מידע כללי ללומדים בתכנית אודיסיאה

קורסים בתכנית אודיסיאה - מידע כללי לתלמידים

הקורסים הניתנים לתלמידי התוכנית מתחלקים לשלושה סוגים:

  1. קורסים ללא נ"ז במסגרת התוכנית (חובה)
  2. קורסים עם נ"ז במסגרת התוכנית (חובה)
  3. קורסים במסגרת הפקולטה (בחירה)

 

קורסים ללא נזי"ם במסגרת התכנית

במשך הלימודים בתכנית, בעיקר בשנת הלימודים הראשונה, נלמדים קורסים ללא נקודות זכות אקדמיות. ההשתתפות המלאה בקורסים אלו, ומילוי כל חובות הלמידה בהם, הינה חובה, ומהווה תנאי מעבר לשנה ב' בתכנית.

חלק מקורסים אלו מהווים חובה עבור תלמידים שיבחרו במסלול אקדמיה בתיכון.

 

אקדמיה בתיכון - תוכנית ההמרה לבגרות

במסגרת תכנית אקדמיה בתיכון ניתנת לתלמידים האפשרות לפטור מנוכחות בשיעורים ומבחינות בפיסיקה ומתמטיקה בביה"ס, ובמקום זאת ציון הבגרות שלהם בחמש יח"ל במקצועות אלה יתבסס על ציוניהם בקורסים בתכנית אודיסיאה. ההחלטה על ההמרה תתקבל לא לפני סוף כיתה י', ולא יאוחר מאמצע י"א.

הלימודים בתכנית מתחילים בקורס מקדים ללא נז״ים: הכנה ללימודי מתמטיקה חלק א׳ וב׳. ציון 80 ומעלה בקורס זה הינו תנאי מקדים להשתתפות במסלול אקדמיה בתיכון.

תלמיד ישוחרר מלימוד מקצוע ההמרה בבית הספר רק לאחר שסיים בהצלחה את קורס ההמרה הראשון (בנוסף לקורס המקדים) ולאחר שקיבל אישור מבית הספר, אך, כאמור, לא לפני תום כיתה י׳.

הציון הסופי מחושב על בסיס ציונים בקורסים בתוכנית בתחום הרלוונטי (פיסיקה/מתמטיקה), כולל קורסים ללא נ"ז בתחום זה. לציון המשוקלל בתוכנית יתווספו 20% אם נלמד החל משנת הלימודים תשע״ח, וזה יהיה הציון הסופי בבגרות. קורס שנלמד עד תום שנת הלימודים תשע״ז יזכה את התלמיד בתוספת 8 נקודות לחישוב ציון הבגרות. תלמיד אקדמיה בתיכון יקבל יום חופשה לפני בחינה של המוסד האקדמי בו הוא לומד ולעוד יום חופשה ביום הבחינה, ולא יותר משישה ימי חופשה בסך הכול בסמסטר אחד. את קורסי ההמרה יש לסיים עד תום המחצית הראשונה של כיתה י"ב. פירוט מלא של שקלול הקרסים השונים ונהלי ההמרה יישלח לתלמידים לאחר סיום כיתה י'.

 

קורסים לנ"זים במסגרת התוכנית

בקורסים אלה נלמד חומר המקביל לקורסים הניתנים בפקולטה. הקורסים מקנים קרדיט אקדמי (נקודות זכות) באוניברסיטה, השקול לזה הניתן לסטודנטים הלומדים את הקורס המקביל. הקורסים נמצאים במעקב יועצי החוגים, ובחינות הגמר עוברות את אישור מרצה הקורס המקביל בחוג. נוהלי הלימודים ושיקלול הציון בכל קורס, חובות השתתפות והגשת תרגילים, מועדי בחנים ומבחנים ומידע נוסף יימסר ע"י המרצה ומופיע בסילבוס הקורס, חובת התלמידים לעקוב ולהתעדכן במידע. נקודות הזכות נשמרות לתלמידים למשך 5 שנים ממועד סיום התוכנית. בקורסים מסוימים עשוי הקרדיט להישמר לזמן ארוך יותר, בכפוף לאישור ראשי החוגים.

 

קורסים במסגרת הפקולטה

במסגרת לימודיהם בתכנית רשאים התלמידים ללמוד קורסים נוספים באוניברסיטה העברית בתחום המדעים. אפשרות זו מתאימה לתלמידים אשר ציוניהם בתוכנית גבוהים (מעל 85 בפיסיקה, מעל 90 במתמטיקה), ואשר רוצים ויכולים להתמודד עם עומס לימודי נוסף. ניתן לבקש להרשם לקורסים נוספים החל מאמצע כיתה י'. על התלמיד לוודא כי זמני הלימוד בקורס הרצוי אינם מתנגשים עם הלימוד בתוכנית או עם שעות הלימודים בביה"ס. היעדרות מביה"ס לצורך זה מותנית באישור הצוות החינוכי בביה"ס. ההרשמה לקורס מותנית באישור צוות התוכנית ואישור ראש החוג לתלמידי תיכון. רישום לקורס שני יתאפשר רק לאחר שהתקבלו ציוני הקורס הראשון, והתלמיד הפגין יכולת להתמודד עם העומס הלימודי הנוסף.

נהלי הרשמה לקורסים בפקולטה

ההרשמה לקורסים בפקולטה תעשה על ידי צוות התכנית, לאחר הרשמה תקינה לאוניברסיטה ולתכנית, יש לאשר את תוכנית הלימודים דרך אתר המידע האישי של האוניברסיטה. אי אישור התוכנית במועד עשוי לפגוע באפשרות התלמיד להשתתף בקורס.

על מנת להרשם לקורס בפקולטה, יש להעביר את מספר הקורס הרצוי מספר/שם קבוצת הלימוד והמרצה, מספר/שם קבוצת התרגול והמתרגל, מספר קבוצת המעבדה (באם מתקיימת) ושעות הלימוד מוקדם ככל האפשר להנהלת התוכנית. את הבקשות יש להפנות לצוות התכנית כחודש לפני תחילת הסמסטר, בקשות אשר יוגשו מאוחר יותר עשויות לא להתקבל.

צוות התכנית רשאי להפסיק/לבטל הרשמת תלמידים לקורסים הנלמדים בפקולטה במקרים בהם הצוות נוכח כי ישנה פגיעה ברמת הלימודים או ההשתתפות בתכנית, פגיעה בתפקוד התלמידים בבית הספר ו/או כאשר ציוני התלמידים בקורסים בפקולטה הינם נמוכים.

 

רף ציונים

התוכנית מוגדרת כתוכנית מצטיינים, וככזו רף הציונים הנדרש בה גבוה מזה המקובל כציון עובר באוניברסיטה. על ממוצע ציוניהם של תלמידי אודיסיאה להיות גבוה מ- 80. מקרים מיוחדים יידונו באופן פרטני עם צוות התוכנית.

 

 

לוגו אודיסיאה

 

 

רשימת הקורסים

 

רשימת הקורסים  בתוכנית אודיסיאה

 שנה א':

- הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה | חלק א | מרצה: ד״ר אלכס גורביץ| מס. קורס 80306 ללא נזי״ם חלק מתוכנית אקדמיה בתיכון

- הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה | חלק ב | מרצה: ד״ר יוסי שמאי| מס. קורס 80305 ללא נז״ים חלק מתוכנית אקדמיה בתיכון

- סדנה במתמטיקה וממפיס חיזוק והעשרה | מיה קלאנג

- ממפי"ס | ד"ר חורחה מזרחי

- מייקינג | ארז נחמנזון

 

שנה ב':

- חשבון אינפיטיסמלי לתלמידי אודיסיאה| מרצה: ד״ר יוסי שמאי | מס. קורס 80137 נז״ים - 7

- נושאים נבחרים במתמטיקה| מרצה: ד״ר יוסי שמאי

- מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה| מרצה: ד"ר מיכל סחף| מס. קורס 77100 נז״ים - 7

- מעבדות בפיסיקה לתלמידי אודיסיאה| מס. קורס  77090  - ללא נז"ים חלק מתוכנית אקדמיה בתיכון – 4 מעבדות במכניקה – 12 שעות בסהכ

 

 שנה ג':

- אלגברה לינארית לתלמידי אודיסיאה| מרצה: ד"ר יוסי שמאי| מס. קורס 80564 נז״ים - 6 בסהכ (חלק א נלמד בשנה שניה לתכנית)

- תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה חלק א'| מרצה: ד״ר אלכס גורביץ| מס. קורס  80697 נז"ים - 4

- חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה| מרצה: ד״ר חורחה מזרחי | מס. קורס: 77099 נז״ים -6

- מעבדות בפיסיקה לתלמידי אודיסיאה| מס. קורס  77091 – ללא נזים חלק מתוכנית אקדמיה בתיכון – 4 מעבדות בחשמל – 12 שעות בסהכ

- הכנה להגשת פרויקט הנדסת מכונות במסגרת תחום מייק | ארז נחמנזון

 

שנה ד':

 - תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה חלק ב'| מרצה: ד״ר אלכס גורביץ| מס. קורס  80697 נז"ים - 4

- הכנה לפרויקטיסיאה מיזם מגדל דויד במסגרת תחום מייק | ארז נחמנזון

- פרויקטיסיאה - פרויקט מדעי יישומי בשיתוף מיזם מגדל דויד| ארז נחמנזון

- חלקיקים ומאיצים – הכנה לסרן | פז אור

 

 

 

לוגו אודיסיאה

לוח שנת הלימודים וסמינרים ארציים תשפ"ג

לוח שנת הלימודים אודיסיאה תשפ"ג

 

סמסטר א׳

שנה 1 מחזור ט

 

שנה 2 מחזור ח

 

שנה 3 מחזור ז

 

שנה 4 מחזור ו

 

יום ב׳

 

 

 

 

15:00-16:45

 

הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה | חלק א סמס. א. ד״ר אלכס גורביץ 80306  אולם מתמטיקה 2

מכניקה ויחסות  פרטית לתלמידי אודיסאה- שנתי- ד"ר מיכל סחף 77100

7 נ"ז כיתה שפרינצק 26

אלגברה לינארית  לתלמידי אודיסיאה. שנתי.  6 נ"ז . ד״ר יוסי שמאי 80564 כימיה 203 בלמונטה

הכנה לפרויקט מיזם מגדל דויד| ארז נחמנזון ברטר תחתון

בתאריכים: 31.10, 19.12, 26.12 יתקיימו הלימודים בכימיה 6(206) בבלמונטה

17:00-19:00

חיזוק והעשרה  |מאיה קלאנג

כיתת מש"ר, מרכז שוורץ-רייזמן

סילברמן 502

אינפי 1לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137 (חומר של הכנה למתמ' חלק ב לשעבר) 7 נ"ז כימיה 203 בלמונטה

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסאה. שנתי. 6 נ"ז. ד״ר חורחה מזרחי 77099 כיתה שפרינצק 114

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה. חלק ב'.4 נ"ז  ד״ר אלכס גורביץ 80697 אולם מתמטיקה 2

יום ה׳

 

 

 

 

15:00-16:45

הכנה ללימודי מתמטיקה לתלמידי אודיסיאה | חלק א סמס. א. ד״ר אלכס גורביץ 80306 אולם מתמטיקה 110

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה. שנתי. ד"ר מיכל סחף 77100 7 נ"ז כיתה שפרינצק 217

אלגברה לינארית לתלמידי אודיסאה.  שנתי. 6 נ"ז . ד״ר יוסי שמאי 80564 שפרינצק 102

קורס הכנה חלקיקים ומאיצים| פז אור(היה ותאושר נסיעה לסרן) שפרינצק 24

17:00-19:00

שעת קבלה עם רינת וחנה משרד אודיסיאה או פעילויות עם זוהר כיתה C320

אינפי 1לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137 7 נ"ז כיתה שפרינצק 102

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה. שנתי. 6 נ"ז. ד״ר חורחה מזרחי 7709 סילברמן 506

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה. חלק ב'.4 נ"ז  ד״ר אלכס גורביץ 80697 מתמטיקה 110

 

סמסטר ב׳

שנה 1 מחזור ט

 

שנה 2 מחזור ח

 

שנה 3 מחזור ז

 

שנה 4 מחזור ו

 

יום ב׳

 

 

 

 

15:00-16:45

 

מייק  עם ארז נחמנזון וסטודיו אקס מאכינה (נתון לשינוי)

אינפי 1לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137 7 נ"ז

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה. שנתי. 6 נ"ז. ד״ר חורחה מזרחי 77099

 

17:00-19:00

הכנה ללימודי מתמטיקה חלק ב 80305 (חומר חדש) | ד"ר. יוסי שמאי

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה. שנתי. מיכל סחף 77100 7 נ"ז

תורת המספרים האלמנטרית לתלמידי אודיסיאה. חלק א'  ד״ר אלכס גורביץ סמס. א 49697

4 נ"ז (עם חלק ב')

פרויקט. מיזם מגדל דויד.  שנתי. ליווי ותמיכה ארז נחמנזון

יום ה׳

 

 

 

 

15:00-16:45

שעת קבלה עם רינת וחנה משרד אודיסיאה או חברתי עם אורי או תגבור עם ארז מייק (נתון לשינוי)

אינפי 1 לתלמידי אודיסיאה. ד״ר יוסי שמאי 80137 7 נ"ז

 

חשמל ומגנטיות לתלמידי אודיסיאה. 6 נ"ז. שנתי. ד״ר חורחה מזרחי 77099

 

17:00-19:00

ממפי"ס – ד"ר חורחה מזרחי

ללא נ"ז

 

מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי אודיסיאה. שנתי. מיכל סחף 77100 7 נ"ז

אלגברה לינארית לתלמידי אודיסאה. שנתי. 6 נ"ז . ד״ר יוסי שמאי 80564

 

פרויקט. מיזם מגדל דויד.  שנתי. ליווי ותמיכה ארז נחמנזון

 

תאריכי סמסטר קיץ:

מועמדים מחזור חדש סדנת קיץ ממיינת למחזור י':

02-13.07

סוף שנה א' מחזור ט':

10 ימים פרויקט מעשי 02-13.07

סוף שנה ב' מחזור ח':

5 ימים של פעילות חברתית משולבת עם זמן הכנה למבחנים 02-06.07

סוף שנה ג' מחזור ז':

5 ימים של פעילות חברתית משולבת עם זמן הכנה למבחנים 02-06.07

 

מועדי פעילות חברתית כולל לינה ושבתות מחזוריות בבית ברטר שבגבעת רם בליווי המדריך החברתי בתוכנית:

שבת מחזורית ט' 21-22/10/2022

שבת מחזורית ח' 4-5/11/2022

שבת מחזורית ז' 13-14/01/2023

שבת מחזורית ו' 20-21/01/2023

 

פעילות חברתית הכוללת לינה:

מחזור ו' 08-09/12/2022

מחזור ט' 02-03/03/2023

 

מחזורים ח', ז' – יעודכן בהמשך

                                                              

מועדי הסמינרים הארציים:

סמינר כיתה ט' - בהובלת צוות אוניברסיטת בר אילן ב-21/6/2023

סמינר כיתה י' -  בהובלת צוות אוניברסיטת בן-גוריון ב- 21-23/12/2022

סמינר כיתה יא - בהובלת צוות המכללה האקדמית תל-חי ב-28-30/3/2023 – היום האחרון בסמינר הוא הכנס "יוצרים עתיד 3" של מרכז מדעני העתיד

סמינר כיתה יב'- בהובלת אוניברסיטה העברית ב-29-30/3/2023 - היום האחרון בסמינר הוא הכנס "יוצרים עתיד 3" של מרכז מדעני העתיד

(סמינר לוחש הציפים – בהובלת אוניברסיטת בן-גוריון לתלמידי יב' מדעי מחשב/סייבר 19-21/4/2023)

יום האודיסאית -יתקיים בטכניון ב- 08/03/23  

 

 

 

 

 

לוגו אודיסיאה

 

לוח חופשות תשפ"ג

לוח חופשות אודיסיאה תשפ"ג

 

באודיסיאה

באוניברסיטה

פתיחת סמסטר א'

23.10.22

23.10.2022

סמסטר א' :

חנוכה

20-26.12.2022

19-25.12.2022

סיום סמסטר א'

07.02.2023 מחזורים ז', ח'

27.01.2023

פתיחת סמסטר ב'

27.02.2023 מחזורים ז', ח'

12.03.2023

סמסטר ב':

פורים

06-08.03.2023

07-08.03.2023

פסח

28.03- 15.04.2023 

02-15.04.2023

יום הזיכרון לשואה

17.04.2023

17.04.2023

יום הזיכרון-

יום העצמאות

24-26.04.2023

24-26.04.2023

ל"ג בעומר

08-09.05.2023

08.05.2023

חג השבועות

25-27.05.2023

25-26.05.2023

סיום סמסטר ב'

30.06.2023

30.06.2023

 

 

 

תאריכי סמסטר קיץ:

מועמדים מחזור חדש סדנת קיץ ממיינת למחזור י':

02-13.07

סוף שנה א' מחזור ט':

10 ימים פרויקט מעשי 02-13.07

סוף שנה ב' מחזור ח':

5 ימים של פעילות חברתית משולבת עם זמן הכנה למבחנים 02-06.07

סוף שנה ג' מחזור ז':

5 ימים של פעילות חברתית משולבת עם זמן הכנה למבחנים 02-06.07

יעודכנו בהקדם:

תאריכי סמינרים ארציים לכל אחת מהשכבות


לוח שנה אקדמי

מעבר ללוח שנה אקדמי - האוניברסיטה העברית (לתלמידים הלומדים קורסים בפקולטה)

 
 
 
 

 

לוח בחינות תשפ"ג

לוח בחינות סמסטר א' תשפ"ג  

מחזור ט'

 

בוחן אמצע 80306 מבוא ללימודי מתמטיקה ד"ר אלכס גורביץ 29.12.2022 15:00- 18:00 | מתמטיקה 110| משגיחה: ניצן מ 15:30 

מועד א' 80306 מבוא ללימודי מתמטיקה ד"ר אלכס גורביץ 23.02.2023 15:00- 18:00 | שפרינצק 215 

מועד ב' 80306 מבוא ללימודי מתמטיקה ד"ר אלכס גורביץ 27.03.2023 15:00- 18:00 | רוס 63 | משגיחה: ניצן 

 

מחזור ו'

מועד א' אלמנטרית ד"ר אלכס גורביץ 29.12.2022 15:00- 18:00  מתמטיקה 110 | משגיחה: ניצן מ 15:30 

מועד ב' אלמנטרית ד"ר אלכס גורביץ 23.01.2023 15:00—18:00 

| מתמטיקה 209 
 

מחזור ח'   

בוחן מכניקה ד"ר מיכל סחף 29.12.2022 | שפרינצק 26  

 

לוח בחינות סמסטר ב' תשפ"ג  

 

מחזור ט'  

מועד א' 80305 מבוא ללימודי מתמטיקה ד"ר יוסי שמאי 31.07.2023 15:00- 18:00 

מועד ב' 80035 מבוא ללימודי מתמטיקה ד"ר יוסי שמאי. 14.09.2023 15:00- 18:00

 

מועד א' ממפיס ד"ר חורחה מזרחי 28.07.2023 09:00- 12:00

מועד ב' ממפיס ד"ר חורחה מזרחי 04.09.2023 09:00- 12:00

  

מחזור ח'   

מועד א' מכניקה ד"ר מיכל סחף 16.07.2023

מועד ב' מכניקה ד"ר מיכל סחף 04.09.2023

 

מועד א' אינפי ד"ר יוסי שמאי 31.07.2023 15:00- 18:00  

מועד ב' אינפי ד"ר יוסי שמאי 14.09.2023 15:00- 18:00

  

מחזור ז'   

מועד א' חשמל ד"ר חורחה מזרחי 28.07.2023 09:00- 12:00

מועד ב' חשמל ד"ר חורחה מזרחי 04.09.2023 09:00- 12:00

 

מועד א' לינארית ד"ר יוסי שמאי 09.07.2023 09:00- 12:00

מועד ב' לינארית ד"ר יוסי שמאי 14.09.2023 15:00- 18:00