מכניקה

 

המעבדות במכניקה משמשות כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימוד לכתות י' וי"א. ניתן לבצען גם בכתה י"ב במסגרת בחינת הבגרות במעבדה אשר מתקיימת גם היא בבלמונטה. הניסויים מתבצעים בקבוצות של 3-4 תלמידים לכל היותר. אנו מעבירים גם הדגמות מעניינות במכניקה להפנמה עמוקה של התופעות הנצפות בניסויים, בהתאם לבקשת המורה.

רשימת הניסויים במכניקה:

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il