קיץ 2021

 

לוח פעילות קיץ תשפ"א

 

 

יום א 04.07

יום ב' 05.07

יום ג' 06.07

יום ד'07.07

יום ה'08.07

יום א'11.07

יום ב'12.07

יום ג' 13.07

יום ד'14.07

יום ה' 15.07

8:30

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ח’

שיחת פתיחה.

פיסיקה

אולם לוין

מחזור ח’

פיסיקה

אולם לוין

מחזור ח’

פיסיקה

אולם לוין

מחזור ח’

פיסיקה

אולם לוין

מחזור ח’

בוחן בפיסיקה אולם לוין

מחזור ח’

בוחן במתמטיקה

אולם לוין

מחזור ח’

מתמטיקה

אולם לוין

מחזור ח’

מתמטיקה

אולם לוין

מחזור ח’

מתמטיקה

אולם לוין

מחזור ח’

מבחן מסכם

אולם לוין

10:30

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

מחזור ו’ מחקר

08:30- 16:30 מחזור ז’ האקתון דבוראות נסיעה למכוורת קיבוץ רבדים

10:00- 15:30

מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

10:00- 15:30

 מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

10:00- 15:30

מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

08:30- 16:30 מחזור ז’ האקתון דבוראות נסיעה למכוורת קיבוץ רבדים

10:00- 15:30

מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

10:00- 15:30

מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

08:30- 16:30 מחזור ז’ האקתון דבוראות נסיעה למכוורת קיבוץ רבדים

10:00- 15:30

מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

8:30-15:00 מחזור ז’ האקתון דבוראות נסיעה למכוורת קיבוץ רבדים

מחזור ח’

מתמטיקה

אולם לוין

מחזור ח’

מתמטיקה

אולם לוין

מחזור ח’

מתמטיקה

אולם לוין

מחזור ח’

מתמטיקה

אולם לוין

מחזור ח’

פיסיקה

אולם לוין

מחזור ח’

מתמטיקה

אולם לוין

מחזור ח’

פיסיקה

אולם לוין

מחזור ח’

פיסיקה

אולם לוין

מחזור ח’

פיסיקה

אולם לוין

מחזור ח’

מבחן מסכם +שיחת סיכום אולם לוין

12:30

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

ארוחת צהרים

 

- 16:30 מחזור ז’ האקתון דבוראות מכוורת קיבוץ רבדים

- 15:30   מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

- 15:30   מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

- 15:30   מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

- 16:30 מחזור ז’ האקתון דבוראות מכוורת קיבוץ רבדים

- 15:30    מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

- 15:30    מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

- 16:30    מחזור ז’ האקתון דבוראות מכוורת קיבוץ רבדים.

- 15:30    מחזור ז’ האקתון דבוראות במרכז שוורץ רייזמן בגבעת רם

- 14:30    מחזור ז’ האקתון דבוראות מכוורת קיבוץ רבדים.

13:15- 15:00

מחזור ח’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ד

 

כימיה

קבוצה ג

 

פיסיקה קבוצה ב

ראיונות אישיים קבוצה א

מחזור ח’

מעבדות ביולוגיה

קבוצה ד

 

כימיה קבוצה ג

 

פיסיקה קבוצה ב

ראיונות אישיים קבוצה א

מחזור ח’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ג

 

כימיה קבוצה ד

 

פיסיקה קבוצה א

ראיונות אישיים קבוצה ב

מחזור ח’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ג

 

כימיה קבוצה ד

 

פיסיקה קבוצה א 

ראיונות אישיים קבוצה ב

מחזור ח’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ב

 

כימיה קבוצה א

 

פיסיקה קבוצה ד  

 

ראיונות אישיים

קבוצה ג

מחזור ח’

מעבדות ביולוגיה קבוצה ב

 

כימיה קבוצה א

 

פיסיקה קבוצה ד

 

ראיונות אישיים קבוצה ג

מחזור ח’

מעבדות ביולוגיה קבוצה א

 

כימיה קבוצה ב

 

פיסיקה  קבוצה ג

 

ראיונות אישיים קבוצה ד

מחזור ח’

מעבדות ביולוגיה קבוצה א

 

כימיה קבוצה ב

 

פיסיקה קבוצה ג

 

ראיונות אישיים קבוצה ד

מחזור ח’

ראיונות אישיים השלמה כל הקבוצות

 

 

 

15:00 – 16:30

מחזור ח’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית, אולם לוין

 

 

 

 

מעבדות בחשמל מחזור ה

מחזור ח’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית, אולם לוין

 

 

מעבדות במכניקה מחזור ו’

מחזור ח’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית, אולם לוין

 

 

 

מעבדות בחשמל מחזור ה

מחזור ח’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית, אולם לוין

 

 

 

מעבדות במכניקה מחזור ו’

מחזור ח’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית,  אולם לוין

 

 

 

מעבדות בחשמל מחזור ה

מחזור ח’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית,  אולם לוין

 

מעבדות במכניקה מחזור ו’

מחזור ח’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית,  אולם לוין

 

מעבדות בחשמל מחזור ה

מחזור ח’

עבודה על תרגיל הבית בליווי סטודנטים מהתוכנית,  אולם לוין

 

 

מעבדות במכניקה מחזור ו’

מחזור ח’

למידה לקראת מבחן מסכם, בליווי סטודנטים מהתוכנית,  אולם לוין

 

 

15:00- 17:00

הצגת פוסטרים מחזור ו' הצגת תוצרים מחזור ז' אולם ורחבת ברטר

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 מסיבת סיום שמיניסטים והצגת פרויקטיסיאה

 

 

 

הערות:

מחזור ו':  שעות המחקר, 4 בסה"כ, יקבעו בתאום החוקרים עם הסטודנטים, בשעות הבוקר/הצהריים ולא יאוחר מהשעה 15:00.

 

15.07 הוא היום האחרון לסדנת הקיץ בו :

מועמדים למחזור ח' בתכנית, יסיימו את לימודיהם בשעה 13:15, בתום המבחן המסכם ולאחר ארוחת הצהריים.

עבור יתר המחזורים – יתקיימו אירועי סיום השנה החל מהשעה 15:00 ועד לשעה 17:00 :

הצגת פוסטרים מדעיים/מצגות ברחבת ברטר ע"י סטודנטים ממחזור ו', בהשתתפות החוקרים המלווים.

הצגת תוצרי האקתון דבוראות, ע"י סטודנטים ממחזור ז', בליווי של ארז, אחראי תחום מייק, יזמות וטכנולוגיה, בתכנית.

בשעה 17:00 מסיבת סיום! לסטודנטים ממחזור ד'.

כל אירועי הסיום יתקיימו בהשתתפות כלל הסטודנטים בתכנית, מסיבת הסיום בהשתתפות כלל הסטודנטים והורי תלמידי מחזור ד'.