מכניקה

 

המעבדות במכניקה משמשות כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימוד לכתות י' ויא'. ניתן לבצען גם בכתה יב' במסגרת בחינת הבגרות במעבדה אשר מתקיימת גם היא בבלמונטה.בנוסף לניסויי תלמיד במתבעי בקבוצות של עד 3 תלמידים,  אנו משתדלים לכלול הדגמות מעניינות לכתה כולה בתום כל יום מעבדות.

 

רשימת הניסויים במכניקה:

 

  • נפילה חופשית - ניסוי הנפילה החופשת משמש כנקודת התחלה מצויינת ללמוד את חשיבות הגיליון האלקטרוני Excel ככלי עבודה בניסוי כמותי. ניתן לבצע את הניסוי על המערכת של פאסקו או כניסוי וידיאו המצולם ע"י התלמיד

נפילה חופשית

  • הצגה גרפית של תנועה - מעבדה זו, בה חוקרים התלמידים סוגים שונים של תנועה בקו ישר, ממחישה את הקשר בין מאפייני התנועה לגרפים המתארים אותם

הצגה גרפית של תנועה

  • החוק השני של ניוטון - ניסוי החוק השני של ניוטון, בנוסף לאימות החוק, מראה באופן מפתיע את ההבדל בין המסה והמשקל של הגוף ואת חשיבות ההבחנה ביניהם. חלקו האחרון של הניסוי עוסק בשימור אנרגיה.

החוק השני של ניוטון

  • מישור משופע - הניסוי ממחיש את התנועה הקצובה במישור משופע ואת הפירוק הוקטורי של כוח המשיכה. כמו כן מתבצע ניתוח של שימור האנרגיה בתנועה.

מישור משופע

  • תנועה מעגלית - מדידת המתיחות בחוט הנגרמת כתוצאה מהכוח הצנטריפוגלי שמפעיל העצם, מאפשרת את אימות הנוסחה עבור הכוח הצנטריפטאלי הדרוש להנעת עצם בתנועה מעגלית

תנועה מעגלית

  • מתקף ותנע בהתנגשות - בניסוי זה אנו מבססים את הקשר בין הפעלת כוח לשינוי בתנע. בודקים התנגשויות בעלות משך קצר לעומת התנגשויות ארוכות משך ומשווים את הכוח הרגעי בהתנגשות.

מתקף ותנע בהתנגשות

  • תנועה הרמונית - הניסוי מראה שימור אנרגיה בתנועה הרמונית. נבדקים הפרמטרים המכתיבים את תדר התנועה. מתבצעת מדידה של קבוע הקפיץ בשיטות שונות

תנועה הרמונית

שימור תנע ואנרגיה בהתנגשויות במימד אחד

 

 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178