לוח בחינות תשפ"א סמסטר ב'

לוח בחינות סמסטר ב' תשפ"א

 

שם התכנית מחזור 

הקורס 

מועד הבחינה 15:00- 19:00 

מספר התלמידים 

אולם הבחינה  

אודיסיאה 

מחזור ז' 

מבוא ללימודי מתמטיקה חלק ב' 80305 מועד א' 

יום חמישי 22.07  

 

22 

אולם קפלן 

 

אודיסיאה מחזור ז' 

מבוא ללימודי מתמטיקה חלק ב' 80305 מועד ב' 

יום שני  02.09  

 

22 

אולם קנדה עליון 

 

אודיסיאה 

מחזור ז' 

ממפי"ס מועד א' 

 יום שני 19.07 

22 

אולם קנדה עליון 

אודיסיאה 

מחזור ז' 

ממפי"ס 

 מועד ב' 

יום שני 30.08  

 

22 

אולם קנדה עליון 

 

אודיסיאה 

מחזור ו' 

מכניקה מועד א' 

יום חמישי 29.07 

18 

אולם קנדה עליון 

 

אודיסיאה 

מחזור ו' 

מכניקה מועד ב' 

יום שני 30.08  

18 

אולם קנדה עליון 

אודיסיאה 

מחזור ו' 

אינפי מועד א' 

יום חמישי 22.07 

18 

אולם קפלן 

אודיסיאה 

מחזור ו' 

אינפי מועד ב' 

יום חמישי 02.09 

18 

אולם קנדה עליון 

 

אודיסיאה 

מחזור ה' 

חשמל מועד א' 

יום חמישי 15.07

 11:00- 15:00 

17 

אולם קנדה עליון 

 

אודיסיאה 

מחזור ה' 

חשמל מועד ב' 

יום שני 30.08 

17 

אולם קנדה עליון 

 

אודיסיאה 

מחזור ה' 

בוחן נושאים נבחרים במתמטיקה 

יעודכן ע"י המרצה 

17 

 

 

 

 

 

לוח מבחנים תשפ"א סמסטר א' 

 

שם התכנית מחזור  

הקורס  

מועד הבחינה 15:00- 19:00  

מספר התלמידים  

אולם  

אודיסיאה  

מחזור ז'  

מבוא ללימודי מתמטיקה מועד א  

11.02  

28  

אולם קנדה  

אודיסיאה   

מבוא ללימודי מתמטיקה מועד ב'  

יעודכן בהמשך 

28  

 

אודיסיאה  

מחזור ו'  

מכניקה בוחן אמצע  

04.02  

21  

מרחוק 

אודיסיאה  

מחזור ו'  

אינפי ונושאים נבחרים במתמטיקה בוחן אמצע  

18.02  

21  

מרחוק 

אודיסיאה  

מחזור ה'  

חשמל בוחן אמצע  

08.03 

17  

אולם ברטר תחתון 

אודיסיאה  

מחזור ה'  

לינארית מועד א'  

01.03  

17  

פלדמן ב' 

אודיסיאה  

מחזור ה'  

לינארית מועד ב'  

יעודכן בהמשך 

17