מיקרוביולוגיה

הצצה אל עולמם המופלא של החיידקים

המעבדה מתאימה הן לתלמידים הלומדים את הנושא כנושא מורחב, והן לתלמידים שלומדים ע"פ תוכנית מוט"ב או אינם לומדים מיקרוביולוגיה כנושא מורחב.

 

מיקרוביולוגיה מורחב:

במעבדה זו התלמידים עוקבים אחר התרבות חיידקים. כל קבוצה של שלושה תלמידים מקבלת  חמש מערכות ניסוי באמצעותם הם עוקבים אחרי שלבי התרבות החיידקים בתרבית (עקום גידול) בתנאים שונים. כל התלמידים בודקים את השפעת הטמפרטורה על קצב התרבות החיידקים, וכל קבוצת תלמידים בודקת בנוסף, את השפעתו של גורם נוסף על קצב ושיעור התרבות החיידקים: השפעת ריכוז המלח במצע; השפעת ריכוז החמצן במצע; השפעת חומרים אנטיביוטיים שונים כמו פניצילין (אמפיצילין), כלורמפניקול וסטרפטומיצין.
במהלך המעבדה מתנסים התלמידים במגוון שיטות במיקרוביולוגיה:

1. הכרת סוגי מצע שונים, שימוש במצע מוצק לעומת מצע נוזלי.

2. מעקב אחרי התרבות חיידקים באמצעות מדידת עכירות התרבית בספקטרופוטומטר.

3. מדידת מספר החיידקים החיים באמצעות ספירה חיה. שיטה זו כוללת ביצוע מיהולים עשרוניים של החיידקים וזריעתם ע"ג פלטות מצע מוצק (אגר).

4. הסתכלות מיקרוסקופית בחיידקים, והשוואתם לתאים אנימליים (תאי לחי).


הורדת פרוטוקולים :

פרוטוקול המעבדה

מיהולים

סיכום התנאים והשפעתם

רקע תיאורטי- מיקרוביולוגיה

 

ב. התאמת המעבדה לנושא אקולוגיה לתלמידים שאינם לומדים מיקרוביולוגיה:

אוכלוסיית החיידקים מהווה מערכת מודל לחקר השפעת גורמים אביוטים וביוטים על קצב התרבות אוכלוסייה. בנוסף,  נבדקת אוכלוסיית החיידקים בסביבתנו - באוויר, במים וע"ג העור. בהזמנה מראש, ניתן לבדוק יחסי גומלין אללופתיים בין מיקרואורגניזמים מפרישי אנטיביוטיקה ומיקרואורגניזמים אחרים בקרקע.

במעבדה זו התלמידים עוקבים אחר התרבות החיידקים. כל קבוצה של שלושה תלמידים מקבלת שלוש מערכות ניסוי באמצעותם הם לומדים את השפעתם של גורם אחד על קצב ושיעור התרבות החיידקים. הגורמים הנבדקים במעבדה הם: השפעת טמפרטורה; השפעת ריכוז מלח; השפעת ריכוז חמצן; השפעת מרכיבי מצע והשפעת אנטיביוטיקה.

 

הורדת פרוטוקולים :

פרוטוקול המעבדה

 

 

 

 

צרו קשר

biolco@savion.huji.ac.il

 

 

חיידקים