חשמל ומגנטיות

 

לחשמל יש מקום חשוב מאוד בחיי היומיום שלנו, וקשה לדמיין חיים בלעדיו, שכן הוא משמש לאינספור טכנולוגיות שמקיפות אותנו כל הזמן.

באצעות ניסויים והדגמות, אנחנו משתדלים להראות את האספקטים התיאורטיים וגם המעשיים של תחום ידע זה.

ניסויים בחשמל ומגנטיות:

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

 

גלוונומטר טנגנטי

 

בניסוי זה התלמידים מודדים את הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ בעזרת גלוונומטר טנגנטי. הניסוי מראה שימוש בחוק ביו-סבר במקרה הפרטי של שדה מגנטי במרכז של סליל ומאמת אותו.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

התנגדות של תיל מוליך

 

ניסוי זה מהווה בסיס להבנה של התנגדות חשמלית. ניתן באנלוגיה אליו להבין טוב יותר חיבורים במקביל ובטור במעגלים חשמליים, והוא הופך את מושג ההתנגדות לאינטואיטיבי ומוחשי.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

חוק אוהם - אופיין של נגד ונורה

 

בניסוי התלמידים מחברים נגד למעגל חשמלי, ובודקים, על ידי שינוי המתח עליו, אם הוא מקיים את חוק אוהם. לאחר מכן הם מחברים נורה במקומו של הנגד, ובודקים אם גם היא מקיימת את חוק אוהם. כך הם משווים בין נגדים אוהמים לנגדים לא אוהמים.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

טעינה ופריקה של קבל

 

בניסוי התלמידים מתוודעים לרכיב החשמלי הנקרא קבל ומבינים את השפעתו על הזמן האופייני לשינויי מתח במעגל שבו יש זרם חילופין.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

 

כא"מ והתנגדות פנימית

 

בניסוי זה התלמידים לומדים על חוסר האידאליות של סוללה, ומודדים ומסיקים את ההתנגדות הפנימית שלה ואת הכא"מ שלה - שהוא המתח האידאלי שלה.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

 

 

מאזני זרם

 

בניסוי זה התלמידים מודדים את הכוח הפועל על תיל נושא זרם בשדה מגנטי, רואים כיצד נגזר כוח זה מחוק לורנץ, ובודקים את תלות הכוח בפרמטרים - עוצמת הזרם, עוצמת השדה המגנטי, אורך התיל והזווית בין הזרם לשדה המגנטי.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

מדידת הספק מקסימלי

 

בניסוי זה התלמידים חוקרים מתי מתקבל ההספק המקסימלי של נגד עומס, ומבינים את מושג ההספק ואת חשיבותו בחיי היומיום לעומק.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

ניסוי תומסון - e/m

 

בניסוי זה משחזרים את התגלית של אחת מהתכונות היסודיות של האלקטרון - היחס בין המטען למסה שלו. הניסוי המקורי נעשה על ידי הפיזיקאי הבריטי תומסון, ובניסוי רואים את אופן פעולת כוח לורנץ על אלקטרון הנע בשדה מגנטי.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il