חוק אוהם - אופיין של נגד ונורה

 

בניסוי התלמידים מחברים נגד למעגל חשמלי, ובודקים, על ידי שינוי המתח עליו, אם הוא מקיים את חוק אוהם. לאחר מכן הם מחברים נורה במקומו של הנגד, ובודקים אם גם היא מקיימת את חוק אוהם. כך הם משווים בין נגדים אוהמים לנגדים לא אוהמים.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il