פיסיקה לחטיבת ביניים

מעבדות פיסיקה לחטיבת- ביניים

 

מעבדות ההיכרות עם הפיסיקה מיועדות לתלמידי כתות ט ללא דרישה בידע קודם. הפעילויות תוכננו במטרה לחשוף את התלמידים לעולם התופעות בו עוסקת הפיסיקה. החשיפה למקצועות הנלמדים לבחינת הבגרות בפיסיקה, יעזרו לתלמידים לקבל בבוא הזמן החלטה מבוססת יותר לגבי האפשרות של בחירה בפיסיקה כמוקצוע מורחב לבגרות.

הנושאים בהם נעסוק הם  : מעגלים חשמליים, תופעות אופטיות, הדגמות הקשורות לנושא הלחץ בתחום המכניקה , התרמודינמיקה, הגלים ועוד.

ניסוייים ומערכים:

 

  • תופעות באופטיקה גיאומטרית - בפעילות זו יגלו התלמידים את התנהגויות האור : החזרה ושבירה ונפיצה. נבחן את התופעות בניסוי ונדגיש את הקשר לחיי היום יום.

 

 

  • הדגמות בנושא לחץ -    מעבר קול בוואקום
                                                                          

חקר ט':

במעבדות החקר יחוו תלמידי כיתות ט התנסות עם תהליך עבודת החקר: הבנת שאלת החקר, גורמים משפיעים, משתנה תלוי ובלתי תלוי, ניתוח התוצאות דרך גרפים וטבלאות והסקת המסקנות. עבודת החקר נעשית בחלוקה לקבוצות של 2-4 תלמידים ונעשית בליווי אינטנסיבי של המדריכים לצורך הטמעת שלבי העבודה הנדרשים בחקר. במהלך העבודה אנחנו מעודדים לחקור תופעות סביבנו ונותנים את האפשרות לשאול שאלות נוספות ולנסות רעיונות חדשים בניסוי.

נושאי החקר:

  • חקירת אנרגיית התנועה ואנרגיית גובה
  • חקירת התפקוד האופטי של העין
  • חקר בנושא חשמל: גורמים המשפיעים על מוליכות של תיל. 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178