גלים

ניסויים בנושא גלים:

 

  • גלים עומדים במיתר - נמדוד את תדר הגל הנוצר במיתר פלדה כתוצאה מפריטה ומאילוץ אלקטרומגנטי מחזורי. נמדוד את התדרים הנוצרים במיתר בעזרת אוסילוסקופ ממוחשב המציג פירוק פוריה של הגל, ונבין את משמעות המדידה. נבדוק את השפעת המתיחות ועובי המיתר על מהירות התקדמות הגל והתדרים הנוצרים.

     
  • גלים עומדים בצינור - בניסוי זה נחקור את היווצרותם של גלים עומדים של לחץ אויר בצינור. נחקור קשר בין פרמטרים פיסיקליים לפרמטרים מוסיקליים. נמדוד את אורך הגל, התדר ומהירות התפשטות הגלים. נבדוק את השפעת תנאי שפה שונים על צורת הגל העומד, נבדוק השפעתו של הליום בצינור,

 

 

 

 

הדגמות בנושא גלים:

 

ניסוי יאנג                   תקשורת אופטית             חליל אש            ציוד להדגמה בגלים

                

 

גל נוסע בקפיץ              ניסוי מלדה              התאבכות באמבט גלים        לוחות קלדני

                         

 

תנודות בקולן                       פעימות משני קולנים           תהודה

 

                  

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178