כימיה

כימיה מעבדה

מעבדות בלמונטה מהוות מקום מפגש יחודי של מדע וחינוך. לכן, אנו משקיעים מאמצים לפתח ולקדם את הציוד המדעי מחד, ומאידך לאמץ שיטות וגישות הדרכה עדכניות. ישנם מספר עקרונות מנחים:

פרטנות

העבודה במעבדה מתקיימת בקבוצות קטנות. ההנחה היא, שכל תלמיד בקבוצה זקוק להתייחסות שונה, בהתאם ליכולתו הלימודית להבנתו השונה ולידע עימו הוא בא. בהתאם לכך, המדריך פועל כמנחה, המפעיל ומכוון כל לומד בקבוצה בהתאם לצרכיו, יכולותיו והקצב שלו, כמובן בשיתוף פעולה מלא עם המורה. על מנת לספק לתלמידים חוויה של הצלחה והבנה, מפורק הניסוי לתתי חלקים ולמשימות קטנות, כך שתהליך הלמידה הופך לתהליך של הבניית ידע.

 

קשר עם המורים

מעבדות בלמונטה מהוות ממשק מיוחד בין תחום המחקר המדעי לתחום החינוך המדעי. לפיכך, קשר הדוק עם מורות ומורי הכימיה, מהווה אמצעי חשוב עבורנו להתאמת הניסויים הקיימים ולפיתוח ניסויים חדשים. 
אנו מזמינים את המורים להגיב, להעיר ולהאיר את עינינו לגבי הניסויים וההדרכה במרכז -גם רעיונות חדשים יתקבלו בברכה.

 

 

ליצירת קשר :

לאה פינק

 chemco@savion.huji.ac.il 

02-6586230

 

 

.
.
.

.

.

כימיה לתיכון

 נושאי מעבדה בכימיה לתלמידי תיכון:
 

                 

 

 

ליצירת קשר : chemco@savion.huji.ac.il 

לאה פינק 02-6586230

 

כימיה לכיתה י'

 

 

את המעבדות המתאימות לתלמידי כיתה י' יכולים לבצע גם תלמידות שאינן בעלות רקע בכימיה. רמת ההדרכה מותאמת לרמת התלמידים.

 

 • עישון סיגריות ונרגילות, אספקטים כימיים- מדעיים: בניסוי זה מאפיינים התלמידים חלק מהמרכיבים הנשאפים לגוף בזמן העישון, על מנת להבין כיצד ועל ידי אילו חומרים נגרמות המחלות הרבות הנוצרות בעקבות עישון. התלמידות בודקות את ההרכב של הפאזה הגזית, את החומציות הנוצרת בריאות בעקבות העישון, ואת הרכב הפאזה המוצקה בעשן הסיגריה והנרגילה. מודגמים ומוסברים ההבדלים בין ריאות של אדם מעשן לריאות בריאות.

  ניתן לשלב מעבדה זו עם פעילות בפיזיולוגיה, פעילות הנערכת בתחום הביולוגיה וממחישה את החומר הנלמד בנושא מערכות ההובלה והנשימה, ע"י צפייה באיברים העיקריים במערכות אלו, ומדידות של פרמטרים שונים הקשורים למערכות אלו.

  

 • "מי רצח את דנה"- מעבדה בזיהוי פלילי: מעבדה העוסקת במדע בשרות המשטרה. המעבדה משלבת נושאים בכימיה ובביולוגיה. גופתה של דנה נמצאה בחדר במלון.לא נמצאו סימני אלימות. כיצד בוצע הרצח? מהו המניע? מי הרוצח? על שאלות אלה עונים התלמידים בפעילות בת ארבע תחנות: טביעות אצבע, זיהוי כהלים (עבודה על גז כרומטוגרף), זיהוי יונים (עבודה על מכשיר בליעה אטומית) ותחנה העוסקת בסוגי דם ודנ"א.

 

 • מעבדה בשיטות הפרדה: בניסוי מפיקות  התלמידות צבענים טבעיים, ליקופן וקרוטן, מגזר ועגבנייה באמצעות מיצוי, מזקקים יין לקבלת אלכוהול ומבצעים כרומטוגרפיה על שכבה דקה (T.L.C).

 

 • המים שלנו:  ניסוי העוסק במבנה האטום, ריכוזים ומיהולים. בניסוי קובעים התלמידים ריכוז של יוני מתכות (K+, Mg+2) בדגימות מים שונות. התלמידות מכינות עקומת כיול ומודדות את הריכוז במכשיר בליעה אטומית (Atomic Absorption).

 

תלמידי כתה י' יכולים לבצע גם את הפעילות צעדים ראשונים בכימיה ופעילות בזיהום אויר המוצעות לחטיבות הביניים.

 

 

ליצירת קשר : 

לאה פינק

chemco@savion.huji.ac.il 

02-6586230

 

 

ניסויי חקר

 

מעבדות חקר הנן מעבדות בהן מושם דגש על מיומנויות חשיבה, וזאת בנוסף לידע ולהבנה אשר נרכשים בכל הסוגים השונים של המעבדות. למעבדת חקר שלושה חלקים עיקריים:

 1. שלב הטרום חקר

 2. שלב החקר

 3. ושלב הפוסט חקר

בשלב הטרום חקר מכירים התלמידים את המערכת, והתופעה אותה יחקרו. בשלב זה מבצעים התלמידים, למעשה, ניסויי מן הסוג המאשר: הם עובדים לפי הוראות ברורות ומקבלים מידע על התופעה ועל המערכת והמכשור הקשורים במדידת התופעה. לאחר הכרת המערכת מעלים התלמידים שאלות שמעניינות אותם, בוחרים שאלה אחת אותה יחקרו בשלב החקר, ומשערים השערת מחקר (תשובה הגיונית לשאלת החקר). התלמידים מתכננים ניסוי חקר, ומזמינים את כל הציוד והחומרים הדרושים להם לשם החקר. בשלב החקר מבצעים התלמידים את ניסויי החקר שתכננו בעצמם, ובודקים האם הניסוי מאשש או מפריך את השערתם. בשלב האחרון מעלים התלמידים שאלות נוספות המסקרנות אותם בעקבות הניסוי שביצעו, ומבצעים רפלקציה על תהליך הניסוי, ועל דרכי החשיבה שלהם.

מעבדות החקר מותאמות לתוכנית החדשה.

 

לרשימת ניסויי החקר

 

 

 

ליצירת קשר : chemco@savion.huji.ac.il 

לאה פינק 02-6586230

 

 

רשימת ניסויי חקר


 

 1. חומצות ובסיסים-מכשור פוטנציומטר(pH מטר)
   
 2. בריאות הפה - פלואוריד וקליפות ביצים.
   
 3. קביעת כמות ויטמין C בשיטה יודומטרית- בניסוי יקבעו התלמידים את כמות ויטמין C בגלולה, בשיטת טיטרצית חימצון-חיזור יודומטרית.
   
 4. מעבדות המשתמשות במערכת חישה ממוחשבת מכשור: חיישני לחץ, חיישני טמפרטורה, חיישני pH...  להרחבה
   
 5. פעילות אופטית ניסוי חקר בנושא כימיה אורגנית, חומרים פעילים אופטית. מכשור: מסילה אופטית, מקטבים, מקור אור (קרן לייזר)
   
 6. לצבוע חשמל ניסוי חקר בנושאים: אלקטרטליזה, חומצות ובסיסים, אלקטרוכימיה. מכשור: ספק כוח
   
 7. גז כרומטוגרף- הפרדה אלכוהולית ניסוי חקר בנושאים קישור בין מולקולרי, כימיה אורגנית, שיטות הפרדה. שימוש במכשיר גז כרומטוגרף. בניסוי לומדים התלמידים על עקרון הפעולה של מכשיר הגז כרומטוגרף ומתכננים ניסוי לבדיקת הגורמים השונים המשפיעים על זמני יציאה של כהלים שונים מהקולונה.
   
 8. שווי משקל העין האנושית לעומת הספקטרופוטומטר. ניסוי חקר בו עוקבים התלמידים אחרי הווצרות הקומפלקס תיאוציאנאט-ברזל
   
 9. חימצון חיזור בניסוי מחזרים התלמידים יוני כסף חד-ערכי לכסף מתכתי תוך קבלת יוני נחושת. 

 

 

 

 

ליצירת קשר : chemco@savion.huji.ac.il 

לאה פינק 02-6586230

 

 

 

 

כימיה אורגנית

 

 

 • סינתזת  אספירין ואצטאניליד- בניסוי מכינים התלמידים אספירין ואצטאניליד, לומדים על ההשפעות הביולוגית שלהם תוך הכרת המושגים כמו גיבוש חוזר, ניצולת, דרגת נקיון וכו'. לאחר קבלת התוצר בודקים התלמידים את ניקיונו על ידי ביצוע ספקטרום IR.

  פרוטוקול המעבדה

 

 • פעילות אופטית- ניסוי חקר העוסק בבדיקת חומרים פעילים אופטית וכולל מכשור: מסילה אופטית, מקטבים, אור מקור אור.

  פרוטוקול המעבדה

 

   

  ליצירת קשר :

  לאה פינק

   chemco@savion.huji.ac.il 

  02-6586230

   

   

  חומצות ובסיסים


   

  • טיטרציה פוטנציומטרית- בניסוי מטטרים התלמידים חומצה זרחתית, וחומצה כלורית בעזרת בסיס חזק. לאחר ביצוע הטיטרציה מעבדים התלמידים בעזרת מחשב את תוצאות הטיטרציה לקבלת עקומת טיטרציה. לאחר מכן מזהים על ידי השוואת עקומות הטיטרציה את החומצה בתוך משקה  הקולה.

   פרוטוקול המעבדה
    
  • חקר- טיטרציה פוטנציומטרית

   פרוטוקול המעבדה
    
  • חקר- בריאות הפה- בניסוי בודקים התלמידים את השפעת יוני פלואוריד על מידת התגובה של קליפת ביצה עם חומצה אצטית

   פרוטוקול המעבדה
   חומר רקע 

   

   

   

  ליצירת קשר : chemco@savion.huji.ac.il 

  לאה פינק 02-6586230

   

   

   

  חמצון חיזור

  • מעגל תגובות נחושת- בניסוי מבצעים התלמידים מספר תגובות של נחושת ומכירים את מצבי החימצון השונים. מכירים את המושג ניצולת, ומחשבים אותה.

   פרוטוקול המעבדה
    
  • טיטרציות חמצון חיזור הכרות עם מצבי הצבירה השונים של מנגן, והצבעים המאפיינים. קביעת ריכוז נעלם של תמיסת מי חמצן.

   פרוטוקול המעבדה
    
  • חמצון חיזור שורה אלקטרוכימית עבודה עם ספקרטרופוטומטר- תגובה של נחושת עם יוני כסף

   פרוטוקול המעבדה
    
  • קביעת כמות ויטמין C בשיטה יודומטרית- בניסוי תקבענה התלמידות את כמות ויטמין C בגלולה, בשיטת טיטרצית חימצון-חיזור יודומטרית.

   פרוטוקול המעבדה

   

   

   

   

  ליצירת קשר :

  לאה פינק

   chemco@savion.huji.ac.il 

  02-6586230

   

   

  שיווי- משקל

  בניסוי יכירו התלמידים את תגובת שיווי- המשקל בין יוני הברזל ליוני תיוציאנט תוך שימוש בספקטרופוטומטר.

  חקר רמה 1- פרוטוקול המעבדה

  חקר רמה 2- פרוטוקול המעבדה
   

  כימיה לחטיבת ביניים

   

  מעבדות בכימיה לחטיבת ביניים

  בתחום הכימיה מוצעות מספר מעבדות לחטיבות הביניים. המטרות העיקרית של מעבדות אלו הנן יצירת עניין אצל התלמידים והתלמידות בכימיה ובמדעים המדויקים בכלל, והקניית מושגי יסוד בסיסיים בתחום הכימיה. המעבדות לחט"ב יוצאות מנקודת הנחה כי לתלמידות ולתלמידים אין בהכרח ידע מוקדם בנושא המעבדה או בכימיה, ומאפשרות למדריכים ולמדריכות להתאים את שפת הדיון ורמתו לידע של התלמידי[ם והתלמידות.

   

  רשימת הניסויים לחטיבת בייניים הקיימים במעבדות הכימיה:

  לחיצה על שם הניסוי תפתח את דפי העבודה של הניסוי, אותם יש להדפיס ולהביא לניסוי.

  • צעדים ראשונים בכימיה: הניסוי עוסק סביב השאלה מהי תגובה כימית ומהם הסימנים המעידים על התרחשות תגובה כימית. כולל סדרה של תגובות כימיות, עבודה עם חומצות ובסיסים, והכנת גן כימי. הניסוי מותאם לרמה ולידע של התלמידים והתלמידות.
    
  • חקר -  קצב תגובה נחש מוקצף
  •  
  • מצבי צבירה: הניסוי עוסק במעברים השונים בין מצבי הצבירה, כולל זיקוק מים במערכת זיקוק, עבודה עם זכוכית, ועבודה עם חנקן נוזלי להכנת גלידה טעימה.
    
  • חקר - מצבי צבירה חקר מוליכות

   

  בנוסף, ניתן לבצע חקר מתקדם בנושאים הבאים:

   

   

  ליצירת קשר : 

  לאה פינק

  chemco@savion.huji.ac.il 

  02-6586230

   

   

  רשימת כל הניסויים

  הדף בבניה...

   

  Protocols in Arabic قائمة المختبرات

   

  ניסויים מוסרטים تجارب مصوره

  האיקס הנעלם X المختفي

  האיקס הנעלם ניסוי מקדים

   

  שאלות חקר:

  1. כיצד ריכוז התיוסולפט משפיע על הזמן עד שהאיקס נעלם?

  كيف يؤثر تركيز ثيوكبريتات الصوديوم على زمن اختفاء الاكس?

  https://youtu.be/bJoZgXIne2E

   2. כיצד ריכוז החומצה ההידרכולורית משפיע על הזמן עד שהאיקס נעלם?  

  كيف يؤثر حمض الهيدروكلوريك على زمن اختفاء الاكس?

  https://youtu.be/Cal4a_oWNmQ

   3.  כיצד קוטר הכלי משפיע על הזמן עד שהאיקס נעלם? 

  كيف يؤثر قطر وحجم الكأس على زمن اختفاء الاكس?

  https://youtu.be/XWnEFz6jBYM

  4. כיצד טמפרטורת הסביבה משפיעה על הזמן עד שהאיקס נעלם?

  كيف يؤثر درجه حرارهكأس التجربه على زمن اختفاء الاكس?

  https://youtu.be/UKzTZCpcDsU

   

   

  האיקס הנעלם

  האיקס הנעלם - ניסוי מקדים

   

  שאלות חקר:

   

  1. כיצד ריכוז התיוסולפט משפיע על הזמן עד שהאיקס נעלם?

  https://youtu.be/UJBz2pDAR2E

   

   2. כיצד ריכוז החומצה ההידרכולורית משפיע על הזמן עד שהאיקס נעלם?  

  https://youtu.be/K8sK36UMM7I

   

   3.  כיצד קוטר הכלי משפיע על הזמן עד שהאיקס נעלם? 

  https://youtu.be/R-I6p2y32Y8

   

  4. כיצד טמפרטורת הסביבה משפיעה על הזמן עד שהאיקס נעלם?

  https://youtu.be/soF9K1H97rM

   

   

  חמצון חיזור

  ניסוי חקר בחמצון חיזור

  פרוטוקול המעבדה

  ניסוי מקדים

   

   

   

  שאלות חקר:

  1. כיצד משך הזמן של התגובה משפיע על ריכוז  יוני הנחושת?

  https://youtu.be/oHM47HtwLkM

   

  2. כיצד טמפרטורת הסביבה משפיעה על ריכוז הנחושת (לאחר עשר דקות)?

  https://youtu.be/hOhBKVmgGtk

   

  3. כיצד ריכוז יוני הכסף משפיע על ריכוז יוני הנחושת (לאחר 10 דקות)?

  https://youtu.be/OKjc73xk9io

   

  4. כיצד מסת הנחושת משפיעה על ריכוז יוני הנחושת לאחר חצי שעה?

  https://youtu.be/OkKdqeoF8G4

   

   

  חמצון חיזור أكسدة وأختزال

  أكسدة وأختزال - تجربة مقدمه ניסוי מקדים

  פרוטוקול הניסוי

   

  שאלות חקר:

  1. כיצד טמפרטורת הסביבה משפיעה על ריכוז הנחושת (לאחר עשר דקות)?

  كيف تؤثر درجة حرارة البيئة على تركيز النحاس بعد 10 دقائق؟

  https://youtu.be/6vqxH-ymjsg

   

  2. כיצד משך הזמן של התגובה משפיע על ריכוז הנחושת?

  كيف يؤثر تغيير زمن التفاعل على تركيز النحاس؟

  https://youtu.be/LHLPOVik4n0

   

  3. כיצד ריכוז יוני הכסף משפיע על ריכוז יוני הנחושת (לאחר 10 דקות)?

  كيف يؤثر تركيز ايونات الفضه على تركيز ايونات النحاس بعد 10 دقائق ؟

  https://youtu.be/VokKTpB-1S0

   

   

  4. כיצד מסת הנחושת משפיעה על ריכוז הנחושת לאחר חצי שעה?

  كيف تؤثر كتله النحاس على تركيز النحاس بعد نصف ساعه؟

  https://youtu.be/_liFp_uRKJA

   

   

   

  נחש מוקצף

  נחש מוקצף

  ניסוי מקדים

   

  שאלות חקר

  1. כיצד מסת האשלגן יודאט משפיעה על הזמן שעובר עד שהקצף מגיע ל100 מ"ל?

  https://youtu.be/hH30wvg-T0I

  2. כיצד מסת המנגן אוקסיד משפיעה על הזמן שעובר עד שהקצף מגיע ל100 מ"ל?

  https://youtu.be/Ba7lId5ALnY

  3.כיצד נפח המי חמצן משפיע על הזמן שעובר עד שהקצף מגיע ל100 מ"ל?

  https://youtu.be/VEEnnCvzolo

  4. כיצד טמפרטורת הסביבה משפיעה על הזמן שעובר עד שהקצף מגיע ל100 מ"ל?

  https://youtu.be/L7_iq7hqFvU

   

  נחש מקוצף - الثعبان الرغوي

  נחש מקוצף - الثعبان الرغوي 

  ניסוי מקדים

  שאלות חקר

   

  1. כיצד נפח המי חמצן משפיע על הזמן שעובר עד שהקצף מגיע ל100 מ"ל?
  كيف يؤثر حجم ماء الاوكسجين على وقت وصول الرغوه الى 100 مل ؟ 

  https://youtu.be/xw1EH4L-hUA

  2. כיצד מסת האשלגן יודאט משפיעה על הזמן שעובר עד שהקצף מגיע ל100 מ"ל?
  كيف تؤثر كتله يودات البوتاسيوم على الوقت الذي تستغرقه الرغوه لتصل الى 100 مل ؟
  https://youtu.be/xX2uYYqSf8A

  3. כיצד מסת המנגן אוקסיד משפיעה על הזמן שעובר עד שהקצף מגיע ל100 מ"ל?
  كيف تؤثر كتله اوكسيد المنغنيز على الوقت الذي تستغرقه الرغوه لتصل الى 100 مل ؟

  https://youtu.be/-D58RwAAah4


  4. כיצד טמפרטורת הסביבה משפיעה על הזמן שעובר עד שהקצף מגיע ל100 מ"ל?
  كيف تؤثر درجه حراره البيئه على وقت وصول الرغوه الي حجم 100 مل ؟

  https://youtu.be/gTtQ79ppcTQ

   

  פלואוריד ביצים

  פלואוריד ביצים

  PDF iconפרוטוקול הניסוי

  PDF iconמאמר נלווה

   

  ניסוי מקדים

   

  שאלות חקר: 

  .  כיצד סוג המשחת שיניים משפיעה על נפח הפד"ח שנוצר?

  https://youtu.be/qGR3ylGtpTA

   

  2. כיצד סוג המי פה משפיעה על על נפח הפד"ח שנוצר? 

  https://youtu.be/p4VCi7g8DIY

   

  3.  כיצד ריכוז הפלואוריד משפיע על על נפח הפד"ח שנוצר? 

  https://youtu.be/HqWjkPLy53U

   

  4.  כיצד ריכוז החומצה האצטית משפיע על על נפח הפד"ח שנוצר?

  https://youtu.be/cW_EYb11SAg

   

   

  פלואוריד ביצים -البيض و أيونات الفلور

  פלואוריד ביצים - البيض و أيونات الفلور

  PDF iconبروتوكول التجربة

  PDF iconمقال مصاحب

   

   تجربة أولية

   

   

  שאלות חקר:

  1.  כיצד סוג המשחת שיניים משפיעה על נפח הפד"ח שנוצר?

  كيف يؤثر انواع مختلفه من معجون الاسنان على حجم غاز ثاني اكسيد الكربون المنطلق?

  https://www.youtube.com/watch?v=qs93iwkk6rw

  2. כיצד סוג המי פה משפיעה על על נפח הפד"ח שנוצר? 

  كيف يؤثر انواع مختلفه من غسول مياه الفم على حجم غاز ثاني اكسيد الكربون المنطلق?

  youtube.com/watch?v=njFrlVzrVFY

  3.  כיצד ריכוז הפלואוריד משפיע על על נפח הפד"ח שנוצר? 

  كيف يؤثر تركيز الفلوريد على حجم غاز ثاني اكسيد الكربون المنطلق?

  https://www.youtube.com/watch?v=iEmnpD--weE

  4.  כיצד ריכוז החומצה האצטית משפיע על על נפח הפד"ח שנוצר?

  كيف يؤثر تركيز حمض الخليك على حجم غاز ثاني اكسيد الكربون المنطلق?

  https://www.youtube.com/watch?v=FfMdZMGAESg