מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
נושא האופטיקה הפיסיקלית לא זוכה על פי רוב להקדשת זמן מספיקה בבית הספר. בשל חשיבותו להבנת הטבע כמו גם חשיבותו הטכנולוגית, החלטנו להרחיב מעט בנושא זה.
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים