תנועה הרמונית

 

בניסוי מודדים קבוע של קפיץ בשיטות שונות - בצורה סטטית, ובצורה דינמית על ידי הבנה מעמיקה של תנועה הרמונית ובדיקת חוק הוק עבור קפיץ נע. בנוסף, בודקים את חוק שימור האנרגיה בתנועה הרמונית.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il