מכניקה

 

המעבדות במכניקה משמשות כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימוד לכתות י' וי"א. ניתן לבצען גם בכתה י"ב במסגרת בחינת הבגרות במעבדה אשר מתקיימת גם היא בבלמונטה. הניסויים מתבצעים בקבוצות של 3-4 תלמידים לכל היותר. אנו מעבירים גם הדגמות מעניינות במכניקה להפנמה עמוקה של התופעות הנצפות בניסויים, בהתאם לבקשת המורה.

רשימת הניסויים במכניקה:

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

הדגמה במכניקה

 

בהדגמה התלמידים רואים יישומים שונים של עקרונות חשובים בקינמטיקה ובדינמיקה. המדריכים מראים תופעה שיש לחשוב עליה ולנתח אותה, ופותחים דיון עם התלמידים כדי להבין מדוע היא מתרחשת ומה חוקי הפיזיקה המכתיבים אותה.

עקרונות אלה כוללים בין היתר פירוק של וקטורים (מהירות, תאוצה...) לצירים שונים, ואת כל חוקי ניוטון. על כן, ההדגמה מתאימה לתלמידים שלמדו את כל חוקי ניוטון, אך ניתן להתאים אותה גם לתלמידים שעוד לא למדו את החוק השני. בנוסף, אפשר להוסיף דוגמאות בתנועה מעגלית בהתאם לבקשת המורה.

דוגמאות מתוך ההדגמה: עגלה נוסעת על מסילה אופקית וברגע מסוים פולטת כדור כלפי מעלה בצורה אנכית (השאלה - איפה ינחת הכדור ביחס לעגלה?), תותח מכוון בזווית מהאופק לעבר מטרה, וברגע שנורה ממנו כדור המטרה מתחילה ליפול בנפילה חופשית (השאלה - האם הכדור יפגע במטרה, או מעליה/מתחתיה?) ועוד.

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

החוק השני של ניוטון

 

בניסוי התלמידים מאמתים את החוק השני של ניוטון ורואים את השפעת המשתנים השונים על תאוצת הגוף. בנוסף, אפשר לבדוק בניסוי את חוק שימור האנרגיה.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

הצגה גרפית של תנועה

 

במעבדה זו, חוקרים התלמידים סוגים שונים של תנועה בקו ישר (במימד אחד), והיא ממחישה את הקשר בין מאפייני התנועה לגרפים המתארים אותם.

הניסוי מתאים לתלמידים שלומדים קינמטיקה או שסיימו את הנושא ורק התחילו את חוקי ניוטון.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

התנגשות דו-מימדית

 

בניסוי זה בודקים את חוקי שימור התנע והאנרגיה בהתנגשות בשני מימדים.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

מתקף ותנע בהתנגשות

 

בניסוי מדמים מצב של תאונת דרכים עם כרית אוויר ובלעדיה, ורואים איך משתנים הכוח והזמן של ההתנגשות כתוצאה מהריכוך שעושה כרית האוויר.

הניסוי משמש להבנת הקשר שבין השינוי בתנע (לפי מהירות הגוף לפני ההתנגשות ואחריה) לבין המתקף (כאינטגרל על הכוח לפי הזמן).

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

נפילה חופשית

 

בניסוי זה חוקרים את תהליך הנפילה החופשית ובודקים את תלות זמן הנפילה במסת הגוף הנופל ובגובה הנפילה, וכן מודדים את תאוצת הכובד של כדור הארץ.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

שימור תנע ואנרגיה בהתנגשות במימד אחד

 

בניסוי בודקים את חוקי שימור התנע והאנרגיה בהתנגשות אלסטית ופלסטית במימד אחד.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

תנועה במישור משופע

 

הניסוי עוזר להפנים את הפירוק הווקטורי של כוח המשיכה. מתוצאות הניסוי ניתן לקבל את תאוצת הכובד של כדור הארץ. כמו כן, במהלך הניסוי מתבצע ניתוח של שימור האנרגיה בתנועה.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

תנועה הרמונית

 

בניסוי מודדים קבוע של קפיץ בשיטות שונות - בצורה סטטית, ובצורה דינמית על ידי הבנה מעמיקה של תנועה הרמונית ובדיקת חוק הוק עבור קפיץ נע. בנוסף, בודקים את חוק שימור האנרגיה בתנועה הרמונית.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

תנועה מעגלית

 

בניסוי חוקרים את הכוח הצנטריפיטלי בתנועה מעגלית, על ידי שינוי המסה, המהירות הזוויתית והרדיוס. כך מאמתים את החוק השני של ניוטון עבור תנועה מעגלית.

מערך הניסוי

מערך הניסוי עם מערכת חדשה

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il