כימיה לחטיבת ביניים

 

מעבדות בכימיה לחט"ב

בתחום הכימיה מוצעות מספר מעבדות לחטיבות הביניים. מטרתן העיקרית של מעבדות אלו הנה הקניית מושגי יסוד בסיסיים בתחום הכימיה, ויצירת עניין אצל התלמידים בכימיה ובמדעים המדויקים בכלל. המעבדות לחט"ב יוצאות מנקודת הנחה כי לתלמידים אין בהכרח ידע מוקדם בנושא המעבדה או בכימיה, ומאפשרות למדריכים להתאים את שפת הדיון ורמתו לידע של התלמידים.

 

רשימת הניסויים לחט"ב הקיימים במעבדות הכימיה:

לחיצה על שם הניסוי תפתח את דפי העבודה של הניסוי, אותם יש להדפיס ולהביא לניסוי.

  • צעדים ראשונים בכימיה: הניסוי עוסק סביב השאלה מהי תגובה כימית ומהם הסימנים המעידים על התרחשות תגובה כימית. כולל סדרה של תגובות כימיות, עבודה עם חומצות ובסיסים, והכנת גן כימי. הניסוי מותאם לרמה ולידע של התלמידים.
     
  • חקר-  קצב תגובה נחש מוקצף

 

  • מצבי צבירה: הניסוי עוסק במעברים השונים בין מצבי הצבירה, כולל זיקוק מים במערכת זיקוק, עבודה עם זכוכית, ועבודה עם חנקן נוזלי להכנת גלידה טעימה.
     
  • חקר- מצבי צבירה חקר מוליכות

 

בנוסף, ניתן לבצע חקר מתקדם בנושאים הבאים:

 

  ליצירת קשר: noase@savion.huji.ac.il

ד"ר נועה סרי 02-6586230

 גב' אינה שיינין:02-6584183