את הכוח הפועל על תייל נושא זרם בשדה מגנטי. נראה כיצד נגזר כוח זה מחוק לורנץ ונבדוק את תלות הכוח בפרמטרים.

מאזני זרם

 

הדגמות: 

  • קיבול של לוחות

 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178