פיזיקה לתיכון

נושאי המעבדה בפיזיקה לתלמידי התיכון:

 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178            

 

 

אופטיקה גיאומטרית

ניסויים באופטיקה גיאומטרית:

החזרה ממראות .

 • עצם ודמות בעדשה דקה - נושא ההדמיה מומחש ומובן באופן כמותי באמצעות הניסוי . נדון בדמות ממשית ומדומה בהתייחס למרחק מוקד העדשה והשפעתו על ההגדלה, היפוך הדמות, ומיקומה.

עצם ודמות בעדשה דקה

 • חוק סנל  - שבירה, החזרה פנימית מלאה, ונפיצה - כל התופעות הללו יהפכו למוכרות ואולי אף מובנות יותר .באמצעות הניסוי הקלאסי המשתמש בעדשה חצי גלילית לאישור חוק סנל.

חוק סנל .

 

 

הדגמות באופטיקה גיאומטרית:

 

 

     מהלך קרניים                                      החזרה פנימית מלאה                                      הדמיה

                                                 

 

אופטיקה פיזיקאלית

ניסויים באופטיקה פיזיקאלית

 

 

 • חוק מאלוס -ניסוי זה ממחיש את תופעת הקיטוב. הקשר בין עוצמת האור לשדה החשמלי ממנו הוא מורכב ניתן להבנה בהסתמך על תוצאות הניסוי.

 

 • אופטיקה גיאומטרית בגלי מיקרו - בניסוי זה אנו בודקים תופעות המוכרות מתחום האופטיקה הגיאומטרית בקרינת מיקרוגל ובודקים התקיימותן של תופעות של התאבכות בו בזמן

 

 

 • ניסוי בהולוגרמות- במהלך הפעילות נצלם ונפתח הולוגרמות. ננסה להבין באמצעות מצגת והדגמות את העקרונות הפיסקליים עליהן מבוססת ההולוגרמה.

 

 

הדגמות באופטיקה פיזיקאלית

 

     התאבכות

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178            

 

 

בגרות מעבדה בפיזיקה


מזה שנים רבות מבצעים בתי ספר מירושלים ומחוצה לה את ההכנה לבחינת הבגרות ואת הבחינה עצמה, אצלנו במעבדות. ביצוע ההכנה למעבדות במהלך לימודי הפיסיקה או במרוכז בכתה י"ב לקראת הבחינה, מסתייע בחניכת המדריכים המעולים שלנו.

נשמח למסור פרטים נוספים לפי הצורך. 

 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178            

 

 

גלים

ניסויים בנושא גלים:

 

 • גלים עומדים במיתר - נמדוד את תדר הגל הנוצר במיתר פלדה כתוצאה מפריטה ומאילוץ אלקטרומגנטי מחזורי. נמדוד את התדרים הנוצרים במיתר בעזרת אוסילוסקופ ממוחשב המציג פירוק פוריה של הגל, ונבין את משמעות המדידה. נבדוק את השפעת המתיחות ועובי המיתר על מהירות התקדמות הגל והתדרים הנוצרים.

   
 • גלים עומדים בצינור - בניסוי זה נחקור את היווצרותם של גלים עומדים של לחץ אויר בצינור. נחקור קשר בין פרמטרים פיסיקליים לפרמטרים מוסיקליים. נמדוד את אורך הגל, התדר ומהירות התפשטות הגלים. נבדוק את השפעת תנאי שפה שונים על צורת הגל העומד, נבדוק השפעתו של הליום בצינור,

 

 

 

 

הדגמות בנושא גלים:

 

ניסוי יאנג                   תקשורת אופטית             חליל אש            ציוד להדגמה בגלים

                

 

גל נוסע בקפיץ              ניסוי מלדה              התאבכות באמבט גלים        לוחות קלדני

                         

 

תנודות בקולן                       פעימות משני קולנים           תהודה

 

                  

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178            

 

 

 

 

 

חשמל ומגנטיות

 

נושא החשמל נתפס בעיני תלמידים רבים, ובצדק, כחשוב מבחינת האפליקציות המעשיות והטכניות שלו. באצעות ניסוים והדגמות, אנחנו משתדלים להראות את האספקטיםהתייאורטיים וגם המעשיים של תחום ידע זה. הניסויים בחשמל מיועדים בעיקר לתלמידי כתה יב' כליווי ללמידה וכניסויים לבגרות במעבדה.  אנו משתמשים בכלים הניסויים ( סוללה, נורה, חוטי חשמל, מדי זרם ומתח ועוד) של מעבדת החשמל, גם כדי לחשוף תלמידי כתות ט' לתופעות חשמליות ולשיטה הנסיונית המדעית. 

 

ניסויים בחשמל ומגנטיות:

חוק אוהם - אופייני התנגדות של נורה ונגד

 • התנגדות של תייל מוליך - ניסוי זה מהווה בסיס להבנה של התנגדות חשמלית. ניתן באנאלוגיה אליו להבין טוב יותר מעגלים מקביליים וטוריים והוא הופך את מושג ההתנגדות והנגד לאינטואיטיבי ומוחשי.

 התנגדות של תייל מוליך

 • כא"מ ומתח הדקים - בניסוי זה ימדדו התלמידים את ההתנגדות הפנימית של סוללה באמצעות מעגל זרם ישר תוך שימוש בנגד משתנה ובחוק אוהם.

כא"מ ומתח הדקים

 • חוקי כירכהוף - נלמד להכיר את חוקי כירכהוף תוך שימוש בהדמיה של מעגל חשמלי.

חוקי כירכהוף

מדידת הספק מקסימלי

טעינה ופריקה של קבל

מדידת יחס מטען / מסה של אלקטרון

 • גלוונומטר טנגנטי - באמצעות שימוש באלקטרומגנט, נמדוד את הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ

גלוונומטר טנגנטי

 • מאזני זרם - נמדוד את הכוח הפועל על תייל נושא זרם בשדה מגנטי. נראה כיצד נגזר כוח זה מחוק לורנץ ונבדוק את תלות הכוח בפרמטרים.

מאזני זרם

 

הדגמות: 

 • קיבול של לוחות

 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178            

 

 

מכניקה

 

המעבדות במכניקה משמשות כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימוד לכתות י' ויא'. ניתן לבצען גם בכתה יב' במסגרת בחינת הבגרות במעבדה אשר מתקיימת גם היא בבלמונטה.בנוסף לניסויי תלמיד במתבעי בקבוצות של עד 3 תלמידים,  אנו משתדלים לכלול הדגמות מעניינות לכתה כולה בתום כל יום מעבדות.

 

רשימת הניסויים במכניקה:

 

 • נפילה חופשית - ניסוי הנפילה החופשת משמש כנקודת התחלה מצויינת ללמוד את חשיבות הגיליון האלקטרוני Excel ככלי עבודה בניסוי כמותי. ניתן לבצע את הניסוי על המערכת של פאסקו או כניסוי וידיאו המצולם ע"י התלמיד

נפילה חופשית

 • הצגה גרפית של תנועה - מעבדה זו, בה חוקרים התלמידים סוגים שונים של תנועה בקו ישר, ממחישה את הקשר בין מאפייני התנועה לגרפים המתארים אותם

הצגה גרפית של תנועה

 • החוק השני של ניוטון - ניסוי החוק השני של ניוטון, בנוסף לאימות החוק, מראה באופן מפתיע את ההבדל בין המסה והמשקל של הגוף ואת חשיבות ההבחנה ביניהם. חלקו האחרון של הניסוי עוסק בשימור אנרגיה.

החוק השני של ניוטון

 • מישור משופע - הניסוי ממחיש את התנועה הקצובה במישור משופע ואת הפירוק הוקטורי של כוח המשיכה. כמו כן מתבצע ניתוח של שימור האנרגיה בתנועה.

מישור משופע

 • תנועה מעגלית - מדידת המתיחות בחוט הנגרמת כתוצאה מהכוח הצנטריפוגלי שמפעיל העצם, מאפשרת את אימות הנוסחה עבור הכוח הצנטריפטאלי הדרוש להנעת עצם בתנועה מעגלית

תנועה מעגלית

 • מתקף ותנע בהתנגשות - בניסוי זה אנו מבססים את הקשר בין הפעלת כוח לשינוי בתנע. בודקים התנגשויות בעלות משך קצר לעומת התנגשויות ארוכות משך ומשווים את הכוח הרגעי בהתנגשות.

מתקף ותנע בהתנגשות

 • תנועה הרמונית - הניסוי מראה שימור אנרגיה בתנועה הרמונית. נבדקים הפרמטרים המכתיבים את תדר התנועה. מתבצעת מדידה של קבוע הקפיץ בשיטות שונות

תנועה הרמונית

שימור תנע ואנרגיה בהתנגשויות במימד אחד

 

 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178            

 

 

פיזיקה מודרנית

ניסויים בפיזיקה מודרנית

 

דיפרקציה של אלקטרונים

 • ניסוי תומסון למדידת יחס eל m - בניסוי זה נשתמש בחוק לורנץ, בחוק השני של ניוטון בתנועה מעגלית ובחוק שימור האנרגיה על- מנת לחשב את יחס המסה והמטען של האלקטרון.

ניסוי תומסון למדידת יחס eל m

 • ספקטרוסקופיה של מימן - נמדות את קבוע רידברג מתוך ספקטרום המימן תוך שימוש בנוסחת בלמר. נחשב את אנרגיית היינון ונבחן ספקטרא של חומרים נוספים.

ספקטרוסקופיה של מימן

 • אפקט פוטו אלקטרי - בניסוי קלאסי המתבסס על מערכת פאסקו נחשב את קבוע פלנק ואת פונקציית העבודה של המתכת

                                        רקע לתלמיד ולמורה

אפקט פוטו אלקטרי

 

הדגמות בפיזיקה מודרנית

 

 

ניסוי תומסון - האלקטרון     דיפראקציה של אלקטרונים      קרינה גרעינית - האלקטרון

                               

ניסוי מיליקן - האלקטרון

 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178