אידאה - מדעני העתיד

            IDEA                                         מדעני העתיד

 

 

האוניברסיטה העברית בירושלים שמחה לבשר על פתיחת תכנית אידאה למחקר במדעים ההומניסטיים

אנו צופים שתכנית אידיאה באוניברסיטה העברית תעודד ותקדם את ערכי מצוינות במדעי הרוח והחברה, תיתן מענה לצרכי התלמידים הרלוונטיים, ותפתח עתודה אקדמית וחברתית, מעורבת ומובילה. אנו מצפים שחשיפת תלמידים מחוננים לתחומי ידע חדשים כמו גם לחשיבה ביקורתית, תוביל לשינוי משמעותי בהנגשת המקצועות ההומניסטיים  לתלמידי/ות תיכון מחוננים ותחזק את הקשר בין האוניברסיטה לבין בתי הספר במרחב הגיאוגרפי-חברתי של ירושלים.

 התכנית תפעל בשיתוף פעולה הדוק ומשמעותי בין מעבדות בלמונטה, האוניברסיטה העברית לנוער בקמפוס גבעת רם והפקולטה למדעי הרוח בקמפוס הר הצופים. הלימוד והמחקר בפקולטות למדעי הרוח והחברה מבטאים את הצורך העמוק הקיים בקרב רבים מאתנו להכיר את רוח האדם, את תולדותיו, ואת הגותו. מכאן יצמחו אלה אשר ישפיעו באופן מרחיק לכת על התפתחות השפה, על דרכי החשיבה, על זרמי הרוח ועל הערכים המכוננים את חיינו ותרבותנו.

אנו מאמינים כי שילוב בין הניסיון המצטבר בהפעלת תכניות מצוינות באוניברסיטה העברית לנוער ובין הידע האקדמי הנרחב בפקולטה למדעי הרוח יוביל ליצירת תכנית המטפחת את הדור הבא של מובילי הדעה בארץ.

הרשמה  באתר האינטרנט של התכנית

מסגרת התכנית המוצעת:

 • סוף כיתה ט:

מחנה הקיץ הראשון יערך בתאריכים: 21.7-2.8.2019  יח' תמוז-א' אב

המחנה ייערך בבית ברטר בקמפוס גבעת רם ויימשך שבועיים, ישמש לגיבוש הקבוצה ולחשיפה משמעותית לתחומי מחקר ולשאלות יסוד בתחומי מדעי הרוח וחקר החברה והתרבות.

במחנה יוצגו לתלמידים גישות דיסציפלינריות שונות בתחומי מדעי הרוח והחברה לכמה בעיות יסוד ספציפיות בחקר התרבות וההגות האנושית. במחנה ישולבו הוראה אקדמית ומעשית, מפגשים עם חוקרים וחשיפה לעולם המחקר, סיורים, הצגת נושא נבחר, ופעילויות חברתיות אינטנסיביות.

 • כיתה י:

לימוד מעמיק על פי תחומים שונים במדעי הרוח והחברה:

 • מדינה וחברה. תחום דעת זה מחבר בין שלושה תחומי ידע מרכזיים: מדע המדינה, היסטוריה אינטלקטואלית ופילוסופיה. בכיתה זו התלמידים יכירו את מושגי היסוד בתחום, ילמדו על ההוגים המרכזיים שהשפיעו על חיינו, וידונו ברעיונות השונים לגבי דרך הארגון של החברה והמדינה במבט היסטורי והשוואתי.
 • מדעי היהדות. בכיתה זו תתאפשר לתלמידים הכרות עם חקר מדעי היהדות ומגוון הנושאים והדיסציפלינות המרכיבות אותו, בכללם מקרא, קורות עם ישראל ותרבותו מראשיתה ועד ימינו ומחשבת ישראל.
 • תולדות האמנות. בכיתה זו יחשפו התלמידים לתחום חקר האמנות (ויזואלית ודקורטיבית), ולמגוון תחומי החוויה האמנותית מכל התקופות: אמנות פרה-היסטורית, אמנות עתיקה, אמנות ימי הביניים, אמנות מתקופת הרנסנס והבארוק, אמנות מוסלמית, אמנות יהודית וישראלית, אמנות מודרנית ועכשווית, צילום ותרבות חומרית ופופולרית.
 • היסטוריה בכיתה זו ילמדו התלמידים את אופיה של הדיסציפלינה ההיסטורית ותולדותיה, את המפגש בין חברות ותרבויות היסטוריות, את פיתוח ההבנה של סיבתיות היסטורית ואת הממד ההשוואתי בלימוד ובחקר ההיסטוריה העולמית, המערבית והיהודית.

 

מחקר אישי והעמקה על פי תחומי הענין של התלמיד, מיומנויות רכות נוספות:

 • היבטים מתודולוגיים ואתיים של המחקר האיכותני;
 • מקצועו של החוקר/ת: גישות וכלים למחקר איכותני במקצועות ההומניסטיים.
 • ניתוח טקסטים בעברית ובאנגלית;
 • פיתוח מיומנויות ראשונות של כתיבה מדעית;
 • פעילות חברתית המשמשת להעמקת הקשר בתוך הקבוצה באמצעות מפגשים בינאישיים מעמיקים ולמידת מיומנויות משוב, יחוזקו  האינטימיות והשיח הרגשי בקבוצה.

 

 • מחנה הקיץ השני – העמקת המחקר האישי

המחקר האישי וכתיבת עבודת הגמר תוך שיפור מיומנות הצגת המחקר ומתן ביקורת למחקרי עמיתים. מבחינה חברתית, העמקת הקשר בין חברי הקבוצה בפרט, את הקשר לקהילת אידאה ולקהילה הישראלית בכלל.

במהלך שבועיים מרוכזים יעבדו התלמידים עם המנחים האישיים. הרכזים התחומיים יעברו בקרב צוותי העבודה על מנת לסייע ולנטר את התהליך. תודגש החשיבות של הכתיבה שתעשה כחלק מובנה בתהליך המחקר.

 • כיתה יא:

במהלך שנה זו ימשיכו התלמידים את עבודת המחקר שלהם ויעסקו באינטנסיביות בכתיבה המדעית לכדי הגשת תיזה גמורה שתעבור שיפוט פנימי ע"י המנהל/ת האקדמי/ת והמנהל/ת הפדגוגי/ת לפני שתוגש למשרד החינוך. בנוסף, התלמידים יציגו את מחקריהם בפני עמיתים.

שמונה הסדנאות שיתקיימו בשנה זו יתמקדו בקריאה ביקורתית ובהקניית מיומנויות הפרזנטציה המדעית ומישובה. בנוסף, בימי חופשות מבתי הספר (חנוכה ופסח) נערוך ימים מרוכזים הכוללים לינה ובהם פעילות אקדמית וחברתית בתוך ו/או מחוץ לקמפוס.

לקראת סוף השנה נערוך אירוע סיום חגיגי שיכלול הצגת המחקרים בהשתתפות התלמידים ומשפחותיהם.