ד"ר נינה פיינשטיין

נינה פיינשטיין
ד"ר
נינה
פיינשטיין
רכזת תחום מדעי החיים
מעבדות בלמונטה
02-6584163
biolco@savion.huji.ac.il