לוח שנת הלימודים תשפ"ב

לוח שנת הלימודים תשפ"ב

 

סמסטר א׳

שנה 1

שנה 2

שנה 3

שנה 4

יום ב׳

 

 

 

 

15:00-16:45

 

יזמות וטכנולוגיה| סמסטר א' ארז נחמנזון

מכניקה ויחסות  פרטית לתלמידי אודיסאה- שנתי- מיכל סחף 77100

 

אלגברה לינארית  לתלמידי אודיסיאה. שנתי.  6 נ"ז . ד״ר יוסי שמאי 80564

 

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה. חלק ב'.4 נ"ז  ד״ר אלכס גורביץ 80697

17:00-19:00

הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה | חלק א סמס. א. ד״ר אלכס גורביץ 80306

אינפי 1לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137 (חומר של הכנה למתמ' חלק ב לשעבר)

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסאה. שנתי. 6 נ"ז. ד״ר חורחה מזרחי 77099

 

פרויקט. שנתי. ארז נחמנזון

יום ה׳

 

 

 

 

 

15:00-16:45

חיזוק והעשרה (לימודי)

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה. שנתי. מיכל סחף 77100

 

אלגברה לינארית לתלמידי אודיסאה.  שנתי. 6 נ"ז . ד״ר יוסי שמאי 80564

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה. חלק ב'.4 נ"ז  ד״ר אלכס גורביץ 80697

17:00-19:00

הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה | חלק א סמס. א. ד״ר אלכס גורביץ 80306

אינפי 1לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה. שנתי. 6 נ"ז. ד״ר חורחה מזרחי 77099

פרויקט. שנתי. ארז נחמנזון

 

 

 

סמסטר ב׳ 

 

 

 

 

יום ב׳

 

 

 

 

15:00-16:45

הכנה ללימודים אקדמיים  - מיכל רינת וחנה

אינפי 1לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה. שנתי. 6 נ"ז. ד״ר חורחה מזרחי 77099

פרויקט. שנתי. ארז נחמנזון

17:00-19:00

הכנה ללימודי מתמטיקה חלק ב 80305 (חומר חדש) | ד"ר. יוסי שמאי

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה. שנתי. מיכל סחף 77100

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה. חלק א' ד״ר אלכס גורביץ סמס. א 49697

 

פרויקט. שנתי. ארז נחמנזון

יום ה׳

 

 

 

 

15:00-16:45

חיזוק והעשרה (הרצאות, פעילות חברתית)

אינפי 1 לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137

 

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה. 6 נ"ז. שנתי. ד״ר חורחה מזרחי 77099

פרויקט. שנתי. ארז נחמנזון

17:00-19:00

ממפי"ס – ד"ר חורחה מזרחי

ללא נ"ז

 

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה. שנתי. מיכל סחף 77100

אלגברה לינארית לתלמידי אודיסאה. שנתי. 6 נ"ז . ד״ר יוסי שמאי 80564

 

פרויקט שנתי. ארז נחמנזון

 

 

 

 

 

 

לוגו אודיסיאה