היסטולוגיה - אנטומיית הרקמה

היסטולוגיה – אנטומיית הרקמה

 

העולם המופלא של התאמת מבנה לתפקוד

גוף האדם הינו מבנה מתואם ומתוכנן עד לפרטים הקטנים ביותר. התאמה מדוקדקת בין מבנה האיבר לתפקודו מאפשרת את ייעול המערכת וקבלת תפקוד מיטבי. במהלך הפעילות התלמידים ילמדו על מבנה הכליה, הטחול, השריר, המעי, הריאה והמח. ינתחו את ההתאמה בין המבנה של כל אחד מן האיברים הללו לבין תפקודו. ידונו במבנה המקרוסקופי לעומת המבנה המיקרוסקופי אשר יוכלו לראותת רק בעזרת  המיקרוסקופ. נדבר על כיצד ניתן לחקור רקמה לצורך אנאליזה מבנית תוך שמירה על כל רכיביה הטבעיים וראיית כלל מאפייניה. 

העבודה הרטובה:

התלמידים יבצעו צביעת Hematoxylin  & Eosin של רקמות קפואות, תוך הבנת אופן פעילותה של הצביעה אשר מאפשרת לראות את מבנה הרקמה.

לאחר מכן התלמידים יבצעו צביעה לברזל/שיירי סוכר/שומנים לרקמות הרלוונטיות על מנת לצפות במבנים הקיימים ברקמות מסויימות בלבד ונובעים מתפקודן הייחודי.