בין מזרח למערב - תכנית המצטיינים במדעים במזרח ירושלים