מורים חוקרים

מורים חוקרים

תוכנית מורה חוקר "עולה כיתה"

מורה חוקר

במהלך חודש אפריל התקיימה פגישה חגיגית והרמת כוסית בלשכת ראש העיר ירושלים לכבוד כניסתה של הרל"י (הרשות לפיתוח ירושלים) כשותפה בתכנית מורים-חוקרים, יחד עם מנהל חינוך ירושלים והאוניברסיטה העברית לצד הרחבה של התכנית.  

תכנית מורים-חוקרים נולדה כמיזם חשוב וחדשני של שותפות בין עירית ירושלים (מנח"י), האוניברסיטה העברית וקרן טראמפ. מטרותיה של התוכנית הינן קידום הוראת המדעים בירושלים תוך חיבור של התלמידים ובתי הספר לאוניברסיטה העברית וחיזוק המחקר באוניברסיטה.

השנה, שנתה הרביעית של התכנית, מלמדים בתיכונים בעיר 11 מורים חוקרים במגמות כימיה, פיזיקה וביולוגיה בהן מעל ל- 650 תלמידי תיכון ירושלמים. אותם מורים גם מנהלים מחקרים פעילים במעבדות האוניברסיטה בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע ובפקולטה לרפואה.

החיבור עם מיזם עיר-אקדמיה בהובלת הרל"י פותח לתכנית אופקים חדשים ומבסס נדבך נוסף לחיזוק הקשר בין תלמידי התיכונים בעיר לאוניברסיטה העברית. ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, מר ניר ברקת, שיבח את התכנית ואת תרומתה לשדרוג הוראת המדעים בעיר, והדגיש שהתכנית משתמשת בהון האנושי הטוב ביותר בירושלים, וחושפת את התלמידים לחזית המדע ולחוקרים צעירים כמודל לחיקוי. הוא ציין שעיריית ירושלים רואה לעצמה חובה וזכות לקדם ולהרחיב תכניות למצוינות במדעים המדויקים ובתחומים נוספים, שיעלו את רמת הלימוד ויהוו קפיצת מדרגה לדור הצעיר של העִלית המדעית בישראל. "זה תפקידנו לפתוח בפני התלמידים מגוון אפשרויות של השכלה והכשרה מקצועית בעתיד."

נשיא האוניברסיטה, פרופ' אשר כהן אמר שהוא מאמין גדול בחיבור בין האוניברסיטה למערכת החינוך. "זו דרכה של האוניברסיטה להיות חלק מהקהילה והחברה הירושלמית ולהשפיע על החינוך המדעי". פרופ' כהן שיבח במיוחד את היוזמה של מורים-חוקרים שבה כל השותפים נהנים מהפעילות, מצב של . win-win התכנית חשובה לאוניברסיטה לא רק מההיבט של תרומתה למערכת החינוך אלא גם בשל תרומתה לקידום המחקר האיכותי באוניברסיטה.

תודה לכל מי שעסק במלאכת מיסוד והרחבת התכנית: פרופ' ערן שרון ופרופ' נטלי בלבן, ד"ר ענת בר-גיל, מנון הרן (מנהלת אגף מדע ,טכנולוגיה ואיכות סביבה במנח"י) ויואב זימרן (סגן ראש מנח"י), משה קפטובסקי (מנהל עיר אקדמיה), איציק עוזר ואייל חיימובסקי (סגן ומנכ"ל הרל"י).