מאזני זרם

 

בניסוי זה התלמידים מודדים את הכוח הפועל על תיל נושא זרם בשדה מגנטי, רואים כיצד נגזר כוח זה מחוק לורנץ, ובודקים את תלות הכוח בפרמטרים - עוצמת הזרם, עוצמת השדה המגנטי, אורך התיל והזווית בין הזרם לשדה המגנטי.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il