צוות התכנית

יצירת קשר עם צוות התכנית

ד"ר אודליה דיין-גבאי

מנהלת התכנית

02-6584183

(שעות קבלה טלפוניות ימי רביעי 10:00-14:00)

girlsinscience@savion.huji.ac.il


ד"ר מיכל סחף

מנהלת אקדמית

Michal.Sahaf@mail.huji.ac.il


זוהר ינין

מלמדת מתמטיקה בתכנית

zohar.yanin@mail.huji.ac.il


גיא ספיר

מלמד מתמטיקה בתכנית

guy.sapire@mail.huji.ac.il


אורי ולדמן

מדריך חברתי בתכנית

oriwaldman@gmail.com