ביוטכנולוגיה (התכנית לא תפתח בתשפ"ב)

הכיתה העל אזורית ללימודי ביוטכנולוגיה  

"המחקר, הפיתוח והשימוש במערכות ביולוגיות, לתהליכי ייצור או אנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות, נקרא - ביוטכנולוגיה. מערכות אלו כוללות בעיקר מערכות תאים (חיידקים, שמרים, פטריות, אצות, ותאים ורקמות מצמחים ומבעלי חיים) או אנזימים וחומרים אחרים המופקים מהם. בביוטכנולוגיה נעשה שילוב של שטחי מדע משלימים מתחומי הביולוגיה, ההנדסה והכימיה."

(מתוך האתר ביוטק - סביבת למידה מתוקשבת בביוטכנולוגיה).    

 

תכנית הלימודים התלת שנתית (י'-יב') במגמה חושפת את התלמידים לענף מדעי חדשני ומרתק, הכולל ידע מדעי ממגוון תחומים, ומהווה חזית מדעית במחקר ובפיתוח. בנוסף לתכנים העיוניים, כוללת תכנית הלימודים התנסות בעבודת מעבדה, יציאה לסיורים בתעשיה הביוטכנולוגית ובמוסדות מחקר, וקריאה מדעית בנושאים מגוונים.    

בחינת הבגרות בביוטכנולוגיה:  

הלימודים במגמה מזכים את התלמיד בבגרות בביוטכנולוגיה בהיקף של 5 יח"ל, הניתנות לאחר הבחנות בשלוש בחינות שונות:  

תהליכים ביוטכנולוגיים א' - בחינה עיונית בהיקף של 1 יח"ל, הכוללת שאלת    סיור. הבחינה מתקיימת בסוף כיתה יא'.  

תהליכים ביוטכנולוגיים ב' - בחינה עיונית בהיקף של 2 יח"ל, הכוללת שאלת סיור והתמודדות עם קטע קריאה מדעי. הבחינה בסוף כיתה יב'.  

בגרות במעבדה בביוטכנולוגיה - בחינה מעשית בהיקף של 2 יח"ל, הכולל ביצוע ניסוי במעבדה והתמודדות עם בעית חקר ממוחשבת. הבחינה בסוף כיתה יב'.  

 

     

  למי מיועדת המגמה?  

  הלימודים במגמה דורשים ידע במקצועות מדעיים ובמתמטיקה. תלמידים הלומדים במגמה מחויבים בלימודים בהיקף של 5 יח"ל במקצוע מדעי בבית הספר (ביולוגיה, כימיה או פיסיקה), בנוסף ללימודיהם במגמה.  

   

  הלימודים מתקיימים במרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה אשר באוניברסיטה העברית בירושלים בשעות אחר הצהריים. במהלך כיתה י'-יא' מתקיים מפגש אחד בשבוע. במהלך כיתה יב' מתקיימים שני מפגשים בשבוע. משך כל מפגש ארבע שעות.  

  עלות התכנית - 2000 ש"ח לשנה (סה"כ 6000 ש"ח).