רשימת כל הפרוטוקולים

שם המעבדה

 

פרוטוקולים

 

חומר רקע

פיזיולוגיה של מערכות באדם

   

פרוטוקול ודפי תוצאות

   

 

רקע תיאורטי

רקע למורה 

 

 

 

 

מבנה ותפקוד באנזים ליזוזים

 

 

פרוטוקול המעבדה

 

 

רקע תיאורטי

   

שאלות לפעילות מחשב

 

תיאור פעילות מתוקשבת 

 

 

 

 

הנדסה גנטית

 

 

פרוטוקול המעבדה

 

 

  

 

 

 

 

DNA ומה עושים איתו

 

 

  פרוטוקול המעבדה

 

 

סיכום המעבדה

 

 

 


 

 

 

 

 

ויסות גנים, אופרון הלקטוז

 
 

 

פרוטוקול זיהוי גנוטיפ

 

 

רקע לזיהוי גנוטיפ

   
פרוטוקול קינטיקה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  רקע לקינטיקה

 

 

         

 

     

 

אבחון טרום השרשה בעזרת PCR

 

 

פרוטוקול המעבדה

 

 

רקע לתלמיד

 

 
שאלות לפעילות מחשב  

 

 
 

 

רקע למורה

 

         

 

 

 

 

 

ביוסנסורים
 

 

 

פרוטוקול המעבדה

 

 

רקע תיאורטי

    תרשים זרימה של מהלך המעבדה  

 

 

  ביוסנסורים לניסוי מקדים ביוחקר/ביוטק

מיקרוביולוגיה /אקולוגיה

 

פרוטוקול מלא

רקע תיאורטי

 

  השפעת התנאים

   
  פרוטוקול לנושא אקולוגיה

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 


 

 

 

 

 

פוטוסינתזה, ריאקצית היל

 

פרוטוקול המעבדה

 

רקע תאורטי


 

 

 

 

 

 

על פטריות, בננות ודינוזאורים הכרות עם הביולוגיה 

חדש 2020

 

 

פרוטוקול המעבדה