פיזיקה מודרנית

 

ניסויים בפיזיקה מודרנית

 

  • ניסוי תומסון למדידת יחס eל m - בניסוי זה נשתמש בחוק לורנץ, בחוק השני של ניוטון בתנועה מעגלית ובחוק שימור האנרגיה על- מנת לחשב את יחס המסה והמטען של האלקטרון.

 

  • ספקטרוסקופיה של מימן - נמדות את קבוע רידברג מתוך ספקטרום המימן תוך שימוש בנוסחת בלמר. נחשב את אנרגיית היינון ונבחן ספקטרא של חומרים נוספים.

 

  • אפקט פוטו אלקטרי - בניסוי קלאסי המתבסס על מערכת פאסקו נחשב את קבוע פלנק ואת פונקציית העבודה של המתכת

                                        רקע לתלמיד ולמורה

 

ליצירת קשר:

סילבנה ווסלר

02-6584178

silvanav@savion.huji.ac.il