הרצאות חוקרים בבתי ספר

לתיכונים וחטיבות-ביניים ברחבי הארץ, האוניברסיטה העברית מגיעה אליכם: הרצאות לשנת הלימודים תשע"ט


הקדימו להזמין הרצאות אקדמיות ללא תשלום
 
 

לרכזי המגמות

מדע בקטנה 

חוקרים בתנועה