ביולוגיה

מעבדות ביולוגיה

מעבדות הביולוגיה במרכז בלמונטה

 

במעבדות הביולוגיה במרכז מעבדות בלמונטה אנו מציעים מגוון מעבדות המאפשרות למורים להמחיש חלקים מתוכנית הלימודים שאינם ניתנים להמחשה במעבדות בית הספר ולהעניק לתלמידים חוויה חיובית של עיסוק במדע בכלל ובביולוגיה בפרט. התלמידים עובדים בקבוצות קטנות וכל שלושה תלמידים מקבלים את מלא הציוד הנחוץ לביצוע הניסויים הנחקרים במעבדה. המעבדות מצויידות בציוד מתקדם המאפיין מעבדות אוניברסיטאיות, ואת פעילויות המעבדה מנחים סטודנטים לתארים מתקדמים בביולוגיה מהאוניברסיטה העברית. ניתוח התוצאות בסיום הפעילות מאפשרים הבנה מעמיקה והפנמה טובה של חומר הלימוד. פעילויות המעבדה בביולוגיה כוללות מעבדות מתקדמות בנושאים רבים ומגוונים וביצוע מעבדות חקר/ביוחקר ע"פ תיאום מוקדם עם המורה.

פעילות מהנה !

 
 
 
 

מעבדות מדעי החיים לחטיבת בינייםמעבדות מדעי החיים לתיכון
 
                 כל הפרוטוקולים             
  פרוטוקולים בערבית  

 

 

    פרוטוקולים באנגלית
      הנחיות כלליות      
    
 
 
צרו קשר:  biolco@savion.huji.ac.il

 

.