אודות

מרכז בלמונטה הוקם ב- 1990 כיחידה אוניברסיטאית על מנת לגשר על הפער ההולך ומתעצם בין קצב התקדמות החזיתות המדעיות לבין לימודי המדעים בתיכון .

המרכז משמש מזה שנים כמוקד לחדשנות ואתגר בתחום החינוך למדעים ומהווה מודל לאומי ובינלאומי להעצמת החינוך למדעים תוך הנגשת התשתיות האקדמיות והמחקר העדכני עבור תלמידי התיכון.

מרכז בלמונטה פועל תחת הרשות לקהילה ולנוער של האוניברסיטה העברית והינו מפעל משותף של האוניברסיטה העברית בירושלים, מנח"י (עיריית י-ם) והקרן לירושלים וממוקם בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם, בירושלים.

הקמתו וקיום תנופת הפיתוח המתמדת שבו התאפשרו הודות לתרומתו הנדיבה של מר ארנסט ברטר ז"ל, מייסד קרן בלמונטה.

במרכז בלמונטה תשתיות מעבדה מתקדמות הכוללות 10 חדרי מעבדה מצוידים ומרווחים המאפשרים קיום תוכניות ניסויים ייחודיות וברמה מחקרית במדעי החיים, הכימיה, הפיזיקה והמחשבים.

במעבדות קיים ציוד ומכשור מדעי מתקדם, באיכות מחקרית. הציוד מתעדכן באופן שוטף, בהתאם להתקדמות הטכנולוגית-מדעית, ובהתאם לצרכים המשתנים בתחום החינוך המדעי.

התוכניות מפותחות ע"י צוות המקום, חוקרי האוניברסיטה ומורים בולטים בתחומם בהלימה מלאה לתוכנית הלימודים. צוות ההוראה מושתת על סגל החוקרים הצעירים של האוניברסיטה.

תלמידי המרכז הינם כלל תלמידי המדעים בבתי הספר התיכוניים בירושלים וכן תלמידי מדעים מבתי ספר רבים ברחבי הארץ המגיעים אלינו לתכניות מרוכזות חד- ורב-יומיות.

בנוסף, מתקיימים במרכז בלמונטה מגוון תוכניות חוץ-בית ספריות:

  • מסלולי מצוינות ייחודיים המאפשרים לתלמידים בעלי כישורים גבוהים במיוחד להתמחות נושאית תוך מתן מענה לצרכים המיוחדים של תלמידים אלה.

  • מחנות קיץ רב-תרבותיים למדע בהם משתתפים תלמידים יהודיים וערביים, מחנות קיץ למדע ויזמות, מחנות קיץ בין-לאומיים ועוד.
     

מעבדות בלמונטה