ברכות לד"ר נינה פיינשטיין רכזת הביולוגיה

3 נובמבר, 2021

ברכות לד"ר נינה פיינשטיין רכזת הביולוגיה
על זכייתה בפרס הצטיינות במסגרת ארועי חבר הנאמנים

קישור 

 

זכיה נינה פיינשטיין