צוות התכנית - יצירת קשר

 צוות התכנית

 

זוהר ינין

רכזת התוכנית | מתמטיקה

girlsinscience@savion.huji.ac.il


ד"ר מיכל סחף

מנהלת אקדמית | פיזיקה

Michal.Sahaf@mail.huji.ac.il


ד"ר אודליה דיין-גבאי

סדנת "פורצות דרך" 

odeldayan@gmail.com


 אורי ולדמן

מדריך חברתי 

oriwaldman@gmail.com

 


משרד התוכנית:

מעבדות בלמונטה קומה שנייה חדר 212