לוח שנת הלימודים וסמינרים ארציים תשפ"ג

לוח שנת הלימודים אודיסיאה תשפ"ג

 

 

סמסטר א׳

שנה 1 מחזור ט

 

שנה 2 מחזור ח

 

שנה 3 מחזור ז

 

שנה 4 מחזור ו

 

יום ב׳

 

 

 

 

15:00-16:45

 

הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה | חלק א סמס. א. ד״ר אלכס גורביץ 80306

באולם מתמטיקה 2

מכניקה ויחסות  פרטית לתלמידי אודיסאה- שנתי- מיכל סחף 77100

7 נ"ז

כיתה שפרינצק 114

אלגברה לינארית  לתלמידי אודיסיאה. שנתי.  6 נ"ז . ד״ר יוסי שמאי 80564

אולם ברטר עליון

בתאריכים 31.10, 19.12, 26 יתקיימו הלימודים בכימיה 5 בבלמונטה

הכנה לפרויקט מיזם מגדל דויד| ארז נחמנזון

כיתת ברטר תחתון

בתאריכים: 31.10, 19.12, 26.12 יתקיימו הלימודים בכימיה 6 בבלמונטה

17:00-19:00

חיזוק והעשרה  |מאיה קלאנג

חדר 8 / יוצא מן הכלל חדר מחשבים 19.12

 

 

אינפי 1לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137 (חומר של הכנה למתמ' חלק ב לשעבר) 7 נ"ז

כיתה שפרינצק 114

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסאה. שנתי. 6 נ"ז. ד״ר חורחה מזרחי 77099

בלמונטה חדר כימיה 5

 

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה. חלק ב'.4 נ"ז  ד״ר אלכס גורביץ 80697

אולם מתמטיקה 2

יום ה׳

 

 

 

 

15:00-16:45

הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה | חלק א סמס. א. ד״ר אלכס גורביץ 80306

אולם מתמטיקה 110

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה. שנתי. מיכל סחף 77100 7 נ"ז

כיתה שפרינצק 102

אלגברה לינארית לתלמידי אודיסאה.  שנתי. 6 נ"ז . ד״ר יוסי שמאי 80564

סילברמן 506

קורס הכנה חלקיקים ומאיצים| פז אור(היה ותאושר נסיעה לסרן)

שפרינצק 24

17:00-19:00

מייק עם ארז או חברתי עם אורי (נתון לשינוי)כיתה C320

אינפי 1לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137 7 נ"ז

כיתה שפרינצק 102

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה. שנתי. 6 נ"ז. ד״ר חורחה מזרחי 77099

סילברמן 506

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה. חלק ב'.4 נ"ז  ד״ר אלכס גורביץ 80697

אולם מתמטיקה 110

סמסטר ב׳ 

שנה 1

שנה 2

שנה 3

שנה 4

יום ב׳

 

 

 

 

15:00-16:45

מייק עם ארז נחמנזון וסטודיו אקס מאכינה (נתון לשינוי)

אינפי 1לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137 7 נ"ז

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה. שנתי. 6 נ"ז. ד״ר חורחה מזרחי 77099

 

17:00-19:00

הכנה ללימודי מתמטיקה חלק ב 80305 (חומר חדש) | ד"ר. יוסי שמאי

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה. שנתי. מיכל סחף 77100 7 נ"ז

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה. חלק א'  ד״ר אלכס גורביץ סמס. א 49697

4 נ"ז (עם חלק ב')

פרויקט. מיזם מגדל דויד.  שנתי. ליווי ותמיכה ארז נחמנזון

יום ה׳

 

 

 

 

15:00-16:45

לא קבוע חברתי אורי וולדמן

אינפי 1 לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137 7 נ"ז

 

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה. 6 נ"ז. שנתי. ד״ר חורחה מזרחי 77099

 

17:00-19:00

ממפי"ס – ד"ר חורחה מזרחי

ללא נ"ז

 

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה. שנתי. מיכל סחף 77100 7 נ"ז

אלגברה לינארית לתלמידי אודיסאה. שנתי. 6 נ"ז . ד״ר יוסי שמאי 80564

פרויקט. מיזם מגדל דויד.  שנתי. ליווי ותמיכה ארז נחמנזון

 

תאריכי סמסטר קיץ:

מועמדים מחזור חדש סדנת קיץ ממיינת למחזור י':

02-13.07

סוף שנה א' מחזור ט':

10 ימים פרויקט מעשי 02-13.07

סוף שנה ב' מחזור ח':

5 ימים של פעילות חברתית משולבת עם זמן הכנה למבחנים 02-06.07

סוף שנה ג' מחזור ז':

5 ימים של פעילות חברתית משולבת עם זמן הכנה למבחנים 02-06.07

 

מועדי פעילות חברתית כולל לינה ושבתות מחזוריות בבית ברטר שבגבעת רם בליווי המדריך החברתי בתוכנית:

שבת מחזורית ט' 21-22/10/2022

שבת מחזורית ח' 4-5/11/2022

שבת מחזורית ז' 13-14/01/2023

שבת מחזורית ו' 20-21/01/2023

 

פעילות חברתית הכוללת לינה:

מחזור ו' 08-09/12/2022

מחזור ט' 02-03/03/2023

 

מחזורים ח', ז' – יעודכן בהמשך

                                                              

מועדי הסמינרים הארציים:

סמינר כיתה ט' - בהובלת צוות אוניברסיטת בר אילן ב-21/6/2023

סמינר כיתה י' -  בהובלת צוות אוניברסיטת בן-גוריון ב- 20-22/12/2022

סמינר כיתה יא - בהובלת צוות המכללה האקדמית תל-חי ב-28-30/3/2023 – היום האחרון בסמינר הוא הכנס "יוצרים עתיד 3" של מרכז מדעני העתיד

סמינר כיתה יב'- בהובלת אוניברסיטה העברית ב-29-30/3/2023 - היום האחרון בסמינר הוא הכנס "יוצרים עתיד 3" של מרכז מדעני העתיד

(סמינר לוחש הציפים – בהובלת אוניברסיטת בן-גוריון לתלמידי יב' מדעי מחשב/סייבר 19-21/4/2023)

יום האודיסאית -יעודכן בהקדם.

 

 

 

 

 

לוגו אודיסיאה