הרצאות חוקרים בבתי ספר

לתיכונים וחטיבות-ביניים ברחבי הארץ, האוניברסיטה העברית מגיעה אליכם: הרצאות לשנת הלימודים תשע"ח


הקדימו להזמין הרצאות אקדמיות ללא תשלום

לרכזי המגמות
מדע בקטנה 
חוקרים בתנועה
מגדילים ראש

לרכזים החברתיים
מנערים את השוק