פיסיקה לחטיבת ביניים

 

במעבדות בפיזיקה לתלמידי חטיבת הביניים, הפעילויות תוכננו במטרה לחשוף את התלמידים לעולם התופעות בו עוסקת הפיזיקה באמצעות ניסויים והדגמות המועברים ברמה המותאמת לתלמידים. החשיפה לנושאים הנלמדים בפיזיקה בתיכון תעזור לתלמידים לקבל בבוא העת החלטה מבוססת יותר לגבי האפשרות לבחור בפיזיקה כמקצוע מורחב לבגרות.

אנו מציעים לתלמידי חטיבת הביניים את הפעילויות הבאות, לפי בחירת המורה:

 

מעבדות היכרות בפיזיקה:

מעבדות ההיכרות בפיזיקה מיועדות לתלמידי כיתות ט'. התלמידים יראו הדגמות ויבצעו ניסויים בתחנות בנושאים חשמל, אופטיקה ולחץ, כאשר כל אחד מהתלמידים יעבור בכל אחת מהתחנות. הדגמות אלו פותחות בפני התלמידים את עולם הפיזיקה ומעוררות סקרנות ורצון ללמוד.

 

מעבדות חקר ט' בפיזיקה:

מעבדות החקר בפיזיקה מיועדות לתלמידי כיתות ט', בהן הם יתנסו בתהליך מחקרי. במסגרת התהליך, התלמידים מבצעים ניסוי מקדים המעורר שאלת חקר, מעלים השערה, ולאחר מכן מתכננים ניסוי לצורך בדיקת השערה זו. עבודת החקר נעשית בחלוקה לקבוצות של 2-4 תלמידים, ובליווי אינטנסיבי של המדריכים לצורך הטמעת שלבי העבודה. במהלך העבודה אנו מעודדים לחקור תופעות סביבנו, ונותנים את האפשרות לשאול שאלות נוספות ולבחון רעיונות חדשים בניסוי. 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il