הנחיות כלליות

בחירת המעבדה: במעבדות בלמונטה ישנן מעבדות במגוון נושאים הקשורים לתוכנית הלימודים.
לכל אחד מתחומי הביולוגיה, הכימיה והפיזיקה ישנם פעילויות מעבדה שונות ומגוונות.

לחיצה על כל אחד מנושאי המעבדות מקשרת לפעילות המעבדה הכוללת: הסבר קצר על אופי הפעילות, קישור לפרוטוקול המעבדה וקישור לחומרי רקע שונים.

על המורה להוריד את הפרוטקול המתאים מהאתר ולצלמו לתלמידיו. רצוי להפנות את התלמידים לחומרי הרקע המומלצים לפני כל מעבדה.

מהי מסגרת הפעילות

 

כיצד להכין התלמידים למעבדה? 

 

 משך הפעילויות: משך כל פעילות - מעבדה הוא כ- 4 שעות.


נשמח לשמוע מכם, המורים, הערות והארות לגבי המעבדות המוצעות במרכז. כמו כן יתקבלו בברכה נושאים רצויים לפיתוח מעבדות חדשות.

 

 

 

צרו קשר

biolco@savion.huji.ac.il

 

 

הכנה לקראת המעבדה


רקע תיאורטי:
כיוון שהעבודה במעבדות מורכבת, על התלמידים להגיע למעבדות כשהם שולטים ברקע הביולוגי הנחוץ להבנת המעבדה. לשם כך ניתן להיעזר במקורות המצוינים לכל מעבדה או ברקע התיאורטי.הנחיות העבודה (פרוקטוקול): כל הנחיות העבודה (פרוטוקולים) מצויות באתר. עבור פרוטוקולים אשר אין אליהם גישה דרך האתר, יש לפנות ישירות לרכזת התחום.
לפני הגיעכם למעבדה, על המורה לצלם את פרוטוקול המעבדה לתלמידים. בתחילת כל מעבדה מדריכי המעבדה יעברו עם התלמידים על הפרטים הטכניים המפורטים בפרוטוקול. יחד עם זאת, רצוי לעבור על עיקרי הפרוטוקול עם התלמידים בכיתה, על מנת שיקל עליהם להתמצא בשלבים השונים של עבודת המעבדה.

 

 

צרו קשר

biolco@savion.huji.ac.il

 

מסגרת הפעילות

המסגרות השונות לפעילויות במעבדות בלמונטה:

מעבדות:

מעבדות רגילות:
במעבדות בלמונטה קיים הצע של מספר רב של מעבדות בנושאים שונים הקשורים לנושאי הלימוד בביולוגיה בחטיבה העליונה. פעילויות מעבדה אלה מפורטות באתר.

מעבדות גמישות: 
ניתן לבצע כל אחת מן המעבדות ברמת המורכבות המתאימה לכיתה הספציפית.ניתן לבצע שינויים בפרוטקול המעבדה בהתאם לחומר הנלמד ולרמת התלמידים בכיתה. כל השינויים יעשו עם בתאום מלא עם מורה הכיתה.

מעבדות חקר:
א. המעבדות המוצעות יכולות לשמש גם כבסיס למעבדות חקר (או ביוחקר). בחלק מן הנושאים התלמידים יכולים להחליט, בתיאום איתנו, אילו שאלות מחקר ברצונם לבדוק, ובהתאם אילו משתנים בלתי תלויים יבדקו במעבדה. לאחר שילמדו את הרקע לנושא, ובהנחיית המורה, כל קבוצת תלמידים תנסח שאלת מחקר ותתכנן ניסוי בו תבחן את שאלת המחקר. לאחר בדיקת תוכניות הניסוי של תלמידיו, המורה יעביר אלינו את רשימת הגורמים שהתלמידים מעוניינים לבדוק, ואנו נכין את המעבדה, בהתאם להזמנת המורה. 
ב. ניתן לבצע במעבדות בלמונטה ביוחקר כיתתי בנושאים רבים ומגוונים נוספים לנושאים המוצעים באתר. למשל: טרופיזם בצמחים; השפעת הורמונים בצמחים; מיקרוביולוגיה, גנטיקה ועוד. בחירת הנושא תעשה ע"י המורה בתיאום עם מעבדות בלמונטה.במסגרת הנושא, תחקור כל קבוצת תלמידים שאלה אחת הקשורה לנושא. מהלך העבודה ישלב הכנה מוקדמת של התלמידים ע"י המורה בכיתה, לימוד טכניקות וביצוע הניסויים במעבדות בלמונטה וסיכום העבודה בכיתה.
 
משך הפעילויות הרגילות:
 משך כל פעילות של מעבדה רגילה או מעבדה גמישה הוא כ- 4 שעות. משך הפעילות של מעבדות חקר הוא בהתאם לכיתה ולנושא, ועד 6 שעות.
 
"חבילת יום מדעים":
בתיאום מראש, ניתן להגיע לפעילויות של יום שלם בו ישולבו פעילויות מעבדה אחדות או פעילות מעבדה עם פעילויות נוספות כמו הרצאות של מרצים מהאוניברסיטה; ביקור במרכזי מחקר באוניברסיטה וכו'. התוכן ומשך יום המדעים יקבע בתיאום מיוחד.