חקר ט'

תוכנית החקר לכיתות ט'

 
מסגרת פעילויות החקר לכיתות ט', יחוו ויתנסו התלמידים בתהליך עבודת החקר: הבנת שאלת החקר, גורמים משפיעים, משתנה תלוי ובלתי תלוי, ניתוח התוצאות דרך גרפים וטבלאות והסקת המסקנות. עבודת החקר נעשית בחלוקה לקבוצות של 2-4 תלמידים ונעשית בליווי אינטנסיבי של המדריכים לצורך הטמעת שלבי העבודה הנדרשים בחקר.
 
מסלולי החקר:
 

 במסלולים אלה כל כיתה תוכל להגיע לשני מפגשים במעבדות בלמונטה.

 

מסלול הכרות/הכרות עם החקר:

כיתה שמגיעה לפעילות הכרות עם החקר תוכל להגיע לשני מפגשים בשני תחומים שונים כך שכל תלמיד ישתתף בפעילות  הכרות עם החקר בשניים מתוך שלושה התחומים: פיזיקה, כימיה ביולוגיה.

מסלול ההכרות עם החקר יכלול ניסוי מאשר שבאמצעותו יעברו התלמידים על שלבי החקר ויכירו שיטת עבודה. הנושאים לפעילות הכרות עם החקר יתבססו על נושאים מוכרים כמו מצבי צבירה בכימיה; הכרות עם הביולוגיה או הכרות עם הפיזיקה, כמו גם נושאים חדשים הלקוחים מתכנית הלימודים כגון תורשה; תזונה; זיהום סביבה; בריאות הפה; קיבול חום ועוד.

נושא המעבדה יקבע לאחר התייעצות בין המורה לרכז התחום במרכז בלמונטה. פרוטוקולים וחומרי הרקע ישלחו בהתאם.

 

מסלול חקר מתקדם:

כיתה שמגיעה למסלול החקר תוכל להגיע לשני מפגשי חקר בתחום אחד.

מסלול החקר המתקדם מתבסס על תהליך שעוברים המורה ותלמידיו בליווי ושיתוף צוות בלמונטה. מסגרת החקר תכלול שני מפגשים: במפגש הראשון יבצעו התלמידים ניסוי מאשר, יעברו על שלבי החקר ויכירו שיטת עבודה. במפגש השני יבצעו התלמידים ניסויים ע"פ תכנונם.  

ליווי ותמיכה במורים במסלול חקר מתקדם:

 • המורה ישלח את נושא החקר הנבחר מתוך רשימת נושאים שיוצעו;
 • צוות בלמונטה ישלח חומר רקע ואת מערכי הניסוי לניסוי המקדים;
 • התלמידים ייבצעו את הניסוי המקדים במעבדות בלמונטה;
 • ניתוח התוצאות יערך בכיתה;
 • המורה יתכנן עם תלמידיו את ניסוי ההמשך וישלח את מערכי/מהלכי הניסוי הסופיים לאישור מעבדות בלמונטה;
 • התלמידים יגיעו למפגש שני במעבדות בלמונטה לביצוע הניסויים שתכננו.

 

מסלול החקר הפתוח:

במסגרת תוכנית "היתרון העירוני"  מספר מוגבל של קבוצות תלמידים מצטיינים יוכלו להגיע לבצע חקר ע"פ רעיונות שהועלו ע"י התלמידים.

לקבלת פרטים אודות מסלול החקר הפתוח יש לתהקשר לצוות בלמונטה.

 
 
 
   

   

   
  הרשמה לפעילויות לתיאום מועדים לפעילות החקר ניתן לפנות למזכירות בלמונטה בטלפון 02-6584161 או במייל belmonte@savion.huji.ac.il