פיזיקה מודרנית

ניסויים בפיזיקה מודרנית

 

דיפרקציה של אלקטרונים

  • ניסוי תומסון למדידת יחס eל m - בניסוי זה נשתמש בחוק לורנץ, בחוק השני של ניוטון בתנועה מעגלית ובחוק שימור האנרגיה על- מנת לחשב את יחס המסה והמטען של האלקטרון.

ניסוי תומסון למדידת יחס eל m

  • ספקטרוסקופיה של מימן - נמדות את קבוע רידברג מתוך ספקטרום המימן תוך שימוש בנוסחת בלמר. נחשב את אנרגיית היינון ונבחן ספקטרא של חומרים נוספים.

ספקטרוסקופיה של מימן

  • אפקט פוטו אלקטרי - בניסוי קלאסי המתבסס על מערכת פאסקו נחשב את קבוע פלנק ואת פונקציית העבודה של המתכת

                                        רקע לתלמיד ולמורה

אפקט פוטו אלקטרי

 

הדגמות בפיזיקה מודרנית

 

 

ניסוי תומסון - האלקטרון     דיפראקציה של אלקטרונים      קרינה גרעינית - האלקטרון

                               

ניסוי מיליקן - האלקטרון

 

 

 

 

ליצירת קשר: גב' סילבנה ווסלר

silvanav@savion.huji.ac.il

          טלפון: 02-6584178