שיווי- משקל

בניסוי יכירו התלמידים את תגובת שיווי- המשקל בין יוני הברזל ליוני תיוציאנט תוך שימוש בספקטרופוטומטר.

חקר רמה 1- פרוטוקול המעבדה

חקר רמה 2- פרוטוקול המעבדה