כימיה

כימיה מעבדה

מעבדות בלמונטה מהוות מקום מפגש יחודי של מדע וחינוך. לכן, אנו משקיעים מאמצים לפתח ולקדם את הציוד המדעי מחד, ומאידך לאמץ שיטות וגישות הדרכה עדכניות. ישנם מספר עקרונות מנחים:

פרטנות

העבודה במעבדה מתקיימת בקבוצות קטנות. ההנחה היא, שכל תלמיד בקבוצה זקוק להתייחסות שונה, בהתאם ליכולתו הלימודית להבנתו השונה ולידע עימו הוא בא. בהתאם לכך, המדריך פועל כמנחה, המפעיל ומכוון כל לומד בקבוצה בהתאם לצרכיו, יכולותיו והקצב שלו, כמובן בשיתוף פעולה מלא עם המורה. על מנת לספק לתלמידים חוויה של הצלחה והבנה, מפורק הניסוי לתתי חלקים ולמשימות קטנות, כך שתהליך הלמידה הופך לתהליך של הבניית ידע.

 

קשר עם המורים

מעבדות בלמונטה מהוות ממשק מיוחד בין תחום המחקר המדעי לתחום החינוך המדעי. לפיכך, קשר הדוק עם מורות ומורי הכימיה, מהווה אמצעי חשוב עבורנו להתאמת הניסויים הקיימים ולפיתוח ניסויים חדשים. 
אנו מזמינים את המורים להגיב, להעיר ולהאיר את עינינו לגבי הניסויים וההדרכה במרכז -גם רעיונות חדשים יתקבלו בברכה.

 

 

ליצירת קשר :

לאה פינק

 chemco@savion.huji.ac.il 

02-6586230

 

 

.
.
.

.

.