הכיתות העל-אזוריות

כיתות מצטיינים מקובצות ללמידה ממוקדת תחום. התכניות מיועדות לתלמידי העיר ירושלים המגלים סקרנות ויכולות למידה גבוהות, ואשר הומלצו על ידי בתי הספר.

 
הכיתות הפועלות אצלנו כיום הן בתחומי הביוטכנולוגיהאסטרופיסיקההרובוטיקה  והננוטכנולוגיה. הלימודים בכיתות אלה נכללים בתכנית הבגרות, ומאפשרים לתלמידים לשלבם בתעודת הבגרות שלהם. מקצוע נוסף הוא תורת המשחקים. מקצוע זה נרשם בתעודת הבגרות.
התכניות כולן נערכות במרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה בגבעת רם, בשיתוף ובפיקוח מנח"י, ובמימון הקרן לירושלים.
 
לשאלות נא לשלוח למייל: BelClass@mail.huji.ac.il