אידאה - מדעני העתיד

            IDEA                                         מדעני העתיד

 

תכנית אידאה למחקר במדעים ההומניסטיים

 "אידיאה" הינה תוכנית חדשנית לתלמידים מחוננים בחינוך העל יסודי (כיתות י' ו-יא), המאפשרת למשתתפים בה להשתלב בעולם המחקר ההומניסטי העכשווי.

התכנית גובשה במטרה לענות על הצרכים הייחודיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים  תוך כדי העשרת עולם הידע ההומניסטי שלהם, חשיפתם למחקר ברמה גבוהה במדעי החברה ובמדעי הרוח והקניית הכישורים הנדרשים לגיבוש מחקר עצמאי ועבודת מחקר ברמה אקדמית.

אידאה

 

 

התפישה העומדת בבסיס התוכנית היא להציע לתלמידים חוויה אינטלקטואלית משמעותית, בשילוב עם פעילות חברתית (כולל תמיכה רגשית) מתוך מטרה לאפשר להם להתפתח בו-זמנית בשני כיוונים אלו. 

 

אודות התכנית

התכנית פועלת בשיתוף פעולה הדוק ומשמעותי בין מעבדות בלמונטה, האוניברסיטה העברית לנוער בקמפוס גבעת רם והפקולטה למדעי הרוח בקמפוס הר הצופים. הלימוד והמחקר בפקולטות למדעי הרוח והחברה מבטאים את הצורך העמוק הקיים בקרב רבים מאתנו להכיר את רוח האדם, את תולדותיו, ואת הגותו. מכאן יצמחו אלה אשר ישפיעו באופן מרחיק לכת על התפתחות השפה, על דרכי החשיבה, על זרמי הרוח ועל הערכים המכוננים את חיינו ותרבותנו. אנו מאמינים כי שילוב בין הניסיון המצטבר בהפעלת תכניות מצוינות באוניברסיטה העברית לנוער ובין הידע האקדמי הנרחב בפקולטה למדעי הרוח יוביל ליצירת תכנית המטפחת את הדור הבא של מובילי הדעה בארץ.

מסלול

מסגרת התכנית המוצעת:

סוף כיתה ט:

מחנה הקיץ הראשון שיערך בתאריכים25.7-6.8.2021

המחנה ייערך בבית ברטר בקמפוס גבעת רם ויימשך שבועיים, ישמש לגיבוש הקבוצה ולחשיפה משמעותית לתחומי מחקר ולשאלות יסוד בתחומי מדעי הרוח וחקר החברה והתרבות. במחנה יוצגו לתלמידים גישות דיסציפלינריות שונות בתחומי מדעי הרוח והחברה לכמה בעיות יסוד ספציפיות בחקר התרבות וההגות האנושית. במחנה ישולבו הוראה אקדמית ומעשית, מפגשים עם חוקרים וחשיפה לעולם המחקר, סיורים, הצגת נושא נבחר, ופעילויות חברתיות אינטנסיביות.

 

כיתה י:

כל תלמיד יבחר נושא למחקר על פי העדפותיו ונטיות ליבו, ישובץ למנחה מטעם האקדמיה ויחקור את הנושא באופן אישי ובהנחיה פרטנית. בנוסף למחקר האישי ישתתפו התלמידים במפגשים קבוצתיים על פי תחומי הדעת השונים ובהם יעמיקו בנושאים השונים במדעי הרוח, התרבות והאומנות.

אידאה

לימוד מעמיק על פי תחומים שונים במדעי הרוח והחברה:

מדינה וחברהתחום דעת זה מחבר בין שלושה תחומי ידע מרכזיים: מדע המדינה, היסטוריה אינטלקטואלית ופילוסופיה. בכיתה זו התלמידים יכירו את מושגי היסוד בתחום, ילמדו על ההוגים המרכזיים שהשפיעו על חיינו, וידונו ברעיונות השונים לגבי דרך הארגון של החברה והמדינה במבט היסטורי והשוואתימדעי היהדות: בכיתה זו תתאפשר לתלמידים הכרות עם חקר מדעי היהדות ומגוון הנושאים והדיסציפלינות המרכיבות אותו, בכללם מקרא, קורות עם ישראל ותרבותו מראשיתה ועד ימינו ומחשבת ישראל.

 

תולדות האמנות:  בכיתה זו יחשפו התלמידים לתחום חקר האמנות (ויזואלית ודקורטיבית), ולמגוון תחומי החוויה האמנותית מכל התקופות: אמנות פרה-היסטורית, אמנות עתיקה, אמנות ימי הביניים, אמנות מתקופת הרנסנס והבארוק, אמנות מוסלמית, אמנות יהודית וישראלית, אמנות מודרנית ועכשווית, צילום ותרבות חומרית ופופולרית.

 

היסטוריהבכיתה זו ילמדו התלמידים את אופיה של הדיסציפלינה ההיסטורית ותולדותיה, את המפגש בין חברות ותרבויות היסטוריות, את פיתוח ההבנה של סיבתיות היסטורית ואת הממד ההשוואתי בלימוד ובחקר ההיסטוריה העולמית, המערבית והיהודית.

מחקר אישי והעמקה על פי תחומי הענין של התלמיד, מיומנויות רכות נוספות:

היבטים מתודולוגיים ואתיים של המחקר האיכותני;

מקצועו של החוקר/ת: גישות וכלים למחקר איכותני במקצועות ההומניסטיים.

ניתוח טקסטים בעברית ובאנגלית;

פיתוח מיומנויות ראשונות של כתיבה מדעית;

פעילות חברתית המשמשת להעמקת הקשר בתוך הקבוצה באמצעות מפגשים בינאישיים מעמיקים ולמידת מיומנויות משוב, יחוזקו האינטימיות והשיח הרגשי בקבוצה.

 

מחנה הקיץ השני – העמקת המחקר האישי

המחקר האישי וכתיבת עבודת הגמר תוך שיפור מיומנות הצגת המחקר ומתן ביקורת למחקרי עמיתים. מבחינה חברתית, העמקת הקשר בין חברי הקבוצה בפרט, את הקשר לקהילת אידאה ולקהילה הישראלית בכלל. במהלך שבועיים מרוכזים יעבדו התלמידים עם המנחים האישיים. הרכזים התחומיים יעברו בקרב צוותי העבודה על מנת לסייע ולנטר את התהליך. תודגש החשיבות של הכתיבה שתעשה כחלק מובנה בתהליך המחקר.

 

כיתה יא:

במהלך שנה זו ימשיכו התלמידים את עבודת המחקר שלהם ויעסקו באינטנסיביות בכתיבה המדעית לכדי הגשת תיזה גמורה שתעבור שיפוט פנימי ע"י המנהל/ת האקדמי/ת והמנהל/ת הפדגוגי/ת לפני שתוגש למשרד החינוך. בנוסף, התלמידים יציגו את מחקריהם בפני עמיתיםשמונה הסדנאות שיתקיימו בשנה זו יתמקדו בקריאה ביקורתית ובהקניית מיומנויות הפרזנטציה המדעית ומישובה. בנוסף, בימי חופשות מבתי הספר (חנוכה ופסח) נערוך ימים מרוכזים הכוללים לינה ובהם פעילות אקדמית וחברתית בתוך ו/או מחוץ לקמפוס. לקראת סוף השנה נערוך אירוע סיום חגיגי שיכלול הצגת המחקרים בהשתתפות התלמידים ומשפחותיהם.

 

תהליך המיון

תנאי קבלה ותהליך המיון
התכנית מיועדת לבוגרי כיתות ט' בעלי יכולת לימודית טובה מאוד, מוטיבציה גבוהה והתנהגות טובה מאוד.

שלב ראשון
15.11.2020-17.01.2021 רישום דרך האתר
מספר ימים לאחר ההרשמה תקבל/י אימייל בו יצוינו שם משתמש וסיסמה.
יש להיכנס לאזור האישי באתר התכנית ולצרף את הקבצים הבאים:
תמונה
גיליון ציונים אחרונה מבית הספר (רק סריקה ברורה הכוללת שם התלמיד, שם ביה"ס וחותמת ביה"ס יקלטו לטובת המועמדות של התלמיד)
אישורי אבחון ליקויי למידה לתלמידים המבקשים תוספת זמן למבחן המיון הראשון (מבחן מדעני העתיד)
מומלץ לאסוף ולהכין את החומרים הנ"ל מוקדם ככל האפשר כדי שתוכל/י לצרף אותם באזור האישי כאשר תישלח הודעה בנושא.

שלב שני - מבחן מדעני העתיד יתקיים בחודשים ינואר-פברואר 2021

שלב שלישי
מבחן מיון שנימועד יפורסם בהמשך
ראיון אישי

שלב רביעי - מחנה קיץ: יתקיים בתאריך 25.7-6.8.2021

התכנית מורכבת מהשלבים הבאים:
מחנה קיץ ראשון בסוף כיתה ט׳ - מהווה שלב מיון לתכנית
שנת מחקר ראשונה במהלך כיתה י'
שנת מחקר שנייה במהלך כיתה יא

 *עשויים להיות שינויים במועדי המיונים