חקר- ביוחקר

 

ניתן לבצע במעבדות בלמונטה ביוחקר בנושאים הנגזרים מנושאי המעבדות הרגילות, ובנושאים רבים ומגוונים נוספים: טרופיזם בצמחים; השפעת הורמונים בצמחים; מיקרוביולוגיה, גנטיקה ועוד.

מהלך העבודה ישלב הכנה מוקדמת של התלמידים ע"י המורה בכיתה, לימוד טכניקות וביצוע הניסויים במעבדות בלמונטה וסיכום העבודה בכיתה.

בחירת הנושאים לחקר תעשה ע"י המורה ותלמידיו בתיאום עם מעבדות בלמונטה.  במסגרת הנושא הנבחר, תחקור כל קבוצה של 2-3 תלמידים שאלה שונה. לאחר שילמדו את הרקע לנושא בכיתה או בבית, ובהנחיית המורה, כל קבוצת תלמידים תנסח שאלת מחקר ותתכנן ניסוי לבחינת שאלת המחקר.

לאחר בדיקת תוכניות הניסוי של תלמידיו ויעוץ בנושא טכניקות העבודה איתנו, המורה יעביר אלינו את רשימת הגורמים שהתלמידים מעוניינים לבדוק, לבדיקת היתכנות ואנו נכין את המעבדה בהתאם להזמנת המורה. 

 

צרו קשר

biolco@savion.huji.ac.il