קיץ 2022

 

לוח פעילות קיץ תשפ"ב

 

יום א
26.06

יום ב'
27.06

יום ג'
28.06

יום ד'
29.06

יום ה'
30.06

יום א'
03.07

יום ב'
04.07

יום ג'
05.07

יום ד'
06.07

יום ה'
07.07

08:30

08:30 מחזור ט’

שיחת פתיחה.

פיסיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

פיסיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

פיסיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

פיסיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

בוחן בפיסיקה שפרינצק 214

מחזור ט’

בוחן במתמטיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

מתמטיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

מתמטיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

מתמטיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

מבחן מסכם

שפרינצק 214

09:00- 15:00 מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  ביה"ס סליסברג

09:00- 15:00

מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  ביה"ס סליסברג

09:00- -15:00

 מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  ביה"ס סליסברג

09:00- 15:00

מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  ביה"ס סליסברג

09:00- 15:00 מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  סליסברג

09:00- 15:00

מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  סליסברג ויציאה לתחנות ניטור בירושלים

09:00- 15:00

מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  סליסברג ויציאה לתחנות ניטור

09:00-15:00מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  סליסברג ויציאה לתחנות ניטור

09:00-14:00

מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  סליסברג ויציאה לתחנות ניטור

09:00-15:00 מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  סליסברג

מחזור ט’

מתמטיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

מתמטיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

מתמטיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

מתמטיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’ בוחן

בפיסיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’ בוחן

במתמטיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

פיסיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

פיסיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

פיסיקה

שפרינצק 214

מחזור ט’

מבחן מסכם +שיחת סיכום שפרינצק 214

12:30

ארוחת צהרים עם אורי מדריך חברתי

ארוחת צהרים  עם אורי מדריך חברתי

ארוחת צהרים  עם אורי מדריך חברתי

ארוחת צהרים  עם אורי מדריך חברתי

ארוחת צהרים  עם אורי מדריך חברתי

ארוחת צהרים  עם אורי מדריך חברתי

ארוחת צהרים  עם אורי מדריך חברתי

ארוחת צהרים  עם אורי מדריך חברתי

ארוחת צהרים  עם אורי מדריך חברתי

ארוחת צהרים  עם אורי מדריך חברתי

 

- 16:30 מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי  וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

- 16:30   מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי   וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

- 16:30   מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי   וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

- 16:30   מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי   וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

- 16:30    מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי   וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

- 16:30    מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי   וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

- 16:30    מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי   וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

- 16:30    מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי   וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

- 16:30    מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי   וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

- 16:30   מחזורים ח’ ו- ו’ תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי   וחונכות למועמדים בין השעות 15:00- 16:30 בגבעת רם שפרינצק 214

13:15- 15:00

מחזור ט’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ד

 

כימיה

קבוצה ג

 

פיסיקה קבוצה ב

ראיונות אישיים קבוצה א

מחזור ט’

מעבדות ביולוגיה

קבוצה ד

 

כימיה קבוצה ג

 

פיסיקה קבוצה ב

ראיונות אישיים קבוצה א

מחזור ט’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ג

 

כימיה קבוצה ד

 

פיסיקה קבוצה א

ראיונות אישיים קבוצה ב

מחזור ט’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ג

 

כימיה קבוצה ד

 

פיסיקה קבוצה א 

ראיונות אישיים קבוצה ב

מחזור ט’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ב

 

כימיה קבוצה א

 

פיסיקה קבוצה ד  

 

ראיונות אישיים

קבוצה ג

מחזור ט’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ב

 

כימיה קבוצה א

 

פיסיקה קבוצה ד

 

ראיונות אישיים קבוצה ג

מחזור ט’

מעבדות ביולוגיה קבוצה א

 

כימיה קבוצה ב

 

פיסיקה  קבוצה ג

 

ראיונות אישיים קבוצה ד

מחזור ט’

מעבדות ביולוגיה קבוצה א

 

כימיה קבוצה ב

 

פיסיקה קבוצה ג

 

ראיונות אישיים קבוצה ד

מחזור ט’

ראיונות אישיים השלמה כל הקבוצות

 

 

 

15:00 – 16:30

מחזור ט’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית (מחזורים ח', ו', ז') שפרינצק 214

 

מחזור ט’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית  מחזורים ח', ו', ז'), שפרינצק 214

 

 

מחזור ט’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית  מחזורים ח', ו', ז'), שפרינצק 214

 

 

 

 

מחזור ט’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית  מחזורים ח', ו', ז'), שפרינצק 214

 

 

 

מחזור ט’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית  מחזורים ח', ו', ז'),  שפרינצק 214

 

 

 

 

מחזור ט’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית  מחזורים ח', ו', ז'),  שפרינצק 214

 

 

מחזור ט’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית  מחזורים ח', ו', ז'),  שפרינצק 214

 

 

מחזור ט’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית  מחזורים ח', ו', ז'),  שפרינצק 214

מחזור ט’

למידה לקראת מבחן מסכם, בליווי סטודנטים מהתוכנית  מחזורים ח', ו', ז'),  שפרינצק 214

 

 

15:00- 17:00

הצגת תוצרים מחזורים ח’ ו- ו’ אולם ורחבת ברטר

 

 

הערות:

07.07 הוא היום האחרון לסדנת הקיץ בו :

מועמדים למחזור ט’ בתכנית, יסיימו את לימודיהם בשעה 13:15, בתום המבחן המסכם ולאחר ארוחת הצהריים.

אירוע סיום החל מהשעה 15:00 ועד לשעה 17:00 :

הצגת תוצרי תכנית לפיתוח פרוייקטי IOT במסגרת מדע אזרחי , ע"י סטודנטים ממחזורים ח’ ו- ו’, בליווי של ארז, אחראי תחום מייק, יזמות וטכנולוגיה, בתכנית.

אירועי הסיום יתקיימו בהשתתפות כלל הסטודנטים בתכנית