תכניות מיוחדות

חבילת מדעים

חבילת "יום מדעים":

בתיאום מראש, ניתן להגיע לפעילויות של יום שלם בו ישולבו פעילויות מעבדה אחדות או פעילות מעבדה עם פעילויות נוספות כמו הרצאות של מרצים מהאוניברסיטה; ביקור במרכזי מחקר באוניברסיטה וכו'.

 

התוכן ומשך יום המדעים יקבע בתיאום מיוחד.

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות בלמונטה בטלפון: 02-6584161 או במייל belmonte@savion.huji.ac.il 

 

 

סמינר מדעי

בבלמונטה ניתן להזמין מחנות מדע כולל אפשרות לינה בבית-ברטר הסמוך אלינו.

 

הפעילות תתבצע במרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה הממוקם בקמפוס אדמונד י' ספרא של האוניברסיטה העברית בגבעת רם, ירושלים.

השילוב של סביבת הקמפוס היפה ומעבדות מדעים ברמה מחקרית מהווה חממה מעולה לעידוד החינוך למדעים.

צוות המקום הינו מסגל החוקרים של האוניברסיטה העברית והמדריכים הם תלמידי מחקר של האוניברסיטה.

 

הרציונל: עידוד בני נוער לבחירה בהתמחות מדעית-טכנולוגית תעשה ע"י:

 • חשיפתם לתחומים עכשוויים ייחודיים
 • פגישות עם אנשי אקדמיה
 • התנסות בעבודת צוות
 • התנסות בפעילות מעבדה "רטובה"
   

מטרות ויעדים:
מטרות:

 • הגברת העניין במדעים ובטכנולוגיה
 • העצמת תחושת המסוגלות האישית
 • הקניית מיומנויות בעבודת צוות

יעדים:

 • עידוד הבחירה בהתמחות בני נוער במדעים וטכנולוגיה
 • עידוד בני נוער להמשך לימודים אקדמיים בעתיד
   

תכנים:

תכנית פדגוגית, תכנית הפגתית והעשרה יעשה בהתאם לבקשת המזמין ובתיאום עם הצוות .

 

 

מבטיחים שיהיה מעניין!
לפרטים נוספים ניתן לפנות לצוות המרכז.

 

הרצאות חוקרים

ניתן להזמין הרצאות חוקרים בנושאים שונים.

יש לפנות לרכזות המרכז לבירור ותיאום הפעילות.

פרויקט חקר מתמשך

התכנית העיקרית כוללת פעילויות מעבדה בתחומי הפיזיקה הכימיה והביולוגיה. נושאי המעבדות ופירוט שלהן יגובש במשותף (סביב נושא על שנלמד בבית הספר).
כל כיתת מצויינות תקיים במהלך הסמינריון שתי סדנאות בנות 3 שעות שעון  כל אחת.

כל כיתה נוספת תקיים פעילות של חקר מונחה.

כל הפעילויות יתקיימו בבניין מרכז המעבדות למדעים על שם בלמונטה.

במהלך הפעילויות תתקיים הנחיית המורים לגבי הכנת התלמידים ולגבי סיכום הפעילות והצגת התוצרים.

בתום הפעילות יתקיים יריד מדעי בית ספרי (יום שיא) בבית הספר, בו יציגו התלמידים את תוצאות הניסויים (אפשרי בנוכחות הורים ואורחים).

 

התוכנית כוללת:
* מפגש מקדים של צוות המורים עם צוות בלמונטה לתכנון ובניית הניסויים, עיבוד מהלכי העבודה
ושליחתם למורי הכיתה.

* כיתות מצויינות:  שני מפגש מעבדה לכל קבוצת תלמידים במהלך יומיים (ללא לינה), חקר פתוח מתמשך

* כיתות שאינן במסלול מצויינות:  מפגש חקר מונחה
 

מספר משתתפים: עד 35 תלמידים בכיתה (יחולקו לשתי קבוצות מעבדה)

לפרטים נוספים ניתן לפנות לצוות המרכז.