הכרות עם החקר: תכנית חדשה למעבדות הכרות בבלמונטה תשע"ח

אוקטובר 1, 2017

תכנית מעבדות ההכרות בבלמונטה משנה פניה

הכרות עם החקר

החל משנת הלימודים תשע"ח יוצעו במסגרת התוכניות לכתות ט' שני מסלולים שיסייעו בשילוב פעילויות המעבדה ברצף ההוראה.

  1. מסלול הכרות/הכרות עם החקר:

כיתה שמגיעה לפעילות הכרות תוכל להגיע לשני מפגשים (במקום שלושה שהיו עד כה), כך שכל תלמיד ישתתף בפעילות בשניים מתוך שלושה התחומים: פיזיקה, כימיה ביולוגיה.

לפעילויות ההכרות הרגילות - מצבי צבירה בכימיה; הכרות עם הביולוגיה; הכרות עם הפיזיקה - נוספו השנה מעבדות במגוון נושאים הלקוחים מתכנית הלימודים. בין התכניות שנוספו: תורשה; תזונה; זיהום סביבה; בריאות הפה; קיבול חום ועוד. כל אחד מנושאי ההכרות, יכול להיות מעבר כהכרות עם החקר.

בכל מקרה, יקבע הנושא לאחר התייעצות בין המורה לרכז התחום במרכז בלמונטה. הפרוטוקולים וחומרי הרקע ישלחו בהתאם.

  1. מסלול החקר:

כיתה שמגיעה למסלול החקר תוכל להגיע לשני מפגשי חקר בתחום אחד.

מסלול החקר מתבסס על תהליך שעוברים המורה ותלמידיו בליווי ושיתוף צוות בלמונטה. מסגרת החקר תכלול שני מפגשים: במפגש הראשון יבצעו התלמידים ניסוי מקדים ויכירו שיטת עבודה. במפגש השני יבצעו התלמידים ניסויים ע"פ תכנונם.  

ליווי ותמיכה במורים במסלול החקר:

  • המורה ישלח את נושא החקר הנבחר מתוך רשימת נושאים שיוצעו;
  • צוות בלמונטה ישלח חומר רקע ואת מערכי הניסוי לניסוי המקדים;
  • התלמידים ייבצעו את הניסוי המקדים במעבדות בלמונטה;
  • ניתוח התוצאות יערך בכיתה;
  • המורה יתכנן עם תלמידיו את ניסוי ההמשך וישלח את מערכי/מהלכי הניסוי הסופיים לאישור מעבדות בלמונטה;
  • התלמידים יגיעו למפגש שני במעבדות בלמונטה לביצוע הניסויים שתכננו.


 

 

 

הרשמה לפעילויות לתיאום מועדים

יש להתקשר לגב' ליגל שרביט  בטלפון 02-6584161 או במייל  belmonte@savion.huji.ac.il

 

 

מצפים לראותכם בשנה הקרובה,

צוות מרכז מעבדות בלמונטה