מרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
 
 
 
להרשמה לשנת הלימודים תשע"ח באתר האינטרנט של התכנית
 
 
 תכנית"אלפא"  היא תכנית חדשנית לתלמידים מחוננים בישראל. התכנית משלבת מדע, מחקר וחברה ומעניקה לתלמידים מחוננים בגילאי התיכון סביבה אקדמית מעשירה, שתאפשר להם  לפתח את יכולותיהם בדגש על מצוינות, התפתחות אישית וחשיבה יצירתית. התכנית מופעלת כמיזם משותף של עמותת קרב ליוזמות בחינוך ומשרד החינוך, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.         

 תוכנית "אלפא" גובשה במטרה לענות על הצרכים הייחודיים של תלמידים מחוננים תוך כדי העשרת עולם הידע המדעי שלהם, חשיפתם למחקר מדעי ברמה גבוהה והקניית כישורים הנדרשים לגיבוש מחקר מדעי עצמאי ועבודת מחקר ברמה אקדמית.      

 התפישה העומדת בבסיס התוכנית היא להציע לתלמידים המחוננים חוויה אינטלקטואלית משמעותית, בשילוב עם פעילות חברתית )כולל תמיכה רגשית( מתוך מטרה לאפשר להם להתפתח בו-זמנית בשני כיוונים אלו.             

 

 למי מיועדת התוכנית במעבדות בלמונטה באוניברסיטה העברית?   
   

תכנית "אלפא" מיועדת לתלמידים המחוננים ביותר הלומדים בכיתה ט', אשר מתעתדים להתמקד בלימודי  המדעים/טכנולוגיה במהלך לימודיהם בבית הספר התיכון. בנוסף ליכולות אינטלקטואליות יידרשו המועמדים לתוכנית להוכיח תכונות כמו מוטיבציה גבוהה, יכולת לימוד עצמי, חריצות, יוזמה, יצירתיות, התלהבות, התמדה, יכולת דחיית סיפוקים והתנהגות הולמת בבית הספר.      

הערה: תלמידים אשר מעוניינים להגיש מועמדות ולא אותרו עד היום כמחוננים, יוכלו להגיש מועמדות ובטרם תחילת תהליך המיון, יעשו את המבדק לאיתור מחוננים הנערך ע"י מכון קרני המוכר ומאושר ע"י משרד החינוך. תלמידים אשר יאובחנו במבדק זה כמחוננים, יוכלו להמשיך בתהליך המיון.      

הרשמה  באתר האינטרנט של התכנית       

 

       

תיאור התוכנית:      

 תכנית "אלפא"  במעבדות בלמונטה באוניברסיטה העברית מיועדת לתלמידים הלומדים בכיתה ט'. התוכנית כוללת ארבעה שלבים:      

-מחנה קיץ 1בתום כיתה ט'      

 -שנת מחקר ראשונה במהלך כיתה י'      

 -מחנה קיץ 2בתום כיתה י'      

 -שנת מחקר שנייה במהלך כיתה י"א      

 

       

 

לאתר התוכנית  

 

מנהלה לחינוך ירושליםהקרן לירושלים