אופטיקה גאומטרית

 

בתחום האופטיקה הגאומטרית, התלמידים לומדים על מגוון תופעות הקשורות לאופן התפשטותו של האור במרחב, לפגיעתו של אור בגופים (החזרה, בליעה והעברה), ולקשר בין אור וראיה. התלמידים מבינים עקרונות וחוקים אופטיים המעוגנים במתמטיקה ובגאומטריה, כגון חוק סנל, נפיצה, עקרון פרמה ועוד.

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il