מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
המעבדות במכניקה משמשות כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימוד לכתות י' ויא'. ניתן לבצען גם בכתה יב' במסגרת בחינת הבגרות במעבדה אשר מתקיימת גם היא בבלמונטה.בנוסף לניסויי תלמיד במתבעי בקבוצות של עד 3 תלמידים,  אנו משתדלים לכלול הדגמות מעניינות לכתה כולה בתום כל יום מעבדות.
מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים