ימי ושעות התכנית

ימי ושעות התכנית

  • ימי רביעי, 15:00-19:00
  • 14 מפגשים בשנה + מפגש דו-יומי
  • מחזור א: שנה"ל תשפ"ג, סמסטר א. מפגש אחרון 1.2.2023
  • מחזור ב: שנה"ל תשפ"ג, סמסטר ב, שנה"ל תשפ"ד, סמסטר א. מפגש ראשון 22.2.2023

 

לוח ימי לימודים סמסטר א תשפ"ג – "מצוינות למדע" האוניברסיטה העברית לנוער

מפגש מספר

ימים

תאריך לועזי

תאריך עברי

1

רביעי

26.10.22

א חשוון

2

רביעי

2.11.22

ח חשוון

3

רביעי

9.11.22

טו חשוון

4

רביעי

16.11.22

כב חשוון

5

רביעי

23.11.22

כט חשוון

6

רביעי

30.11.22 ו כסלו

7

רביעי

7.12.22

יג כסלו

8

רביעי

14.12.22

כ כסלו

מפגש ארצי ראשון 25.12.22 א טבת (חנוכה)

9

רביעי

28.12.22

ד טבת

10

רביעי

4.1.23

יא טבת

11

רביעי

11.1.23

יח טבת

12

רביעי

18.1.23

כה טבת

13

רביעי

25.1.23

ג שבט

14

רביעי

1.2.23 י שבט
 
 

לוח חופשות סמסטר א תשפ"ג – "מצוינות למדע" האוניברסיטה העברית לנוער

מועד

ימים

תאריך לועזי

תאריך עברי

חנוכה

רביעי

21.12.22

כז כסלו