כימיה

 

מעבדות בלמונטה מהוות מקום מפגש יחודי של מדע וחינוך. לכן, אנו משקיעים מאמצים לפתח ולקדם את הציוד המדעי מחד, ומאידך לאמץ שיטות וגישות הדרכה עדכניות. ישנם מספר עקרונות מנחים:

פרטנות

העבודה במעבדה מתקיימת בקבוצות קטנות. ההנחה היא, שכל תלמיד בקבוצה זקוק להתייחסות שונה, בהתאם ליכולתו הלימודית להבנתו השונה ולידע עימו הוא בא. בהתאם לכך, המדריך פועל כמנחה, המפעיל ומכוון כל לומד בקבוצה בהתאם לצרכיו, יכולותיו והקצב שלו, כמובן בשיתוף פעולה מלא עם המורה. על מנת לספק לתלמידים חוויה של הצלחה והבנה, מפורק הניסוי לתתי חלקים ולמשימות קטנות, כך שתהליך הלמידה הופך לתהליך של הבניית ידע.

 

קשר עם המורים

מעבדות בלמונטה מהוות ממשק מיוחד בין תחום המחקר המדעי לתחום החינוך המדעי. לפיכך, קשר הדוק עם מורות ומורי הכימיה, מהווה אמצעי חשוב עבורנו להתאמת הניסויים הקיימים ולפיתוח ניסויים חדשים. 
אנו מזמינים את המורים להגיב, להעיר ולהאיר את עינינו לגבי הניסויים וההדרכה במרכז -גם רעיונות חדשים יתקבלו בברכה.

 

 

ליצירת קשר : noase@savion.huji.ac.il 

ד"ר נועה סרי 02-6586230

גב' אינה שיינין:02-6584183

 

.
.
.

.

.

 

כימיה לתיכון

 נושאי מעבדה בכימיה לתלמידי תיכון:
 

 

 

הפרדה אלכוהולית        פעילות אופטית         שווי משקל

 

 

 

ליצירת קשר : noase@savion.huji.ac.il 

ד"ר נועה סרי 02-6586230

גב' אינה שיינין:02-6584183

 

 

 

כימיה לכיתה י'

 

 

את המעבדות המתאימות לתלמידי כיתה י' יכולים לבצע גם תלמידים שאינם בעלי רקע בכימיה. רמת ההדרכה מותאמת לרמת התלמידים.

 

 • עישון סיגריות ונרגילות, אספקטים כימיים- מדעיים: בניסוי זה מאפיינים התלמידים חלק מהמרכיבים הנשאפים לגוף בזמן העישון, על מנת להבין כיצד ועל ידי אילו חומרים נגרמות המחלות הרבות הנוצרות בעקבות עישון. התלמידים בודקים את ההרכב של הפאזה הגזית, את החומציות הנוצרת בריאות בעקבות העישון, ואת הרכב הפאזה המוצקה בעשן הסיגריה והנרגילה. מודגמים ומוסברים ההבדלים בין ריאות של אדם מעשן לריאות בריאות.

  ניתן לשלב מעבדה זו עם פעילות בפיזיולוגיה, פעילות הנערכת בתחום הביולוגיה וממחישה את החומר הנלמד בנושא מערכות ההובלה והנשימה, ע"י צפייה באיברים העיקריים במערכות אלו, ומדידות של פרמטרים שונים הקשורים למערכות אלו.

  

 • "מי רצח את דנה"- מעבדה בזיהוי פלילי: מעבדה העוסקת במדע בשרות המשטרה. המעבדה משלבת נושאים בכימיה ובביולוגיה. גופתה של דנה נמצאה בחדר במלון.לא נמצאו סימני אלימות. כיצד בוצע הרצח? מהו המניע? מי הרוצח? על שאלות אלה עונים התלמידים בפעילות בת ארבע תחנות: טביעות אצבע, זיהוי כהלים (עבודה על גז כרומטןגרף), זיהוי יונים (עבודה על מכשיר בליעה אטומית) ותחנה העוסקת בסוגי דם ודנ"א.

 

 • מעבדה בשיטות הפרדה: בניסוי מפיקים התלמידים חומרי טבע, ליקופן וקרוטן, מגזר ועגבנייה באמצעות מיצוי, מזקקים יין לקבלת אלכוהול ומבצעים כרומטוגרפיה על שכבה דקה (T.L.C).

 

 • המים שלנו:  ניסוי העוסק במבנה האטום, ריכוזים ומיהולים. בניסוי קובעים התלמידים ריכוז של יוני מתכות (K+, Mg+2) בדגימות מים שונות. התלמידים מכינים עקומת כיול ומודדים את הריכוז במכשיר בליעה אטומית (Atomic Absorption).

 

תלמידי כתה י' יכולים לבצע גם את הפעילות צעדים ראשונים בכימיה ופעילות בזיהום אויר המוצעות לחטיבות הביניים.

 

ליצירת קשר : noase@savion.huji.ac.il
 

ד"ר נועה סרי 02-6586230

גב' אינה שיינין:02-6584183

 

ניסויי חקר

 

מעבדות חקר הנן מעבדות בהן מושם דגש על מיומנויות חשיבה, וזאת בנוסף לידע ולהבנה אשר נרכשים בכל הסוגים השונים של המעבדות. למעבדת חקר שלושה חלקים עיקריים:

 1. שלב הטרום חקר

 2. שלב החקר

 3. ושלב הפוסט חקר

בשלב הטרום חקר מכירים התלמידים את המערכת, והתופעה אותה יחקרו. בשלב זה מבצעים התלמידים, למעשה, ניסויי מן הסוג המאשר: הם עובדים לפי הוראות ברורות ומקבלים מידע על התופעה ועל המערכת והמכשור הקשורים במדידת התופעה. לאחר הכרת המערכת מעלים התלמידים שאלות שמעניינות אותם, בוחרים שאלה אחת אותה יחקרו בשלב החקר, ומשערים השערת מחקר (תשובה הגיונית לשאלת החקר). התלמידים מתכננים ניסוי חקר, ומזמינים את כל הציוד והחומרים הדרושים להם לשם החקר. בשלב החקר מבצעים התלמידים את ניסויי החקר שתכננו בעצמם, ובודקים האם הניסוי מאשש או מפריך את השערתם. בשלב האחרון מעלים התלמידים שאלות נוספות המסקרנות אותם בעקבות הניסוי שביצעו, ומבצעים רפלקציה על תהליך הניסוי, ועל דרכי החשיבה שלהם.

מעבדות החקר מותאמות לתוכנית החדשה.

 

לרשימת ניסויי החקר

 

 

ליצירת קשר : noase@savion.huji.ac.il 

ד"ר נועה סרי 02-6586230

גב' אינה שיינין:02-6584183

 

רשימת ניסויי חקר


 

 1. חומצות ובסיסים-מכשור פוטנציומטר(pH מטר)
   
 2. בריאות הפה - פלואוריד וקליפות ביצים.
   
 3. קביעת כמות ויטמין C בשיטה יודומטרית- בניסוי יקבעו התלמידים את כמות ויטמין C בגלולה, בשיטת טיטרצית חימצון-חיזור יודומטרית.
   
 4. מעבדות המשתמשות במערכת חישה ממוחשבת מכשור: חיישני לחץ, חיישני טמפרטורה, חיישני pH...  להרחבה
   
 5. פעילות אופטית ניסוי חקר בנושא כימיה אורגנית, חומרים פעילים אופטית. מכשור: מסילה אופטית, מקטבים, מקור אור (קרן לייזר)
   
 6. לצבוע חשמל ניסוי חקר בנושאים: אלקטרטליזה, חומצות ובסיסים, אלקטרוכימיה. מכשור: ספק כוח
   
 7. גז כרומטוגרף- הפרדה אלכוהולית ניסוי חקר בנושאים קישור בין מולקולרי, כימיה אורגנית, שיטות הפרדה. שימוש במכשיר גז כרומטוגרף. בניסוי לומדים התלמידים על עקרון הפעולה של מכשיר הגז כרומטוגרף ומתכננים ניסוי לבדיקת הגורמים השונים המשפיעים על זמני יציאה של כהלים שונים מהקולונה.
   
 8. שווי משקל העין האנושית לעומת הספקטרופוטומטר. ניסוי חקר בו עוקבים התלמידים אחרי הווצרות הקומפלקס תיאוציאנאט-ברזל
   
 9. חימצון חיזור בניסוי מחזרים התלמידים יוני כסף חד-ערכי לכסף מתכתי תוך קבלת יוני נחושת. 

 

 

 

ליצירת קשר : noase@savion.huji.ac.il 

ד"ר נועה סרי 02-6586230

גב' אינה שיינין:02-6584183

 

 

 

 

כימיה אורגנית

 

 • פעילות אופטית- ניסוי חקר העוסק בבדיקת חומרים פעילים אופטית וכולל מכשור: מסילה אופטית, מקטבים, אור מקור אור.

  פרוטוקול המעבדה

פעילות אופטית
 

 • מעבדה בנושא סוכרים הפרדה מתוקה, ניסוי גילוי אשר בו מפרידים התלמידים עמילן (רב סוכר) מחד סוכר ואחר כך מזהים את חד הסוכר (פרוקטוז או גלוקוז). בניסוי משתמשים התלמידים בפולרימטר ובקולונת עמודה.

  פרוטוקול המעבדה


 

 • משפחות אורגניות- בניסוי, כל קבוצה מקבלת חומר אורגני לא ידוע ומזהה אותו באמצעות בדיקות כגון חימצון, מגיב לוקס, דהידרטציה של מים, סיפוח ברום לקשר כפול ועוד, מזהים התלמידים מהו הנעלם האורגני, ומאשרים את קביעתם על ידי ביצוע ספקטרום IR.

  פרוטוקול המעבדה


 

 • הפקת אספירין ואצטאניליד- בניסוי מכינים התלמידים אספירין ואצטאניליד, לומדים על ההשפעות הביולוגית שלהם תוך הכרת המושגים כמו גיבוש חוזר, ניצולת, דרגת נקיון וכו'. לאחר קבלת התוצר בודקים התלמידים את ניקיונו על ידי ביצוע ספקטרום IR.

  פרוטוקול המעבדה

 

 

 

ליצירת קשר : noase@savion.huji.ac.il 

ד"ר נועה סרי 02-6586230

גב' אינה שיינין:02-6584183

 

 

 

חומצות ובסיסים


 

 • טיטרציה פוטנציומטרית- בניסוי מטטרים התלמידים חומצה זרחתית, וחומצה כלורית בעזרת בסיס חזק. לאחר ביצוע הטיטרציה מעבדים התלמידים בעזרת מחשב את תוצאות הטיטרציה לקבלת עקומת טיטרציה. לאחר מכן מזהים על ידי השוואת עקומות הטיטרציה את החומצה בתוך משקה  הקולה.

  פרוטוקול המעבדה
   
 • חקר- טיטרציה פוטנציומטרית

  פרוטוקול המעבדה
   
 • חקר- בריאות הפה- בניסוי בודקים התלמידים את השפעת יוני פלואוריד על מידת התגובה של קליפת ביצה עם חומצה אצטית

  פרוטוקול המעבדה
  חומר רקע 

 

 

ליצירת קשר : noase@savion.huji.ac.il 

ד"ר נועה סרי 02-6586230

גב' אינה שיינין:02-6584183

 

 

חמצון חיזור

 • מעגל תגובות נחושת- בניסוי מבצעים התלמידים מספר תגובות של נחושת ומכירים את מצבי החימצון השונים. מכירים את המושג ניצולת, ומחשבים אותה.

  פרוטוקול המעבדה
   
 • טיטרציות חמצון חיזור הכרות עם מצבי הצבירה השונים של מנגן, והצבעים המאפיינים. קביעת ריכוז נעלם של תמיסת מי חמצן.

  פרוטוקול המעבדה
   
 • חמצון חיזור שורה אלקטרוכימית עבודה עם ספקרטרופוטומטר- תגובה של נחושת עם יוני כסף

  פרוטוקול המעבדה
   
 • קביעת כמות ויטמין C בשיטה יודומטרית- בניסוי יקבעו התלמידים את כמות ויטמין C בגלולה, בשיטת טיטרצית חימצון-חיזור יודומטרית.

  פרוטוקול המעבדה

 

 

 

ליצירת קשר : noase@savion.huji.ac.il 

ד"ר נועה סרי 02-6586230

גב' אינה שיינין:02-6584183

 

 

שיווי- משקל

בניסוי יכירו התלמידים את תגובת שיווי- המשקל בין יוני הברזל ליוני תיוציאנט תוך שימוש בספקטרופוטומטר.

חקר רמה 1- פרוטוקול המעבדה

חקר רמה 2- פרוטוקול המעבדה
 

כימיה לחטיבת ביניים

 

מעבדות בכימיה לחט"ב

בתחום הכימיה מוצעות מספר מעבדות לחטיבות הביניים. מטרתן העיקרית של מעבדות אלו הנה הקניית מושגי יסוד בסיסיים בתחום הכימיה, ויצירת עניין אצל התלמידים בכימיה ובמדעים המדויקים בכלל. המעבדות לחט"ב יוצאות מנקודת הנחה כי לתלמידים אין בהכרח ידע מוקדם בנושא המעבדה או בכימיה, ומאפשרות למדריכים להתאים את שפת הדיון ורמתו לידע של התלמידים.

 

רשימת הניסויים לחט"ב הקיימים במעבדות הכימיה:

לחיצה על שם הניסוי תפתח את דפי העבודה של הניסוי, אותם יש להדפיס ולהביא לניסוי.

 • צעדים ראשונים בכימיה: הניסוי עוסק סביב השאלה מהי תגובה כימית ומהם הסימנים המעידים על התרחשות תגובה כימית. כולל סדרה של תגובות כימיות, עבודה עם חומצות ובסיסים, והכנת גן כימי. הניסוי מותאם לרמה ולידע של התלמידים.
   
 • חקר-  קצב תגובה נחש מוקצף

 

 • מצבי צבירה: הניסוי עוסק במעברים השונים בין מצבי הצבירה, כולל זיקוק מים במערכת זיקוק, עבודה עם זכוכית, ועבודה עם חנקן נוזלי להכנת גלידה טעימה.
   
 • חקר- מצבי צבירה חקר מוליכות

 

בנוסף, ניתן לבצע חקר מתקדם בנושאים הבאים:

 

  ליצירת קשר: noase@savion.huji.ac.il

ד"ר נועה סרי 02-6586230

 גב' אינה שיינין:02-6584183

 

רשימת כל הניסויים

הדף בבניה...

 

Protocols in Arabic قائمة المختبرات

הדף בבניה...