תכנית א"א - הכנה לאקדמיה בגיל הצעיר

תכנית ההכנה לאקדמיה (פרויקט א"א) נעשית בשיתוף עם בתי-ספר ורשת מופ"ת.

התכנית מאפשרת לתלמידים מצוינים ללמוד באוניברסיטה במקביל ללימודים בתיכון ולסיים חובותיהם לקבלת תואר ראשון במדעי הטבע  (B.Sc)  טרם גיוסם לצבא. המטרה היא לעודד תלמידים מצטיינים הנהנים מאתגר אינטלקטואלי ללמוד מקצועות מדעיים ברמה אקדמית, ולהיחשף לחזית המדע מתוך האקדמיה כבר בגיל התיכון.
  
איתור התלמידים מתחיל בכיתה ז'. סדרת מיונים מתקיימת בתחילת כיתה ח'. תלמידים אשר נמצאו מתאימים משתלבים בקורס הכנה לקראת לימודים באקדמיה המתקיים במרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה.
 
הלימודים באקדמיה מתחילים בכיתה י' ונמשכים עד כיתה יב'. תלמידים אשר צברו יותר ממחצית נקודות הזכות לתואר עד סוף כיתה יב', יכולים לדחות את שירותם הצבאי בשנה אחת על מנת לסיים את לימודיהם לתואר.
להסבר מפורט על הלימודים לתואר ראשון (B.Sc) בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים לחץ כאן.