מידע למשתתפות בתכנית תשפ"ג

אחריות נדרשת ממשתתפות התכנית

  • נוכחות מלאה בשיעורים ובפעילויות והשלמת חומר לפי הצורך

  • הגשת עבודות, תרגילים והשתתפות במבחנים

  • עמידה ברמה לימודית / השקעה ומגמת שיפור
  • התנהגות מכבדת כלפי הצוות והתלמידות
  • שמירה על רמה לימודית בבית הספר והשתתפות בפעילויות בית ספריות
  • עצמאות ואחריות אישית

 

 

התחברות למערכת MUDDLE

החומר הלימודי, הגשת תרגילי בית וכיוצא בזאת נעשים דרך מערכת הmuddle.

תהליך התחברות למערכת :

כניסה בקישור : https://muddle2.cs.huji.ac.il/ru21/login/index.php

הזנת שם משתמש (המייל איתו נרשמתן לתכנית)

הזנת סיסמה - סיסמה ראשונית זמנית : changeme, לאחריה תתבקשו ליצור סיסמה משלכן, אנא זיכרו אותה.

  • סיכומי שיעורים – המשתתפות חולקו לתורנויות של 3 בנות מדי שבוע, שיהיו אחראיות על סיכומים בשיעורים. לאחר שסיכמתן עליכן לשלוח את זה למרצה של הקורס (גיא/זוהר) והם יעלו זאת למאדל.
  • מיילים רלוונטיים - גיא guy.sapire@mail.huji.ac.il זוהר zohar.yanin@mail.huji.ac.il
  • פרטי קשר של תמיכה טכנית - 02-5883450 
  • השלמת חוסרים - מי שלא נכחה, באחריותה להשלים את החסר.