כללים ותקנות

 

 

כללים ותקנות תכנית אודיסיאה האוניברסיטה העברית- 2020 - תש"פ

 

*התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים

 

קבלה לתוכנית אודיסיאה

תכנית אודיסיאה פתוחה להרשמה לתלמידי כיתות ח' מבתי הספר המוכרים על ידי משרד החינוך. תהליך הקבלה מורכב משלושה שלבים. על מנת להתקבל יש לגשת ולעבור את שלושתם. מדי שנה יפורסמו מועדי המבחנים המדויקים. למידע נוסף על תהליך הקבלה, ראו אתר המעבדות ע"ש בלמונטה ואתר מדעני העתיד.

 

רישום ותשלום

תכנית אודיסיאה הינה תכנית המסובסדת ברובה הגדול על ידי קרן מיימונידיס ומשרד החינוך. ההשתתפות העצמית של הורי התלמידים עומדת על 2000 ש"ח לשנה ו-500 ש"ח ללימודי הקיץ.

הנחות עובד אוניברסיטה

לא יינתן על ידי האוניברסיטה סבסוד נוסף על הקיים עבור שכר הלימוד בתכנית.

החזר במקרה של פרישה מהלימודים

 • במקרה של פרישה מהלימודים בתכנית עד לסוף סמסטר א, תוחזר מחצית משכר הלימוד.
 • במקרה של פרישה במהלך החודש הראשון לתחילת הלימודים האקדמיים, יוחזר מלוא שכר הלימוד.
 • סדנת הקיץ הממיינת, המהווה את השלב השלישי בתהליך המיון, טרם תחילת הלימודים בתכנית, מתקיימת בתשלום. תשלום זה לא יושב, בין אם התלמיד התקבל לתכנית ובין אם לאו, וכן ללא קשר לבחירת התלמיד שלא להשתתף בתכנית במקרה שהתקבל אליה. תלמיד שנרשם לסדנת הקיץ ולא הופיע או בחר לעזוב במהלכה לא יהיה זכאי להחזר.

מלגות

ניתן להגיש בקשה למלגה. קבלת המלגה הינה בהתאם לתנאים שקבע משרד החינוך ומטה מדעני העתיד.

 

דרישות והתנהלות

תכנית אודיסיאה הנה תכנית אקדמית, הדורשת מתלמידיה השקעה של זמן ומאמץ ומעניקה להם מעטפת תומכת, המסייעת לעמידה באתגרים הכרוכים בלימודים.

לוח שנת הלימודים

 • הלימודים יתקיימו בימים שני וחמישי בין השעות 15:00 -19:00. תכנית הלימודים תפורסם בתחילת כל שנה אקדמית באתר המעבדות ע"ש בלמונטה ותפרט את הקורסים  הנלמדים בכל אחת מארבע שנות הלימוד בתכנית. כמו כן יפורסמו מועדי מבחנים חשובים בתחילת כל סמסטר.
 • החופשות בתכנית אודיסיאה מבוססות על לוח השנה האקדמי של האוניברסיטה העברית ומתחשבות במידה מסוימת גם בלוח החופשות של משרד החינוך. יש להתעדכן באתר המעבדות ע"ש בלמונטה באשר ללוח החופשות של התכנית, אשר יפורסם בתחילת כל סמסטר.
 • שיעורי השלמה, מעבדות ומפגשים נוספים לפי הצורך ייקבעו בתיאום בין המרצה לקבוצה, וזאת בנוסף על השיעורים השוטפים.
 • סמסטר הקיץ מתקיים בשבועיים הראשונים לאחר תום סמסטר ב' וההשתתפות בו מחייבת את שני המחזורים הצעירים (מסיימי כיתות ט ו-י).

היעדרויות והשלמות

חובת נוכחות בשיעורי התכנית הינה 85%, כלומר, מותרת היעדרות משיעור אחד מ-8 לכל היותר. על התלמיד להגיש בקשה להיעדרותו במייל למנהלת התוכנית בטרם השיעור. על התלמיד מוטלת האחריות להשלים את החומר שהפסיד בעקבות היעדרותו.

חובות לימודיות

 • על תלמידי התוכנית להשתתף בכל הקורסים (לקרדיט אקדמי ושלא לקרדיט) הניתנים במסגרת התכנית, ולקבל ציון "עובר" לכל הפחות בכל אחד מהם. תלמיד שיסיים קורס בציון נכשל לא יוכל להמשיך בלימודיו בתוכנית.
 • בכל אחד מהקורסים ייקבעו חובות לימודיות, כגון השתתפות במעבדות, הגשת תרגילים וכדומה. באחריות התלמידים לוודא כי הבינו את דרישות מרצה הקורס וכי הם עומדים בדרישות אלה.

 

התנהגות

תלמידי התוכנית נדרשים לרמה גבוהה של ריכוז ומשמעת. תלמיד שיפגין בעיות התנהגות חוזרות, הפוגעות בסביבתו וביכולתו ללמוד, לא יורשה להמשיך את לימודיו בתוכנית.

פעילויות נוספות

התכנית כוללת פעילויות נוספות מלבד הלימודים השוטפים. פעילויות אלה כוללות סמינר ארצי שנתי, הנמשך יומיים או שלושה, השתלמויות במעבדות וימי גיבוש. בשנה האחרונה ללימודים בתכנית מתקיימת נסיעה בת שבוע למאיץ החלקיקים בסרן. פעילויות אלה הן חלק מדרישות התוכנית וההשתתפות בהן היא חובה.

 

תקשורת תלמידים והורים עם הצוות

הקשר הישיר בין צוות אודיסיאה לתלמידי התכנית מהווה חלק מהעצמת התלמידים בתכנית והכנתם ללימודים אקדמיים. בנוסף, מתקיים שיתוף פעולה עם ההורים ובתי הספר.

 • מטלות התלמידים, ציוניהם, מועדים למפגשים מיוחדים וכדומה יימסרו ישירות אליהם. באחריות התלמידים לבדוק את המייל שמסרו לצוות התוכנית בעת הרשמתם, ואת אתרי הקורסים הרלוונטיים על מנת להישאר מעודכנים במטלותיהם.
 • שיחות אישיות שנתיות יתקיימו ביוזמת הצוות עם כלל התלמידים.
 • יתקיים קשר שוטף עם ההורים ביוזמת הצוות, על מנת להעביר לידיעתם נקודות חשובות הנוגעות לפעילות התוכנית, באמצעות תכתובות ומפגשים שנתיים קבוצתיים ואישיים.
 • בנוסף לקשר היזום מצד הצוות, מוזמנים התלמידים והוריהם ולפנות ולשתף את הצוות בכל בעיה. ניתן לקבוע פגישה עם צוות התוכנית, כולל יועצת חינוכית, לפי הצורך.

קשר עם בתי הספר

תכנית אודיסיאה מתקיימת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ותלמידיה הם תלמידים במערכת החינוך.

 • תלמיד אודיסיאה חייב להיות רשום כתלמיד בבי"ס המוכר על ידי משרד החינוך. משרד החינוך אינו מאשר לתלמידי החינוך הביתי להשתתף בתכנית.
 • במקרה שלימודיו בתכנית מתנגשים עם שעות הלימוד בבית הספר, על התלמיד לקבל את הסכמת ביה"ס להשתתפותו בתוכנית ולהסביר כיצד ישלים את החומר.
 • כל אחד מבתי הספר המשתתף בתוכנית אקדמיה בתיכון ימנה איש צוות אשר ישמש כרכז התוכנית בבית הספר, ואליו יפנה התלמיד בשאלות לגבי הממשק בין בית הספר והתכנית.
 • תלמידי אודיסיאה מחויבים בהשתתפות בפעילויות מיוחדות של בית הספר, כגון טיולים שנתיים, ובאחריותם להשלים את החומר הנלמד בתכנית לפי הצורך.
 • ביה"ס יעניק יום חופש לתלמיד הנבחן במבחן סופי בקורס אקדמי (לא כולל קורסים פנימיים שאינם מקנים נ"ז), ביום המבחן וביום שלפניו, ולא יותר מ-6 ימי חופשה בסמסטר.
 • יש לעדכן את צוות התוכנית במקרה של מעבר בי"ס במהלך התוכנית או בין מועד ההרשמה למועד תחילת הלימודים.

   

תכנית אקדמיה בתיכון

 

תכנית אקדמיה בתיכון מאפשרת לתלמידי אודיסיאה לקבל ציון בגרות ב- 5 יחידות במתמטיקה ובפיסיקה בהתבסס על ציוניהם בקורסים בתכנית, ללא צורך לגשת לבחינות הבגרות בפועל, ועל פי תכנית המרה, הכוללת בונוסים שנקבעו מראש. המשתתפים בתוכנית אקדמיה בתיכון, באישור ביה"ס בלבד, אינם מחויבים להשתתף בשיעורי מתמטיקה ופיסיקה בבית הספר, החל מתחילת כיתה י"א. למידע מלא על המרת הציונים ראו באתר משרד החינוך.

במהלך השנה הראשונה ניתנים שני קורסי מבוא במתמטיקה שמספריהם בשנתון 80305 80306. ציון 80 בקורסים אלה הינו תנאי להשתתפות בתכנית אקדמיה בתיכון במקצוע המתמטיקה ובמקצוע הפיסיקה. ועדת ההיגוי של משרד החינוך תוכל לדון במקרים בהם קיבל התלמיד ציון הנמוך מ 80 בלא יותר מ 3 נקודות ולהחליט האם, על אף שאינו עומד בציון הסף, יוכל התלמיד להשתתף בתכנית אקדמיה בתיכון.

לכל אחד מבתי הספר רכז תכנית אקדמיה בתיכון שיעמוד  בקשר עם צוות התכנית.

חשוב לציין שחומר הלימודים בתכנית שונה מהחומר הנלמד לבגרות בכיתת הלימוד בבית הספר. תלמידי אודיסיאה המעוניינים בכך יכולים לגשת לבחינת הבגרות במתמטיקה במסגרת ביה"ס בכיתה י׳ באופן שיגשו למתכונות ביחד עם יא׳ ויב׳, במידה ואין הדבר יוצר עליהם עומס מיותר.

תלמיד העומד בדרישות הסף והמעוניין להשתתף בתכנית אקדמיה בתיכון מחוייב ללמוד בכיתת הלימוד עד תום כיתה י׳. התלמיד יקבל החלטה בכיתה יא׳ באשר להמרת הבגרות בציוניו בקורסים ויודיע לצוות אודיסיאה  על החלטתו. על התלמיד להעביר מכתב לאישור ההמרה על ידי רכז בית הספר.

במקרה שתלמיד ביקש המרה והחליט, בנוסף, לגשת לבחינת הבגרות, משרד החינוך יבחר את הציון הגבוה מבין השניים.

 

מעמד התלמידים באוניברסיטה

 

הטבות

תלמידי התכנית הינם סטודנטים במעמד מיוחד. הם מקבלים כרטיס סטודנט, המקנה הנחות סטודנט במקומות המעניקים הנחות אלה, לדוגמה בבתי קולנוע. עם זאת, התלמידים אינם זכאים להטבות אגודת הסטודנטים, כגון הנחה במרכז הספורט קוסל. זאת משום שעל פי נהלי אגודת הסטודנטים, אינם יכולים להיות חברים בה, בהיותם תלמידים.

השתתפות בקורסים מחוץ לתכנית

החל מסמסטר ב' של השנה השניה בתכנית יוכלו תלמידים המעוניינים בכך לבקש לקחת קורסים בפקולטה בתחום המדעים המדויקים. מקומם של התלמידים בקורסים הוא על בסיס מקום פנוי.

 • קורסים נוספים יאושרו לתלמידים בעלי הישגים גבוהים, אשר ממוצע ציוניהם במתמטיקה מעל 90 ובפיסיקה מעל 85. מקרים מיוחדים יידונו באופן פרטני.
 • על התלמיד לוודא כי הוא עומד בדרישות הקדם של הקורס, וכן להביא אישור מבית הספר שההשתתפות בקורס אינה מהווה פגיעה בלימודיו בבית הספר.
 • לאחר שאושרה השתתפות התלמיד בקורס על-ידי צוות התכנית והאחראי על תלמידי התיכון באוניברסיטה, תקצה מזכירות החוג הרלוונטי מקום לתלמיד בקורס, וצוות התוכנית ירשום את התלמיד לקורס.
 • לאחר מכן על התלמיד לאשר את מערכת הלימודים, במערכת הרישום-נט (קישור ישלח לתלמיד). תלמיד שלא יעשה זאת לא יוכל להשתתף בקורסים שבחר לקחת ואלו לא יישמרו עבורו.
 • ההשתתפות בקורסים נוספים אינה כרוכה בתשלום נוסף.

 

לימודי המשך כסטודנטים

 • לאחר סיום כיתה י"ב ועד הגיוס, יוכלו תלמידים שירצו בכך להמשיך לקחת קורסים בפקולטה כסטודנטים במעמד מיוחד. מקרים אלה יידונו באופן פרטני. לאחר מכן, יהיה עליהם להירשם ולהתקבל כסטודנטים מן המניין.
 • פסיכומטרי: חובת פסיכומטרי חלה על תלמידי התכנית בבואם להירשם כסטודנטים בן המניין באוניברסיטה, אלא אם דרישות החוג ציינו אחרת, או אם התלמיד יתקבל באפיק מעבר כמתואר בהמשך.
 • משך השנים בהן ישמרו נקודות הזכות (נזי"ם): לפי כללי החוג והקורס הספציפי. כל עוד הקורס מופיע בשנתון וכולל את הסילבוס שהתלמיד למד בעבר – הנזי"ם יוכרו לו לתואר, מותנה באישור ועדת ההוראה של הפקולטה.
 •  הנזי"ם יוכרו לתואר הרלוונטי לפי הכללים המקובלים בכל יחידה בעת חידוש הלימודים. אם הקורס חופף את התכנים הנלמדים לתואר, היחידה תכיר בו אלא אם יש שיקול אקדמי לנהוג אחרת (כגון שינוי מהותי בהרכב התואר או הסילבוס). אחרת, יוכרו הקורסים במסגרת קורסי הבחירה או אבני פינה לפי שיקול דעת החוג. ניתן יהיה להכיר בקורסים כאבני פינה עד למגבלה של 4 נ"זים לכל תחום דעת, כמוגדר בתקנון אבני פינה.

 

קבלה של בוגרי אודיסיאה לאוניברסיטה באפיק מעבר

בתום 4 שנות הלימוד בתכנית, היה ויבקש התלמיד להירשם לאוניברסיטה יוכל להתקבל לשנה ב' במסלול אפיק מעבר. מסלול זה מאפשר לתלמידים שלמדו היקף מסוים של נקודות זכות שלא כסטודנטים מן המניין באוניברסיטה העברית (למשל,  באוני' הפתוחה או באודיסיאה) להתקבל על סמך ציוניהם להמשך התואר כסטודנטים מן המניין באוניברסיטה העברית (קבלה ללא פסיכומטרי). קבלה באפיק זה מוגבלת לאותם חוגים שלמדו בתכנית. ראו מידע נוסף על אפיק מעבר כאן

 • תלמיד שצבר היקף של 45 נ"ז ופטור באנגלית יקבל מעמד של בוגר שנה א' )גם מבחינת הקורסים שיפתחו לו במערכת וגם במעמד לפרס דיקן/הצטיינות ושאר הפרסים לסטודנטים בתואר ראשון( ויתקבל ישירות לשנה ב' לתואר בחוגים הרלוונטיים במידה ויעמוד בתנאי הקבלה לשנה ב' בחוג.
 • על התלמיד לפנות לחוג שאליו הוא רוצה להתקבל, על-מנת להמשיך לימודיו תחת החוג הרלוונטי.
 • הליך הקבלה נעשה בפקולטה, לפי ציוני שנה א', ללא צורך בפסיכומטרי ובתעודת בגרות.

ראו נהלים ופרטים נוספים הקשורים לתלמידי תיכון כאן

 

מידע ופרטיות

 

על פי נהלי משרד החינוך, פרטי התלמידים הנמסרים לצוות התוכנית חסויים ולא יועברו לגורם שלישי מחוץ לאוניברסיטה ולמרכז מדעני העתיד ללא הסכמת הורי התלמידים. מספרי טלפון וכתובות מייל של התלמידים והוריהם ישותפו בין ההורים והתלמידים על מנת לאפשר יצירת דפי קשר, קבוצות באפליקציות מסרים וכדומה.

שימוש בצילומים ברשתות חברתיות

במהלך ההשתתפות בתכנית ובעיקר במסגרת פעילות חברתית אנו נוהגים לצלם צילומים חווייתיים של התלמידים, אשר מועלים לרשתות החברתיות. יש לשים לב, כי כבר בעת ההרשמה לתכנית נדרשים הורי התלמידים לאשר, או לא, שימוש בצילומים בידי האוניברסיטה ומרכז מדעני העתיד.

 

 

 

 

לוגו אודיסיאה