פיזיקה

חליל אש בפיזיקה 

 
 
אצלנו במחלקת הפיזיקה במעבדות בלמונטה אנו מציעים מגוון פעילויות המאפשרות למורים להמחיש חלקים מתכנית הלימודים שקשה להמחיש במעבדות בית הספר, בעזרת מערכות ניסוי מתקדמות שקיימות אצלנו. התלמידים מקבלים תמיכה בלימודי הפיזיקה הנסיונית באמצעות ניסויים והדגמות, במקביל ללימודי התיאוריה בכיתה. ניסויים אלו משפרים את האינטואיציה הפיזיקלית ואת ארגז הכלים של התלמידים בדרך חווייתית, הפותחת בפניהם את היופי של עולם הפיזיקה. העבודה מתבצעת בקבוצות קטנות, בהנחייתם של סטודנטים מהאוניברסיטה העברית, וכך מתאפשרת בקלות הפנמה עמוקה של עקרונות פיזיקליים רבים.
מעבר לכך, אנו מסייעים בהכנת תלמידים לבגרות במעבדה בפיזיקה, מעבירים הדרכות לתלמידי חטיבת הביניים לשם חשיפתם לתחומי הפיזיקה הנלמדים בתיכון, ומעשירים תלמידי תיכון בחומר מתקדם שאינו נכלל בתכנית הלימודים.
 
 
 
 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 
 

מעבדות פיזיקה לחט"במעבדות פיזיקה לתיכון

 

פיזיקה לתיכון

 

במעבדות בפיזיקה לתלמידי התיכון, התלמידים מבצעים ניסויים מתקדמים בנושאים שונים, וכך מקבלים ערך מוסף על הנלמד בכיתה. כמו כן, המורים יכולים לבקש עבור תלמידיהם פעילויות של הדגמות מוחשיות בנושאי המעבדה, על מנת להפנים את העקרונות שהופיעו בניסוי. המדריכים שמים דגש רב על הבנה עמוקה של הניסויים, וכן של התיאוריות העומדות מאחוריהם. המפגש והשיח עם המדריכים במעבדה יוצר אצל התלמידים סקרנות ומוטיבציה להמשיך ללימודים גבוהים באוניברסיטה בתחום הפיזיקה.

 

הפעילויות המוצעות לתלמידי התיכון:

 1. ביצוע ניסויים במעבדה לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך, וכן ניסויי העשרה.
 2. הדגמות העשרה כדי לעורר את עניינם של התלמידים בתחום הפיזיקה ולהקנות להם הבנה עמוקה של התחום ואינטואיציה פיזיקלית.
 3. אפשרות לבצע ניסויים במסגרת יחידת הבגרות במעבדה.

 

רשימת הניסויים וההדגמות לכיתות י'-י"ב:

מכניקה

 

חשמל ומגנטיות

 

אופטיקה גיאומטרית

 • חוק סנל
 • עצם ודמות בעדשה דקה
 • החזרה ממראות שונות

 

גלים

 • גלים עומדים בצינור
 • גלים עומדים במיתר

 

פיזיקה מודרנית

 • האפקט הפוטואלקטרי
 • ספקטרוסקופיה של מימן
 • דיפרקציה של אלקטרונים

 

אופטיקה פיזיקאלית

 • ניסוי הסדקים של יאנג
 • חוק מאלוס
 • עוצמה כפונקציה של מרחק
 • אופטיקה גיאומטרית בגלי מיקרו

 

הדגמות

 • הדגמה במכניקה
 • הדגמה בחשמל ומגנטיות
 • הדגמה באופטיקה
 • הדגמה בגלים
 • הדגמה בלחץ

 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

אופטיקה פיזיקאלית

 

ניסויים באופטיקה פיזיקאלית

 

 • חוק מאלוס -ניסוי זה ממחיש את תופעת הקיטוב. הקשר בין עוצמת האור לשדה החשמלי ממנו הוא מורכב ניתן להבנה בהסתמך על תוצאות הניסוי.

 

 • אופטיקה גיאומטרית בגלי מיקרו - בניסוי זה אנו בודקים תופעות המוכרות מתחום האופטיקה הגיאומטרית בקרינת מיקרוגל ובודקים התקיימותן של תופעות של התאבכות בו בזמן

 

 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

הדגמות

 

רשימת ההדגמות:

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

הדגמה בנושא לחץ

 

בתחילת ההדגמה התלמידים מגדירים את מושג הלחץ, חושבים על גורמים העשויים להשפיע עליו ודנים בהם.

בהדגמה עצמה מנתחים תופעות יומיומיות הקשורות ללחץ, וכן רואים תופעות לא טריוויאליות נוספות בעזרת כלים הקיימים במעבדה כגון פעמון ואקום, פלטות מגדבורג, חליל אש, הליום וחנקן נוזלי. במהלך ההדגמות מבינים לעומק את הגורמים המשפיעים על הלחץ, ומסבירים את התופעות הנראות בעזרת הכלים שהתלמידים רכשו.

לעדכן בהמשך

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

חשמל ומגנטיות

 

לחשמל יש מקום חשוב מאוד בחיי היומיום שלנו, וקשה לדמיין חיים בלעדיו, שכן הוא משמש לאינספור טכנולוגיות שמקיפות אותנו כל הזמן.

באצעות ניסויים והדגמות, אנחנו משתדלים להראות את האספקטים התיאורטיים וגם המעשיים של תחום ידע זה.

ניסויים בחשמל ומגנטיות:

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

 

גלוונומטר טנגנטי

 

בניסוי זה התלמידים מודדים את הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ בעזרת גלוונומטר טנגנטי. הניסוי מראה שימוש בחוק ביו-סבר במקרה הפרטי של שדה מגנטי במרכז של סליל ומאמת אותו.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

התנגדות של תיל מוליך

 

ניסוי זה מהווה בסיס להבנה של התנגדות חשמלית. ניתן באנלוגיה אליו להבין טוב יותר חיבורים במקביל ובטור במעגלים חשמליים, והוא הופך את מושג ההתנגדות לאינטואיטיבי ומוחשי.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

חוק אוהם - אופיין של נגד ונורה

 

בניסוי התלמידים מחברים נגד למעגל חשמלי, ובודקים, על ידי שינוי המתח עליו, אם הוא מקיים את חוק אוהם. לאחר מכן הם מחברים נורה במקומו של הנגד, ובודקים אם גם היא מקיימת את חוק אוהם. כך הם משווים בין נגדים אוהמים לנגדים לא אוהמים.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

טעינה ופריקה של קבל

 

בניסוי התלמידים מתוודעים לרכיב החשמלי הנקרא קבל ומבינים את השפעתו על הזמן האופייני לשינויי מתח במעגל שבו יש זרם חילופין.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

 

כא"מ והתנגדות פנימית

 

בניסוי זה התלמידים לומדים על חוסר האידאליות של סוללה, ומודדים ומסיקים את ההתנגדות הפנימית שלה ואת הכא"מ שלה - שהוא המתח האידאלי שלה.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

 

 

מאזני זרם

 

בניסוי זה התלמידים מודדים את הכוח הפועל על תיל נושא זרם בשדה מגנטי, רואים כיצד נגזר כוח זה מחוק לורנץ, ובודקים את תלות הכוח בפרמטרים - עוצמת הזרם, עוצמת השדה המגנטי, אורך התיל והזווית בין הזרם לשדה המגנטי.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

מדידת הספק מקסימלי

 

בניסוי זה התלמידים חוקרים מתי מתקבל ההספק המקסימלי של נגד עומס, ומבינים את מושג ההספק ואת חשיבותו בחיי היומיום לעומק.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

ניסוי תומסון - e/m

 

בניסוי זה משחזרים את התגלית של אחת מהתכונות היסודיות של האלקטרון - היחס בין המטען למסה שלו. הניסוי המקורי נעשה על ידי הפיזיקאי הבריטי תומסון, ובניסוי רואים את אופן פעולת כוח לורנץ על אלקטרון הנע בשדה מגנטי.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

מכניקה

 

המעבדות במכניקה משמשות כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימוד לכתות י' וי"א. ניתן לבצען גם בכתה י"ב במסגרת בחינת הבגרות במעבדה אשר מתקיימת גם היא בבלמונטה. הניסויים מתבצעים בקבוצות של 3-4 תלמידים לכל היותר. אנו מעבירים גם הדגמות מעניינות במכניקה להפנמה עמוקה של התופעות הנצפות בניסויים, בהתאם לבקשת המורה.

רשימת הניסויים במכניקה:

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

הדגמה במכניקה

 

בהדגמה התלמידים רואים יישומים שונים של עקרונות חשובים בקינמטיקה ובדינמיקה. המדריכים מראים תופעה שיש לחשוב עליה ולנתח אותה, ופותחים דיון עם התלמידים כדי להבין מדוע היא מתרחשת ומה חוקי הפיזיקה המכתיבים אותה.

עקרונות אלה כוללים בין היתר פירוק של וקטורים (מהירות, תאוצה...) לצירים שונים, ואת כל חוקי ניוטון. על כן, ההדגמה מתאימה לתלמידים שלמדו את כל חוקי ניוטון, אך ניתן להתאים אותה גם לתלמידים שעוד לא למדו את החוק השני. בנוסף, אפשר להוסיף דוגמאות בתנועה מעגלית בהתאם לבקשת המורה.

דוגמאות מתוך ההדגמה: עגלה נוסעת על מסילה אופקית וברגע מסוים פולטת כדור כלפי מעלה בצורה אנכית (השאלה - איפה ינחת הכדור ביחס לעגלה?), תותח מכוון בזווית מהאופק לעבר מטרה, וברגע שנורה ממנו כדור המטרה מתחילה ליפול בנפילה חופשית (השאלה - האם הכדור יפגע במטרה, או מעליה/מתחתיה?) ועוד.

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

החוק השני של ניוטון

 

בניסוי התלמידים מאמתים את החוק השני של ניוטון ורואים את השפעת המשתנים השונים על תאוצת הגוף. בנוסף, אפשר לבדוק בניסוי את חוק שימור האנרגיה.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

הצגה גרפית של תנועה

 

במעבדה זו, חוקרים התלמידים סוגים שונים של תנועה בקו ישר (במימד אחד), והיא ממחישה את הקשר בין מאפייני התנועה לגרפים המתארים אותם.

הניסוי מתאים לתלמידים שלומדים קינמטיקה או שסיימו את הנושא ורק התחילו את חוקי ניוטון.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

התנגשות דו-מימדית

 

בניסוי זה בודקים את חוקי שימור התנע והאנרגיה בהתנגשות בשני מימדים.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

מתקף ותנע בהתנגשות

 

בניסוי מדמים מצב של תאונת דרכים עם כרית אוויר ובלעדיה, ורואים איך משתנים הכוח והזמן של ההתנגשות כתוצאה מהריכוך שעושה כרית האוויר.

הניסוי משמש להבנת הקשר שבין השינוי בתנע (לפי מהירות הגוף לפני ההתנגשות ואחריה) לבין המתקף (כאינטגרל על הכוח לפי הזמן).

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

נפילה חופשית

 

בניסוי זה חוקרים את תהליך הנפילה החופשית ובודקים את תלות זמן הנפילה במסת הגוף הנופל ובגובה הנפילה, וכן מודדים את תאוצת הכובד של כדור הארץ.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

שימור תנע ואנרגיה בהתנגשות במימד אחד

 

בניסוי בודקים את חוקי שימור התנע והאנרגיה בהתנגשות אלסטית ופלסטית במימד אחד.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

תנועה במישור משופע

 

הניסוי עוזר להפנים את הפירוק הווקטורי של כוח המשיכה. מתוצאות הניסוי ניתן לקבל את תאוצת הכובד של כדור הארץ. כמו כן, במהלך הניסוי מתבצע ניתוח של שימור האנרגיה בתנועה.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

תנועה הרמונית

 

בניסוי מודדים קבוע של קפיץ בשיטות שונות - בצורה סטטית, ובצורה דינמית על ידי הבנה מעמיקה של תנועה הרמונית ובדיקת חוק הוק עבור קפיץ נע. בנוסף, בודקים את חוק שימור האנרגיה בתנועה הרמונית.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

תנועה מעגלית

 

בניסוי חוקרים את הכוח הצנטריפיטלי בתנועה מעגלית, על ידי שינוי המסה, המהירות הזוויתית והרדיוס. כך מאמתים את החוק השני של ניוטון עבור תנועה מעגלית.

מערך הניסוי

מערך הניסוי עם מערכת חדשה

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

פיזיקה מודרנית

 

ניסויים בפיזיקה מודרנית

 

 • ניסוי תומסון למדידת יחס eל m - בניסוי זה נשתמש בחוק לורנץ, בחוק השני של ניוטון בתנועה מעגלית ובחוק שימור האנרגיה על- מנת לחשב את יחס המסה והמטען של האלקטרון.

 

 • ספקטרוסקופיה של מימן - נמדות את קבוע רידברג מתוך ספקטרום המימן תוך שימוש בנוסחת בלמר. נחשב את אנרגיית היינון ונבחן ספקטרא של חומרים נוספים.

 

 • אפקט פוטו אלקטרי - בניסוי קלאסי המתבסס על מערכת פאסקו נחשב את קבוע פלנק ואת פונקציית העבודה של המתכת

                                        רקע לתלמיד ולמורה

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

קרינה וחומר

אופטיקה גאומטרית

 

בתחום האופטיקה הגאומטרית, התלמידים לומדים על מגוון תופעות הקשורות לאופן התפשטותו של האור במרחב, לפגיעתו של אור בגופים (החזרה, בליעה והעברה), ולקשר בין אור וראיה. התלמידים מבינים עקרונות וחוקים אופטיים המעוגנים במתמטיקה ובגאומטריה, כגון חוק סנל, נפיצה, עקרון פרמה ועוד.

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

החזרה ממראות


בניסוי זה התלמידים מבינים את תופעת ההחזרה ממראות שונות - מישורית וכדורית, וחוקרים את הקשר בין אורך המוקד לרדיוס העקמומיות של המראות.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

 

 

חוק סנל

 

בניסוי זה התלמידים חוקרים את תופעת השבירה של האור ומבינים לעומק את חוק סנל, מודדים את מקדם השבירה של אקריליק בעדשה חצי גלילית, בודקים תופעות של נפיצה ושל החזרה פנימית מלאה, וכן מודדים זווית קריטית של מעבר מאקריליק לאוויר.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

 

 

מדידת מרחק המוקד של עדשה דקה

 

בניסוי זה התלמידים מודדים את מרחק המוקד של עדשה מרכזת ושל עדשה מפזרת, דנים בדמות ממשית ומדומה בהתאם למרחק המוקד, מה גודלה והאם היא הפוכה, ומודדים תופעה של אברציה כרומטית.

מערך הניסוי

 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

       

 

אופטיקה פיזיקלית

גלים

 

תופעות גליות מופיעות בטבע בכל מקום שרק ניתן לדמיין - ים, מוזיקה, אור, חשמל ועוד, והבנתן חשובה כבסיס להבנת כל הפיזיקה של ימינו. באמצעות ניסויים מרתקים והדגמות מפתיעות, אנו מצליחים להקנות לגלים מקום משמעותי בתפיסת הטבע בקרב התלמידים, וכך לתת להם אינטואינציה טובה בפיזיקה של הגלים. התלמידים מבינים לעומק מונחים בסיסיים בגלים כגון אמפליטודה, אורך גל ותדירות, ומסבירים באמצעותם את התופעות שמוצגות מולם בניסויים השונים, כמו סופרפוזיציה.

 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

 

גלים עומדים במיתר

גלים עומדים בצינור

 

בניסוי זה התלמידים חוקרים את היווצרותם של גלים עומדים של לחץ אוויר בצינור, ומודדים את אורך הגל, את התדר ואת מהירות התפשטות הגל בצינור. כמו כן, התלמידים בודקים את השפעתם של תנאי שפה שונים על צורת הגל העומד, ואת השפעת השינוי בתווך (הליום) על מהירות התפשטות הגל בצינור.

מערך הניסוי

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

 

 

פיזיקה מודרנית

פיסיקה לחטיבת ביניים

 

במעבדות בפיזיקה לתלמידי חטיבת הביניים, הפעילויות תוכננו במטרה לחשוף את התלמידים לעולם התופעות בו עוסקת הפיזיקה באמצעות ניסויים והדגמות המועברים ברמה המותאמת לתלמידים. החשיפה לנושאים הנלמדים בפיזיקה בתיכון תעזור לתלמידים לקבל בבוא העת החלטה מבוססת יותר לגבי האפשרות לבחור בפיזיקה כמקצוע מורחב לבגרות.

אנו מציעים לתלמידי חטיבת הביניים את הפעילויות הבאות, לפי בחירת המורה:

 

מעבדות היכרות בפיזיקה:

מעבדות ההיכרות בפיזיקה מיועדות לתלמידי כיתות ט'. התלמידים יראו הדגמות ויבצעו ניסויים בתחנות בנושאים חשמל, אופטיקה ולחץ, כאשר כל אחד מהתלמידים יעבור בכל אחת מהתחנות. הדגמות אלו פותחות בפני התלמידים את עולם הפיזיקה ומעוררות סקרנות ורצון ללמוד.

 

מעבדות חקר ט' בפיזיקה:

מעבדות החקר בפיזיקה מיועדות לתלמידי כיתות ט', בהן הם יתנסו בתהליך מחקרי. במסגרת התהליך, התלמידים מבצעים ניסוי מקדים המעורר שאלת חקר, מעלים השערה, ולאחר מכן מתכננים ניסוי לצורך בדיקת השערה זו. עבודת החקר נעשית בחלוקה לקבוצות של 2-4 תלמידים, ובליווי אינטנסיבי של המדריכים לצורך הטמעת שלבי העבודה. במהלך העבודה אנו מעודדים לחקור תופעות סביבנו, ונותנים את האפשרות לשאול שאלות נוספות ולבחון רעיונות חדשים בניסוי. 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

 

היכרות כיתה ט'

 

מעבדות ההיכרות בפיזיקה מיועדות לתלמידי כיתות ט'. התלמידים יראו הדגמות ויבצעו ניסויים בתחנות בנושאים חשמל, אופטיקה ולחץ, כאשר כל אחד מהתלמידים יעבור בכל אחת מהתחנות. הדגמות אלו פותחות בפני התלמידים את עולם הפיזיקה ומעוררות סקרנות ורצון ללמוד.

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

הדגמה בנושא לחץ

 

בתחילת ההדגמה התלמידים מגדירים את מושג הלחץ, חושבים על גורמים העשויים להשפיע עליו ודנים בהם.

בהדגמה עצמה מנתחים תופעות יומיומיות הקשורות ללחץ, וכן רואים תופעות לא טריוויאליות נוספות בעזרת כלים הקיימים במעבדה כגון פעמון ואקום, פלטות מגדבורג, חליל אש, הליום וחנקן נוזלי. במהלך ההדגמות מבינים לעומק את הגורמים המשפיעים על הלחץ, ומסבירים את התופעות הנראות בעזרת הכלים שהתלמידים רכשו.

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

 

היכרות - אופטיקה

 

בתחנה זו התלמידים לומדים אלו תופעות מתרחשות כאשר אור פוגע בגוף, מהם המאפיינים של האור ומהו אור בכלל, ובאיזו צורה האור מתקדם במרחב. הבנות אלה מובילות לשאלות על דרך פעולתן של עדשות, על ההבדל בין לייזר לבין אור לבן רגיל, ועל אופן פעולתה של העין. במהלך ההיכרות עונים על שאלות אלה ונוספות ומקנים לתלמידים הבנה של עקרונות באופטיקה על ידי הדגמות ויישומים שלהם.

 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

 

היכרות - חשמל

 

בתחנה זו התלמידים לומדים מונחים בסיסיים שהם מכירים הקשורים לחשמל, כגון מטען חשמלי וזרם חשמלי. הם מבינים את הקשר של מונחים אלה למבנה האטום המרכיב את החומר בו יכול לזרום החשמל, וכך הם מבינים מהם חומרים מוליכים ומבודדים, ואיך עובדים רכיבים חשמליים כמו סוללה ונורה. לאחר מכן, התלמידים מתנסים בבניית מעגלים חשמליים בסיסיים שונים, וכך מפנימים את העקרונות שנלמדו. לבסוף, עוברים התלמידים הדגמה מעשית ומסעירה בחשמל סטטי.

מערך ההיכרות

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

        

חקר כיתה ט'

 

מעבדות החקר בפיזיקה מיועדות לתלמידי כיתות ט', בהן הם יתנסו בתהליך מחקרי. במסגרת התהליך, התלמידים מבצעים ניסוי מקדים המעורר שאלת חקר, מעלים השערה, ולאחר מכן מתכננים ניסוי לצורך בדיקת השערה זו. עבודת החקר נעשית בחלוקה לקבוצות של 2-4 תלמידים, ובליווי אינטנסיבי של המדריכים לצורך הטמעת שלבי העבודה. במהלך העבודה אנו מעודדים לחקור תופעות סביבנו, ונותנים את האפשרות לשאול שאלות נוספות ולבחון רעיונות חדשים בניסוי. 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

 

חקר - אופטיקה

 

בניסוי המקדים מראים לתלמידים מה קורה לקרן האור כאשר היא עוברת דרך העדשה. מסבירים להם כיצד מתנהגות עדשות מסוגים שונים, ומפה עולה השאלה כיצד העין יכולה לראות בצורה ברורה גופים שנמצאים במרחקים שונים.

בניסוי החקר התלמידים חוקרים את הקשר בין מרחק המוקד לבין תכונות אחרות של העדשה, למשל העובי והחומר ממנו היא עשויה.

מערך הניסוי


. 

 

.

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

חקר - אנרגיה

 

תחילה, התלמידים לומדים באופן מעמיק מונחים בסיסיים שהם מכירים, כגון מהירות, משקל ואנרגיה.

בניסוי עצמו, משתמשים במסילת אוויר המאפשרת תנועה של גופים ללא חיכוך. דרך המערכת הממוחשבת ניתן לקבל גרפים של מיקום ומהירות הגוף כפונקציה של הזמן (כפי שניתן לראות על המסך שבתמונה).

מניתוח תוצאות המדידה, התלמידים יכולים לחשב את תאוצת הכובד של כדור הארץ.

מערך הניסוי

.

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il

         

 

חקר - חשמל

 

ראשית, התלמידים לומדים באופן מעמיק מונחים בסיסיים שהם מכירים הקשורים לחשמל, כגון מהם מטען חשמלי וזרם חשמלי.

בניסוי המקדים התלמידים בונים מעגלים חשמליים שונים עם מספר שונה של סוללות ונורות המחוברות בצורות שונות, ומודדים את המתח עליהן.

בניסוי החקר התלמידים חוקרים את הגורמים המשפיעים על המוליכות של חוט תיל.

מערך הניסוי

.

 

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il