אופטיקה פיזיקאלית

 

ניסויים באופטיקה פיזיקאלית

 

  • חוק מאלוס -ניסוי זה ממחיש את תופעת הקיטוב. הקשר בין עוצמת האור לשדה החשמלי ממנו הוא מורכב ניתן להבנה בהסתמך על תוצאות הניסוי.

 

  • אופטיקה גיאומטרית בגלי מיקרו - בניסוי זה אנו בודקים תופעות המוכרות מתחום האופטיקה הגיאומטרית בקרינת מיקרוגל ובודקים התקיימותן של תופעות של התאבכות בו בזמן

 

 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il